Author Archives: Sandra Allden

År 2020: det blev mycket annorlunda!

Året som var fullt med planer och program. Jag hade planerat in mycket jobb i [...]

Sjukskötarens och Barnmorskans år 2020

Aldrig kunde vi ana vad Sjukskötarens och Barnmorskans år 2020 skulle innebära för oss vårdare! [...]

Medlemsutfärd – SF i Helsingfors på Lotta Svärd museet

Lördagen den 21 september åkte ett tjugotal medlemmar iväg till Tusby, Syväranta gård, där Lotta [...]

Vasa centralsjukhus HLR-projekt med Yrkeshögskolan Novia i Vasa

Sista årets sjukskötarstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa har under vecka 35 samt vecka 36 [...]

Utfärd till Svartå slott lördagen den 18 maj 2019

Det var en fin solskensdag. Just en sådan man hade önskat sig och hållit tummarna [...]

Syster Valborg 2019

I mars fick Annika Signell emotta utmärkelsen Syster Valborg av Sjuksköterskeföreningen på Åland. Annika dimitterades [...]

Styrelsemedlem Lisbeth Schultz

Den åttonde styrelsemedlemmen som presenterar sig är SF på Ålands representant. Jag heter Lisbeth Schultz [...]

Förlossningsrädslans psykologi

En landsomfattande kongress kring förlossningsrädsla, Jyväskylä 12–13.4.2018. Intresset för förlossningsrädsla, dess orsaker och behandlingsmöjligheter vaknade [...]

Vinnare av QSNA 2018 i Finland

Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018 i Finland. Maiju är tredje [...]

Vårdteknologi seminarium 3.12.2018

Tänk dig följande: När du sänder hem en patient från sjukhuset efter en sjukhusvistelse får [...]