Ledare ViF 4/2023

På fotot Sjuksköterskeföreningen i Finlands styrelse samt personal. Fotocredit: Marice Nedergård. 

Jubileumsåret lider mot sitt slut och kulminerade i oktober med jubileumsmiddagen och Studiedagen 2023 som hade temat ”Arbetskraftsinvandring i vården och sjukskötarrollen i förändring”. Ca 100 personer deltog i festligheterna. 

Föreningen har firat och planer för framtiden har vuxit fram. Detta nummer av Vård i fokus tillägnas föreningens historia med minnen insamlade av föreningens tidigare ordföranden och tidigare verksamhetsledare. I detta nummer presenteras även de regionala föreningarna. 

Vår 125-åriga förening mår bra, och vi jobbar hårt på att föreningen skall blomstra år 2048 då 150-årsjubileum firas!

Föreningens ekonomi påverkas av världsläget och det finska samhället. Föreningens förmögenhet består av vår andel av fastigheten Simonlinna och andra placerade medel. Vår förmögenhet förvaltas enligt bästa förmåga och vi är tacksamma över att ha goda samarbetspartners till hjälp. Alla lägenheter är just nu uthyrda. Fondernas avkastning beror på yttre omständigheter som vi inte alltid kan påverka. Styrelsen är medveten om att den ekonomiska situationen kan förändras snabbt, både till det sämre och hoppeligen också till det bättre. Vi jobbar hårt för att få ner kostnaderna för verksamheten, så att föreningens ekonomi skulle vara tryggad i framtiden. Inkomsterna ser inte ut att öka, och tyvärr finns det alltid utgifter. 

Verksamheten har aldrig varit statisk, utan påverkas ständigt av förändringar i samhället. Sjukskötarnas arbetssituation är bra, tvärtom råder det stor brist på sjukskötare. 

Föreningen kärnuppgift är att finnas till för medlemmarna, och medlemmarna är föreningens styrka. Den enskilda medlemmen representeras i styrelsen av sin regionförenings representant. Sekretariatet har under hösten skickat ut en förfrågan till de regionala föreningarna gällande önskemål om verksamheten. Det kom tydligt fram att man vill ha kollegialitet och gemenskap, man vill hellre ha umgänge än studiedagar. 

Kära medlem, kontakta gärna din egen representant, eller någon av oss andra i styrelsen! Sekretariatet är hjärtat i föreningen, och du är alltid välkommen att kontakta eller besöka Sandra och Doodi! 

De första studiedagarna ordnades med två dagars program, senare med program för en dag. Deltagarantalet i studiedagarna har stadigt minskat. På styrelsens planeringsdag 2023 beslöts att inte ordna studiedag år 2024, utan att i stället erbjuda medlemmarna studieresor till olika intressanta ställen med anknytning till sjukskötarprofessionen. För år 2024 planeras en resa till Stockholm. Det preliminära programmet innehåller studiebesök, en föreläsning och middag. Vi vill erbjuda möjlighet till umgänge och intressanta upplevelser i gott sällskap. Följande år, 2025, hålls ICN-kongressen i Helsingfors, en enastående möjlighet för oss alla att delta på hemmaplan. Föreningen deltar i planeringen tillsammans med Finlands Sjukskötare. För år 2026 planeras en studieresa till London med besök på Florence Nightingale muséet.

Fullmäktige sammankommer i mars. Under hösten 2024 har styrelsen sin planeringsdag i Borgå dit även fullmäktige och de regionala föreningarnas ordföranden inbjudes.

Jag önskar er alla en bra början på det nya året 2024, då föreningen inleder sitt 126:te verksamhetsår.

(Detta blogginlägg är ledaren i Vård i fokus 4/2023.)

Annika von Schantz
Ordförande