Sjuksköterskeföreningen i Finland RF (SFF)

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf  (SFF) är den första sjuksköterskeorganisationen i Norden. Föreningen har i år inlett sitt 121 verksamhetsår.

Läs mer om vår verksamhet

Medlemsförmåner

Medlemskvällar

Inom föreningens verksamhetsområde finns åtta självständiga regionala föreningar.

Läs om Regionalföreningarna

StudiedagEN

Det preliminära programmet för Studiedagen 2020.

Föreläsningsmaterialet från studiedagen 2019 finns tillgängligt här.

Läs om Studiedagarna

Stipendier

Lediganslagna stipendier: stipendier för studerandemedlemmar och rekreationsstipendier. Ansökningarna bör vara inlämnade senast 31.10.2019.

Ansökningsportalen tilll Queen Silvia Nursing Award är öppen.

Allmänna stipendier för kongresser, seminarier mm kan söka året om.

Läs Om Stipendier

Föreningens blogg