Regionalföreningar

Inom föreningens verksamhetsområde finns åtta självständiga regionala föreningar. Föreningarna arrangerar olika program för sina medlemmar.

Bli medlem

Vi vill ge våra medlemmar både nytta och nöje samt möjligheter att träffa kolleger, dela erfarenheter samt föra kunskap och traditioner vidare.

Stipendier

SFF har ett flertal olika stipendier som medlemmar kan ansöka om. Just nu: rekreationsstipendier, studerandestipendier och forskningsstipendier.

Sjuksköterskeföreningen 125 år

År 2023 fyller föreningen 125 år. För att uppmärksamma jubileet ger föreningen ut en 125-års historik. Lanseringen av historiken sker den 25 mars 2023.

Efter lanseringen kommer historiken till salu. Boken kostar 40 € ( + eventuella postningkostnader) och kan beställas via info@sffi.fi.

Läs mera här!

Om oss

Vi arbetar aktivt för att utveckla vårdarbetet samt stärka sjukskötares yrkeskunskap och -kompetens.

Ändra kontaktuppgifter?

Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister up to date och meddela oss om dina kontaktuppgifter ändras.

Studiedagen

Studiedagen är en viktig del av SFF:s verksamhet och erbjuder medlemmar fortbildning på svenska.