Category Archives: Föreningens blogg

SFF:s nya grafiska profil knyter samman dåtid och nutid

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf (SFF) arbetar aktivt för att utveckla vårdarbetet samt stärka sjukskötares yrkeskunskap och [...]

Ledare ViF 2/2021

Att ha bondförnuft och att stå stadigt med båda fötterna på jorden är något vi [...]

Årets Förbund

Pressmeddelande, Förbundsarenan. Kreativa lösningar för virtuell körsång ger Finlands svenska sång- och musikförbund titeln Årets förbund [...]

Medlemsevenemang i maj

Våren är här och de regionala föreningarna arrangeras enhel del olika evenemang under maj 2021: [...]

Etik, sociala medier och ett år med undantag

Det börjar vara ett år sen sist. Då skrev jag om distansarbete och förundran över [...]

Testa något nytt – testa en tidskrift

Visste du att det finns närmare hundra tidskrifter i Svenskfinland, förutom de du läser? Blev [...]

Engagera dig i politiken!  

Sjukskötare var med och forma och skapa framtiden! I och med att Finland har val [...]

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf.

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf är en nationell patientförening vars uppgift är att fungera som [...]

SSN 100 år 8.9.2020

6 flygande svanar är logon för Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN) som grundades 8.9.1920. Danmark [...]

Sjukskötarna är årets Fredrikor

Vem är vardagshjältar då världen satt vardagen på undantag? De som alla dagar gör ett [...]