Stipendier

Föreningen förvaltar ett flertal stipendiefonder vars avkastning enligt styrelsens beslut kan beviljas som stipendier till föreningens medlemmar. Genom att bevilja stipendier understödjer föreningen sina medlemmars professionella utveckling samt bidrar till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas. Genom stipendierna värnar föreningen även om sina medlemmarnas välbefinnande. Stipendier bidrar också till ökat nationellt, nordiskt och internationellt samarbete sjukskötare emellan.

Fr o m hösten 2024 blir stipendieprocessen elektronisk. Dvs. du fyller i din ansökan på nätet. 

Ordinariemedlemmar

Föreningens ordinariemedlemmar kan ansöka om stipendier för bl.a. kongresser, konferenser, seminarier, studieresor. Ansökningstiden är fortlöpande. 
Föreningen utlyser även årligen specifika forskningsstipendier. 

Ordinariestipendier Forskningsstipendier Rekrationsstipendier

Studerandemedlemmar

Föreningen utlyser två gånger i året 10 stipendier á 500 € att sökas av studerandemedlemmar som studerar för sjukskötar-, hälsovårdar-, akutvårdar- eller barnmorskeexamen.

Läs mera & ansök

Föreningens utmärkelser

Föreningen kan med olika utmärkelser premiera medlemmar och andra som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen eller som gjort en speciell insats inom vården. 

Läs mera