SF i Västra Nyland

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen – uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

SF i Västra Nyland önskar alla en god jul och gott nytt år 2024!

2024
05.03. kl. 18 Årsmöte på  Bistro Höijers i Ekenäs. Stadgeenliga ärenden. Närmare info kommer senare på hemsidan och skickas per e-post till dem som har sin e-postadress bekräftad. Om du inte får någon e-post, men önskar få, hör av dig till sekreterare Katarina Ekberg  (katarina.ekberg@outlook.com).

 

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2022–2023:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com 0400 513545
Anna Lindbom, viceordförande, anna.lindbom@lindbomfi 040 7204229
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Mary Koli, kassör, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Benita Svartström, kassör, benita.svartstrom@2me.fi
Anna Vikholm, annaspace81@gmail.com

Suppleanter:
Tina Stenroos
Nina Nuutinen

Verksamhetsgranskare
Eva Lindroos
Annika Lustig
Maj-Britt Malen, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Tina Stenroos

Suppleanter:

  • Terese Lindholm
  • Anna Vikholm