SF i Västra Nyland

Kalender

4.12. kl. 18, julfestÅminne gård. Busstransport tur-retur med start från Hangö busstation kl.16:40, Ekenäs busstation ca 17:10 och Karis busstation ca 17:25. Priset för kvällen är 25 euro och betalas senast 30.11 till SF i Västra Nylands konto: FI 33 4170 0010 071849 (meddelande: Julfest 4.12), innefattar julmiddag, ett glas vin, program och busstransport. Bindande anmälan före 30.11:
1. Meddela om ev. allergier och var du vill stiga på.
2. Anmälningar tas emot av Monica Mattila Ekholm tel.0400-513545 eller monicax_63@hotmail.com och Katarina Ekberg katarina.ekberg@outlook.com.
Julfesten är med förbehåll för den då aktuella situationen gällande Covid-19-pandemin.

Varmt välkomna med!

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen – uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2020–2021:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com 0400 513545
Mary Koli, viceordförande, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Annika Rehn, kassör, annierehn@gmail.com
Petra Sjölund, petra.sjolund@hanko.fi
Anna Lindbom, anna.lindbom@hus.fi 040 7204229

Suppleanter:
Benita Svartström
Pamela Eriksson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens   styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Tina Stenroos
  • Terese Lindholm

Suppleanter:

  • Benita Svartström
  • Annika Rehn
  • Petra Sjölund