SF i Västra Nyland

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen – uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Info om kommande evenemang skickas per e-post. Har du inte fått brev av oss och önskar så – uppdatera din e-post via hemsidan (se länken ovan) eller kontakta någon i styrelsen.

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2022–2023:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com 0400 513545
Anna Lindbom, viceordförande, anna.lindbom@hus.fi 040 7204229
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Mary Koli, kassör, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Benita Svartström, kassör
Pamela Eriksson

Suppleanter:
Tove Gustafsson
Sirpa Råberg

Verksamhetsgranskare
Eva Lindroos
Annika Lustig
Maj-Britt Malen, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Tina Stenroos
  • Terese Lindholm

Suppleanter:

  • Benita Svartström
  • Annika Rehn
  • Petra Sjölund