SF i Västra Nyland

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen – uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

SF i Västra Nyland önskar alla en skön sommar!

29.10. Teaterresa, ”Själarnas ö” på Svenska Teatern lördag 29.10.2022 kl.16:00. Efter föreställningen blir det 3 rätters middag på Tapahtumatalo Bank (Unionsgatan 20). monicax_63@hotmail.com svarar på eventuella frågor.

20.11. kl. 16.30. MedlemskvällBio Forum i Ekenäs, med mingel och lite saltigt före filmen Westside story (filmen börjar kl. 17). Anmälningar till anna.lindbom@lindbom.fi eller sms: 040-7204229 före 13.11. Pris 5 € till SF i Västra Nylands konto: FI 33 4170 0010 071849. Meddelande: Biokväll.

2.12. kl. 18. Julfest Åminnegård. Anmälningar till monicax_63@hotmail.com före 24.11 Busstransport ordnas tur-retur Hangö-Ekenäs-Karis-Åminne. Närmare info på hemsidan och per e-post.

Välkommen med! Önskar styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2022–2023:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com 0400 513545
Anna Lindbom, viceordförande, anna.lindbom@hus.fi 040 7204229
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Mary Koli, kassör, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Benita Svartström, kassör, benita.svartstrom@2me.fi
Pamela Eriksson

Suppleanter:
Tove Gustafsson
Sirpa Råberg

Verksamhetsgranskare
Eva Lindroos
Annika Lustig
Maj-Britt Malen, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Tina Stenroos
  • Terese Lindholm

Suppleanter:

  • Benita Svartström
  • Annika Rehn
  • Petra Sjölund