SF i Västra Nyland

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen – uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

AVBOKAD PGA AV FÖRVÄRRAT PANDEMILÄGE! 3.12. kl. 18 Julfest Åminne gård.

10.3.2022 kl. 18 Årsmöte. Stadgeenliga ärenden.Närmare info kommer på hemsidan och per e-post då det närmar sig.

Info om kommande evenemang skickas per e-post. Har du inte fått brev av oss och önskar så – uppdatera din e-post via hemsidan (se länken ovan) eller kontakta någon i styrelsen.

SF i Västra Nyland önskar alla en fridfull jul och allt gott för det nya året!

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2020–2021:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com 0400 513545
Anna Lindbom, viceordförande, anna.lindbom@hus.fi 040 7204229
Mary Koli, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Annika Rehn, kassör, annierehn@gmail.com
Petra Sjölund, petra.sjolund@hanko.fi

Suppleanter:
Benita Svartström
Pamela Eriksson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens   styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Tina Stenroos
  • Terese Lindholm

Suppleanter:

  • Benita Svartström
  • Annika Rehn
  • Petra Sjölund