SF i Västra Nyland

Kalender

4.12. kl. 18. Julfest på Åminne gård  är INHIBERAD! Pga rådande omständigheter beslöt styrelsen att det inte blir julfest. Det blir nytt försök med middag på Åminne gård när situationen det tillåter. 

10.3. kl.18. Årsmöte. Stadgeenliga ärenden. Mera info kommer senare på hemsidan och även per e-post.

God jul och gott nytt år och med en önskan om att vi under 2021 får återgå till vanligare omständigheter och får träffas igen.

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen – uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2020–2021:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com 0400 513545
Mary Koli, viceordförande, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Annika Rehn, kassör, annierehn@gmail.com
Petra Sjölund, petra.sjolund@hanko.fi
Anna Lindbom, anna.lindbom@hus.fi 040 7204229

Suppleanter:
Benita Svartström
Pamela Eriksson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens   styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Tina Stenroos
  • Terese Lindholm

Suppleanter:

  • Benita Svartström
  • Annika Rehn
  • Petra Sjölund