SF i Sydösterbotten

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

18.3. kl 18.00 Årsmöte Bon Appétit i Närpes med beaktande av Covid-19 restriktioner- munskydd och avstånd! Stadgeenliga ärenden. Närmare info via e-mail till alla medlemmar.

12.5 Medlemsträff. Internationella sjukskötardagen med guidad rundvandring -ur sjukskötarens synvinkel- i Kristinestad. Närmare info senare via e-mail.

I nov-dec planeras en teater/musikal kväll med mat i Vasa. Närmare info senare.

Sköt om er och se framåt, vi klara det nog!

Styrelse

Rose-Marie Holmberg,ordförande, rose_marie_holmberg@hotmail.com 040-9115364
Nancy Westerlund, viceordförande, nancy.westerlund@hotmail.com  044 3675985
Helena Strandholm-Finne, sekreterare, helenastrandholm@gmail.com  050 3738348
Caroline Wikman, kassör, caroline.wikman@narpes.fi  0504443071
Jasmin Hietanen,jasmin.hietanen@gmail.com
Ann-May Lövdahl,ann-may.lovdahl@krs.fi  0407613776,
Linda Nyberg, linda.nyberg@narpes.fi  0405914771

Suppleanter:
Eivor Kronlöf
Britta Hedman
Gitte Hartvik
Gerd Metsäranta
Maria Karlå
Pirjo Waden

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten rf representant i huvudföreningens styrelse är Gerd Metsäranta. Gerds suppleant är Helena Strandholm-Finne .

Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten rf representeras i fullmäktige av:

  • Ann-May Lövdahl
  • Rose-Marie Holmberg

Suppleanter:

  • Nancy Westerlund
  • Gitte Hartvik

Verksamhet

Sjukskötereskeföreningen i Sydösterbotten r.f:s verksamhetsområde är Närpes, Kaskö och Kristinestad.
Föreningens syfte är enligt anmälan till föreningsregistret år 1939: Att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan traktens sjuksköterskor, att bevaka och befordra sjuksköterskornas intressen att främja hälso- och sjukvårdens utveckling.

Detta skulle man göra genom att ordna möten och samkväm, utdela studiestipendier och understöd, samarbeta med andra lokalorganisationer med samma intressen samt genom att införa uppsatser i Sjukskötersketidningen eller andra skrifter.

Föreningen ordnar medlemsträffar under verksamhetsåret. Till träffarna ordnas program så som intressanta föreläsningar av något slag eller rekreation av både kropp och själ. Medlemmarna har möjlighet att meddela intresse för vad de vill göra.

Årligen ordnar föreningen en julfest för sina medlemmar. Den ordnas vanligen i slutet av november. Studieresor och studiebesök ordnas ibland till intressanta platser.

Alla medlemmar är välkomna med i verksamheten. Nya medlemmar är också välkomna med.