SF i Sydösterbotten

Styrelse

Nancy Westerlund, ordförande,
nancy.westerlund@hotmail.com
044 3675985
Helena Strandholm-Finne, sekreterare, helenastrandholm@gmail.com   050 3738348
Linda Nyberg, kassör, linda.nyberg@narpes.fi 040 5914771
Rose-Marie Holmberg,
rose-marie.holmberg@kfem.fi
Eivor Kronlöf, eivor.kronlof@gmail.com
Lena Nixholm, lena.nixholm@gmail.com
Gerd Metsäranta, gerd.metsaranta@kaskinen.fi
Britta Hedman, britta.hedman@icluod.com

Suppleanter:
Kristina Sjöblom
Pirjo Wadén
Caroline Wikman
Gitte Hartvik
Maria Karlå
Ann-May Lövdah

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten rf representant i huvudföreningens styrelse är Helena Strandholm-Finne. Helenas suppleant är Gerd Metsäranta.

Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten rf representeras i fullmäktige av:

  • Nancy Westerlund
  • Rose-Marie Holmberg

Suppleanter:

  • Gitte Hartvik
  • Britta Hedman

Verksamhet

Sjukskötereskeföreningen i Sydösterbotten r.f:s verksamhetsområde är Närpes, Kaskö och Kristinestad.
Föreningens syfte är enligt anmälan till föreningsregistret år 1939: Att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan traktens sjuksköterskor, att bevaka och befordra sjuksköterskornas intressen att främja hälso- och sjukvårdens utveckling.

Detta skulle man göra genom att ordna möten och samkväm, utdela studiestipendier och understöd, samarbeta med andra lokalorganisationer med samma intressen samt genom att införa uppsatser i Sjukskötersketidningen eller andra skrifter.

Föreningen ordnar medlemsträffar under verksamhetsåret. Till träffarna ordnas program så som intressanta föreläsningar av något slag eller rekreation av både kropp och själ. Medlemmarna har möjlighet att meddela intresse för vad de vill göra.

Årligen ordnar föreningen en julfest för sina medlemmar. Den ordnas vanligen i slutet av november. Studieresor och studiebesök ordnas ibland till intressanta platser.

Alla medlemmar är välkomna med i verksamheten. Nya medlemmar är också välkomna med.

Kalender

29.3.  Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information här.

11.4 kl. 19 Medlemskväll med bio. Vi ser filmen Florida.

13.5 kl. 19 Medlemskväll. Internationella sjukskötardagen firas tillsammans med  SF i Vasa på Finby Stationshus  i Närpes. Temat är den bosniska kulturen.

14.12 kl. 14 Julfest/teater på Wasa teater, pjäsen Spelman på taket. Mera info följer!

I planeringsskede:

På hösten ordnas en medlemskväll med motion eller utevistelse på programmet.

Vår förening fyller 80 år i år och det firas i oktober förslag 26.10. 2019.