SF i Sydösterbotten

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

09.12.2023 kl. 14.00. Julfest/musikalresa till Wasa teater och efteråt mat på Strampen. Närmare info senare om pris, transport och anmälan.

2024
21.02. kl.18.00 ÅrsmöteÖvermark Bed & Breakfast. Stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet föreläsning om palliativ vård med läkare Heidi Bengs. Med tanke på serveringen anmälan senast 12.2 2024 till Helena Strandholm-Finne, helenastrandholm@gmail.com, tele: 050 3738348. Välkomna!

Du som har ny e-postadress – var vänlig och gör adressförändring här

Styrelse

Rose-Marie Holmberg,ordförande, rose_marie_holmberg@hotmail.com 040-9115364
Linda Nyberg, viceordförande, linda.nyberg@ovph.fi  0405914771
Helena Strandholm-Finne, sekreterare, helenastrandholm@gmail.com  050 3738348
Caroline Wikman, kassör, caroline.wikman@ovph.fi  0504443071
Susanne Lund
Eivor Lillås
Siv Eklund-Österberg

Ersättare:
Pirjo Wadén
Gerd Metsäranta
Ann-May Lövdahl
Gitte Hartvik
Maria Karlå

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten rf’s representant i huvudföreningens styrelse är Gerd Metsäranta. Gerds ersättare är Helena Strandholm-Finne .

Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten rf representeras i fullmäktige av:

  • Rose-Marie Holmberg

Ersättare:

  • Pirjo Wadén

Verksamhet

Sjukskötereskeföreningen i Sydösterbotten r.f:s verksamhetsområde är Närpes, Kaskö och Kristinestad.
Föreningens syfte är enligt anmälan till föreningsregistret år 1939: Att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan traktens sjuksköterskor, att bevaka och befordra sjuksköterskornas intressen att främja hälso- och sjukvårdens utveckling.

Detta skulle man göra genom att ordna möten och samkväm, utdela studiestipendier och understöd, samarbeta med andra lokalorganisationer med samma intressen samt genom att införa uppsatser i Sjukskötersketidningen eller andra skrifter.

Föreningen ordnar medlemsträffar under verksamhetsåret. Till träffarna ordnas program så som intressanta föreläsningar av något slag eller rekreation av både kropp och själ. Medlemmarna har möjlighet att meddela intresse för vad de vill göra.

Årligen ordnar föreningen en julfest för sina medlemmar. Den ordnas vanligen i slutet av november. Studieresor och studiebesök ordnas ibland till intressanta platser.

Alla medlemmar är välkomna med i verksamheten. Nya medlemmar är också välkomna med.