SF i Sydösterbotten

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Vi vill önska våra medlemmar en skön och avkopplande sommar!
Styrelsen

06.09. kl. 18. Medlemskväll med vinprovning och tilltugg på Oasen i Kalax by/Närpes med somelier Gun-Britt Strandholm-Genberg. Anmälan till Helena senast  30.08. Tel. 0503738348. I samband med anmälan betalas 15 € för mat och vin till föreningens konto FI2649631020027673. Välkomna!

I november/december planeras en konsert/teaterbeök till Umeå eller Åbo. Mera information i ett senare skede.

Du som har ny e-postadress – var vänlig och gör adressförändring här

Styrelse

Rose-Marie Holmberg,ordförande, rose_marie_holmberg@hotmail.com, 0409115364
Linda Nyberg, viceordförande, linda.nyberg@ovph.fi, 0405914771
Helena Strandholm-Finne, sekreterare, helenastrandholm@gmail.com, 0503738348
Caroline Wikman, kassör, caroline.wikman@ovph.fi, 0504443071
Susanne Lund
Eivor Lillås
Siv Eklund-Österberg
Ersättare:
Pirjo Wadén
Gerd Metsäranta
Ann-May Lövdahl
Gitte Hartvik
Maria Karlå

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Gerd Metsäranta
Helena Strandholm-Finne, ersättare

Fullmäktige
Rose-Marie Holmberg
Pirjo Wadén, ersättare

Verksamhet

Sjukskötereskeföreningen i Sydösterbotten r.f:s verksamhetsområde är Närpes, Kaskö och Kristinestad.
Föreningens syfte är enligt anmälan till föreningsregistret år 1939: Att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan traktens sjuksköterskor, att bevaka och befordra sjuksköterskornas intressen att främja hälso- och sjukvårdens utveckling.

Detta skulle man göra genom att ordna möten och samkväm, utdela studiestipendier och understöd, samarbeta med andra lokalorganisationer med samma intressen samt genom att införa uppsatser i Sjukskötersketidningen eller andra skrifter.

Föreningen ordnar medlemsträffar under verksamhetsåret. Till träffarna ordnas program så som intressanta föreläsningar av något slag eller rekreation av både kropp och själ. Medlemmarna har möjlighet att meddela intresse för vad de vill göra.

Årligen ordnar föreningen en julfest för sina medlemmar. Den ordnas vanligen i slutet av november. Studieresor och studiebesök ordnas ibland till intressanta platser.

Alla medlemmar är välkomna med i verksamheten. Nya medlemmar är också välkomna med.