Fullmäktige

Fullmäktige utövar den högsta beslutande makten mellan föreningsmötena. Antalet fullmäktigeledamöter beror på antalet medlemmar i varje regional förening. För tillfället är antalet 13. Föreningens medlemmar har motionsrätt till fullmäktigemötet. Motionerna skall vara styrelsen till handa före den 31 oktober föregående år.
Följande fullmäktigemöte är under våren 2025.

.Föreningsmöte

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är öppet för alla medlemmar. Mötet väljer fullmäktige. Nästa föreningsmöte arrangeras våren 2026.

LedamotErsättare
Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd
Hanna Lindquist, hannalindquist1(at)gmail.comCarola Aspholm-Backman
Natascha Wrede, taschawrede(at)hotmail.comLars Liljeström
Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten
Annica Haldin, annica.haldin(a)gmail.comSiv Rönnbacka
Marica Hinders, marica.hinders(at)novia.fiAnn-Kristin Svenlin
Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten
Rose-Marie Holmberg, rose_marie_holmberg(at)hotmail.comPirjo Wadén
Sjuksköterskeföreningen i Vasa
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom(at)abo.fiCamilla Kamila
Marice Nedergård, marice.nedergard(at)netikka.fiGerd Viklund
Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland
Anna Lindbom, anna.lindbom(at)lindbom.fiTerese Lindholm
Tina Stenroos, stenroos.tina(at)gmail.com
Anna Vikholm
Sjuksköterskeföreningen i Åboland
Monica Drugge-Mäkelä, monica.makila(at)gmail.comCharlotta Liesipuro
Sjuksköterskeföreningen på Åland
Sussi Sjövall, sussi.sjovall(at)ahs.axIrmeli Eriksson
Laila Aaltonen, laila.aaltonen(at)aland.netJohan Jansson
Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland
Marika Innanen, marika.innanen(at)hus.fiCatrina Hollmén