Fullmäktige
Fullmäktige utövar den högsta beslutande makten mellan föreningsmötena. Antalet fullmäktigeledamöter beror på antalet medlemmar i varje regional förening. För tillfället är antalet 28. Föreningens medlemmar har motionsrätt till fullmäktigemötet. Motionerna skall vara styrelsen till handa före den 30 november föregående år.

Nästa möte
Nästa fullmäktigemöte arrangeras 8.6.2020 kl. 18.00 på Annegatan 31–33 C 50, Helsingfors. Pga. av rådande pandemi arrangeras mötet, enligt myndigheternas rekommendationer, via datakommunikation (lag 290/2020). Ledamöterna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och delta i mötet på distans.

Föreningsmöte
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är öppet för alla medlemmar. Mötet väljer fullmäktige. Nästa föreningsmöte arrangeras 8.6.2020 kl. 18.00 på Annegatan 31–33 C 50, Helsingfors. Pga. av rådande pandemi arrangeras mötet, enligt myndigheternas rekommendationer, via datakommunikation (lag 290/2020). Medlemmar uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och delta i mötet på distans.

Förhandsanmälan till mötet krävs, senast 4.6.2020. Anmälan tas emot av anne.nylund@sffi.fi eller tele: 0451537075. Instruktioner för deltagande på distans fås vid anmälan.

Mötet som är öppet för alla medlemmar väljer fullmäktige för perioden 2020–­­2023. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

 

 

LedamotErsättare
Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd
Carola Aspholm-Backman, carola.aspholm-backman(at)hagaro.netLasse Liljeström
Nette Kumlin, nette.kumlin(at)gmail.comMargit Eckardt
Hanna Lindquist, hanna.lindquist(at)gaius-saatio.fiKerstin Skogman
Marit Råman, marith.raman(at)gmail.comInger Östergård
Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten
Annica Haldin, annica.haldin(at)gmail.comIsa Dahlbacka
Ann-Kristin Svenlin, ann-kristin.svenlin(at)icloud.comPia Frilund
Marica Hinders, marica.hinders(at)jakobstad.fiÅsa Grundval
Sissel Lövsund, sissel.lovsund(at)gmail.comHelén Lindgren
Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten
Nancy Westerlund, nancy.westerlund(at)hotmail.comGitte Hartvik
Rose-Marie Holmberg, rose_marie_holmberg(at)hotmail.comBritta Hedman
Sjuksköterskeföreningen i Vasa med omnejd
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom(at)abo.fiCarita Mäkelä
Camilla Kamila, camilla.kamila(at)abilita.fiGerd Viklund
Gunilla Hallvar-Hudd, hallvarnilla(at)gmail.comGunilla Nyman-Klavus
Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik(at)hb.seKristina Bergvik
Helena Svahn, helena.svahn(at)netikka.fiBritt Heinola
Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland
Anna Lindbom, anna.svartstrom(at)pp.inet.fiBenita Svartström
Henrita Fagerström, henrita.fagerstrom(at)hus.fiAnna Rehn
Terese Lindholm, terese_lindholm(at)hotmail.comPetra Sjölund
Sjuksköterskeföreningen i Åboland
Charlotta Liesipuro, cliesipuro(at)gmail.comGunilla Andersson
Mia Ehrström,
ehrstrom.mia(at)gmail.com
Gunlög Lemmetyinen
Monica Drugge-Mäkelä, monica.makila(at)gmail.comAri Hietola
Sjuksköterskeföreningen på Åland
Laila Aaltonen, laila.aaltonen(at)aland.netVivecka Manserus-Mattsson
Sussi Sjövall, sussi.sjovall(at)ahs.axIrmeli Eriksson
Katarina Ulenius, katarina.ulenius(at)ha.axAnn Forsbom-Grieff
Patrice Karlsson, patrice(at)aland.netJohan Johansson
Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland
Ann-Catrin Tapanainen, ann-catrin.tapanainen(at)porvoo.fiAnneli Blomqvist
Marika Innanen, marika.innanen(at)hus.fiElisabet Sonntag-Österlund
Catrina Hollmén. catrina.hollmen(at)pp.inet.fiDenise Nylund