Sjukskötarens och Barnmorskans år 2020

Aldrig kunde vi ana vad Sjukskötarens och Barnmorskans år 2020 skulle innebära för oss vårdare!

WHO utsåg år 2020 till Sjukskötarens och Barnmorskans år. Med glädje och stolthet såg vi fram emot året. Äntligen skulle vi få vara i centrum. Stoltheten bland oss vårdare var stor samt även tacksamheten över att WHO valt att lyfta fram vårdarnas situation i världen och vår viktiga roll. I stora delar av världen är bristen på vårdare stor. Idag vet man att om 10 år kommer det globalt att saknas 9 miljoner vårdare.

Men, hur gick det sen?
Redan i januari hördes det oroväckande nyheter från Kina, där ett nytt virus hade fått fotfäste. Spridningen gick mycket snabbt och i mars 2020 konstaterades en pandemi förorsakad av Covid-19 i folkmun kallad coronavirus.

Idag (25.3.2020) har viruset spritt sig till 195 länder (inklusive områden och territorier). Enligt WHO (www.who.int) har det rapporterats om 375 498 bekräftade fall och 16 362 dödsfall. Det vi dock vet är att mörkertalet är stort.

I de nordiska länderna ser situationen ut enligt följande (24.3.2020):

Aldrig kunde vi ana vad Sjukskötarens och Barnmorskans år 2020 skulle innebära för oss vårdare! Aldrig kunde vi ana vilken vår insats skulle bli och vilket behovet av oss skulle vara. Just nu i Finland börjar vi sakta få oss en inblick emedan man i andra länder t.ex. Italien och Spanien kämpar för patienterna och sina egna liv. Sjukskötarnas insatser är enorma. Vi står på barrikaderna för att hjälpa och förhindra spridning medan vi globalt är enade i samma kamp.

För många av våra medlemmar betyder den aktuella situationen att arbetsuppgifter ändras och möjligtvis även arbetetsplatsen. Föreningen har idag öppnat upp ett frågeformulär där vi önskar att du skulle berätta om din situation just nu.

Kraft & ork ❤️

-Sandra-

(foto: pixabay: PIRO4D)