Vinnare av QSNA 2018 i Finland

Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018 i Finland. Maiju är tredje årets sjukskötarstuderande vid Vaasan Ammattikorkeakoulu.

Juryns motivering

”Juryn vill med sitt val uppmuntra till kreativa idéer och förändringar i arbetssätt. Denna idé är i all sin enkelhet  en värdig efterföljare till de tekniska lösningar stipendiaterna under gångna år lyft fram för att utveckla äldreomsorgen och vården av personer med minnesjukdomar. Iden, som Maiju döpt till Mieleke, stöder på ett respektfullt sätt självbestämmanderätten och rätten till sysselsättning hos personer med minnessjukdom. Under sin praktikperiod upplevde Maiju att personer med minnessjukdom ofta begränsas i förhållande till  sin omgivning. Juryn ser att Maijus idé är aktuell och grundar sig på positiv psykologi och personcentrering. Juryn önskar att Maiju under sitt internship utvecklar och implementerar sin idé hos samarbetsparterna.”

Rum för minnessjuka

Under min praktik inom gerontologi har jag uppmärksammat de aktiva personerna med demenssjukdomar som kontinuerligt begränsas. Jag frågade min praktikhandledare om det på minnesenheter finns ett utrymme/rum där personer med demenssjukdom kan vistas utan att hämmas. Utrymmet kunde innehålla lakan, handdukar med mera, som personerna med demenssjukdom kan organisera, vika eller förflytta till nya ställen. På den aktuella praktikplatsen har hela enheten skalats av dekorationer och prylar samt dörrar låsts för att inte personerna med demenssjukdom ska flytta och omorganisera inredningen. Så härligt för personen med demenssjukdom att hitta en dörr som inte är låst, där man kunde kliva in och sysselsätta sig med prylar av säkert material! Min idé är alltså ett rum på en enhet för personer med demenssjukdom som är fyllt med vardagliga säkra prylar som får flyttas och organiseras. I utrymmet spelas musik och naturljud, inredningen estetisk och harmonisk. På detta sätt kan man trygga aktiviteter och angenäma sysselsättningar dagligen utgående från personens villkor. Idén främjar den minnessjukas livskvalitet och delaktighet. Mieleke tangerar positiv psykologi och stöder den minnessjukas självbestämmande, kompetens, samhörighet, meningsfullhet samt känslan av att något utfört.

Tidigare erfarenheter

Jag är utbildad närvårdare (undersköterska).

Kort presentation

Jag är utbildad närvårdare och har arbetat inom psykiatrin sedan år 2013 på psykiatriska specialsjukvården. Jag är tredje årets sjukskötarstuderande och avlägger min examen som flerforms studier vid sidan om mitt arbete. Jag utexamineras på våren 2019 och riktar mig mot perioperativa vården. Jag är mamma till en 7-årig dotter.
Utvecklings- och forskningsarbete är mina stora intressen. Som sjuksköterska vill jag utveckla mig själv aktivt i mitt arbete och önskar att jag får arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden. Målet är att kunna vårda patienter helhetligt enligt de nyaste evidensbaserade forskningsresultaten. Som årets stipendiat erlägger jag stipendiatens uppgifter med hela mitt hjärta och med viljan att utveckla vården inom geriatrin samt utöka mina kunskaper inom området.