Ledare ViF 1/2024

Kära medlemmar

Den här gången ville jag skriva om betydelsen av positivt tänkande och livskvalitet. Med det avser jag människans upplevelse av sitt eget liv i förhållande till förväntningar, verksamhet och möjligheter samt förmågan att förverkliga sig själv. Detta kan naturligtvis betyda olika saker, såsom nöjdhet, lycka, ett betydelsefullt liv, säkerhet eller välbefinnande.

Månne inte vi alla strävar efter så god livskvalitet som möjligt, även om vi förverkligar denna strävan på olika personliga sätt. Vi behöver sömn, gemenskap, möjlighet till självutveckling, självkänsla, trygghet, jobb, hälsa, träning och vila i lagom proportioner.

Sjukvården mår inte bra i Finland idag. Sjukskötarna efterlyser förändring och välfärdsområdena är mer eller mindre i kris. Vad kan vi enskilda sjukskötare göra? De stora frågorna kan ofta vara utmanande att påverka, men ett lättare steg i rätt riktning, kunde vara att börja med sig själv. Vi kan alltid fråga oss själva vad vi kan göra för att förbättra vår omedelbara närhet. Man kan bl.a försöka bli en bättre kollega och prata positivt i stället för negativt. Uppmuntra i stället för att klaga.

John Medina, biolog och författare i USA, menar att genom positivitet kan vi utöka våra kreativa år. Genom att utveckla en positiv attityd kan vi leva längre och bli bra ledare. Han liknar dopaminet med bränsle för bilar, det ökar vår motivation, kreativitet och gör oss glada och nöjda. Han menar att positivt tänkande människor lever längre.

Den gyllene regeln, bemöt din medmänniska såsom du själv vill bli bemött, finns inom alla världsreligioner. Filosofen Frank Martela säger att ett av människans grundbehov är att göra gott och hjälpa andra människor. Vi kan skicka signaler till hjärnan som stöder lycka, optimism, glädje och positiv energi. Genom en så enkel sak som god hållning, att stå rak i ryggen, kan det mentala välmående påverkas.

Sekretariatet har bett de regionala styrelserna svara på frågor om hurdan verksamhet medlemmarna önskar. I svaren framkom att majoriteten önskar något annat än de traditionella studiedagarna. Man önskade gemensamma resor med olika teman. Den första resan närmar sig nu med stormsteg, i april åker vi till Stockholm! På programmet finns studiebesök, samvaro, fest och en spännande föreläsning om hjärnhälsa av hjärnforskaren Lena Skogholm. Hon jämför hjärnan med en trädgård och där vi ska jobba för att röja undan onödiga ogräs. Skogholm säger att vi ska sluta slita ut hjärnan och i stället samarbeta med den för att göra den stark. Genom att arbeta med det, blir vi själva starka och får livskvalité i alla fronter av livet.
Den som inte har möjlighet att följa med på resan kan gärna läsa hennes bok Livskoden enligt hjärnan.

Bästa medlem, jag önskar dig en skön vår. Tänk på att börja och avsluta dagen genom att tänka över vad du är tacksam för just idag.

Annika von Schantz
ordförande