Syster Valborg 2019

I mars fick Annika Signell emotta utmärkelsen Syster Valborg av Sjuksköterskeföreningen på Åland. Annika dimitterades som sjukskötare från HSSI 1983 och har därefter jobbat inom Ålands Hälso och Sjukvård. Hon specialiserade sig senare till diabetessköterska och jobbar idag på diabetesmottagningen. Annika är mycket omtyckt av såväl patienterna som kollegerna och hon har en ängels tålamod. Inget problem är för litet eller för stort. Hon är en kollega man gärna vill ha i sitt team. Hon är ansvarsfull, kompetent och empatisk. Annika har varit medlem i föreningen sedan 1990.

Utmärkelsen Syster Valborg

Då SF på Åland firade sitt 50-årsjubileum 1992 fick de i donation en docka ”Syster Valborg” av May Flodin.

Donatorns önskemål var att ”Syster Valborg skall som erkänsla årligen tilldelas en sjuksköterska, specilasjuksköterska, hälsosyster eller hälosyster-barnmorska som på ett medmänskligt, kärleksfullt och professionellt sätt under året utfört sitt arbete.

Det är inte de teoretiska prestationerna som i första hand skall värderas utan sättet på vilket de teoretiska kunskaperna förverkligats i de dagliga människonära arbetssituationerna, det vill säga i vårdgärningarna, i människors möten, i vidrörandets dialekter, i tystnadens förståelse och i lidandets delaktighet… Vårdandets kärna är, har alltid varit och skall alltid förbli kärleken till medmänniskan”.

 

SF på Åland