Kontakta sjuksköterskeföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
Annegatan 31–33 C 50
00100 Helsingfors
E-post: info@sffi.fi

Verksamhetsledare
Sandra Alldén
Mobiltelefon: 0451437575
E-post: fornamn.efternamn@sffi.fi

Verksamhetskoordinator
Anne Nylund
Mobiltelefon: 0451537075 må–to kl. 8–16
E-post: fornamn.efternamn@sffi.fi

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
Annegatan 31–33 C 50, 00100 Helsingfors