Testamentera till SFF

Genom att testamentera till föreningen kan du bidra till utveckling av vården och föreningen. 

Föreningens syfte är att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors eller förstavårdares yrkeskunskap och -färdighet, bidra till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas.

För att fullfölja detta syfte

  • stöder föreningen forskning i vårdarbetet
  • har föreningen publikations- och informationsverksamhet på svenska
  • anordnar föreningen utbildningstillfällen på svenska
  • beviljar föreningen sina medlemmar stipendier
  • samarbetar föreningen med andra organisationer vars syften överensstämmer med föreningens
  • bidrar föreningen till ökat nordiskt och internationellt samarbete mellan vårdare

För mera information kontakta info@sffi.fi

Din åsikt är viktig!