SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

September: medlemskväll med temat ölprovning och pizzabuffé. Mera info senare.

Styrelsen önskar våra medlemmar en avkopplande och solig sommar!
Välkommen med i höstens verksamhet!

Du som har ny e-postadress, gör en adressförändring via SFF.s webbsida, länken finns ovan, så att du även i fortsättningen kan få info om våra evenemang.

Följ oss på instagram; sjuksköterskeforeningenvasa

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf

(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2023–2024 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@ovph.fi   050 5910088
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Marice Nedergård, marice.nedergard@netikka.fi  050 3504411
Helena Svahn, helena.svahn@ovph.fi   050 5631676
Rose-Marie Swanljung
Annika Tetrault, annika.tetrault@ovph.fi  044 2038820
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com  050 3491064

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Ronja Kurtén

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Annika Tetrault.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Camilla Kamila
  • Gerd Viklund