SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Du som har ny e-postadress, gör en adressförändring via SFF.s webbsida, länken finns ovan, så att du även i fortsättningen kan få info om våra evenemang.

Följ oss på instagram: sjuksköterskeforeningenvasa

Styrelsen

(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2023–2024 består av:
Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@ovph.fi, 0505910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com, 0503491064
Marice Nedergård, sekreterare marice.nedergard@netikka.fi, 0503504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi, 0414331097
Helena Svahn, helena.svahn@ovph.fi, 0505631676
Rose-Marie Swanljung
Annika Tetrault, annika.tetrault@ovph.fi, 0442038820
Ersättare:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com, 0505246499
Ronja Kurtén

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Annika Kvist-Östman
Annika Tetrault, ersättare

Fullmäktige
Lisbeth Fagerström
Marice Nedergård
Camilla Kamila, ersättare
Gerd Viklund, ersättare