SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Välkommen med i vårens verksamhet 2021, men förändringar kan ske beroende på hur coronasituationen ser ut och om det är möjligt med fysiska medlemsträffar.

2.2 kl. 18.00. Medlemskväll med Ljusmässa i Trefaldighetskyrkan i Vasa tillsammans med Vasa svenska församling. Kaffeservering i kryptan efteråt beroende på vilka Coronarestriktioner som då råder.

23.2 kl. 18.30. Årsmöte Hotel Vallonia i Smedsby. Stadgeenliga ärenden med val av ordförande och styrelse. Servering. Anmälningar senast 14.2 till sfvasa@netikka.fi eller tel: 050-3504411.

Följ oss gärna på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Styrelsen önskar alla medlemmar En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2020–2021 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Linda Nyholm, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Gunilla Nyman-Klavus,gunilla.nyman.klavus@gmail.com 0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola