SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Enligt årsmötets beslut februari 2021 anslår Sjuksköterskeföreningen i Vasa ett STIPENDIUM FÖR HÖGRE YRKESHÖGSKOLESTUDIER OCH/ELLER MAGISTER I HÄLSOVETENSKAPER att sökas senast den 22 oktober. Stipendiet är på 350 €. Stipendiet delas ut på vår julfest i december. Av den sökande fodras: * minst ett års medlemskap i föreningen, * visat intresse för föreningens verksamhet, * forsknings- eller studieplan och/eller studieutdrag ska bifogas. Stipendiet bör anhållas på föreningens egna stipendieblanketter. Blanketterna finns på vår hemsida eller fås från och ska returneras till föreningens ordförande Annika Kvist-Östman senast 22.10.2021, e-post: annika.kvist-ostman@vora.fi Tel: 050 5910088.
Stipendieblanketten.

3.12.kl. 18.30 Julfest, restaurang Svenska Klubben i Vasa. Sång och musik. Traditionell julbuffé till ett sponsorerat pris á 25 €/medlem. Bindande anmäl senast 25.11 till sfvasa@netikka.fi eller tele: 050 3504411 och julmiddagen inbetalas senast 26.11 till föreningens konto FI62 2052 2001 0063 10 och använd referensnummer: 9388147.

Följ oss på instagram; sjuksköterskeforeningenvasa

 

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf
(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2021–2022 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com  050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi  050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman.klavus@gmail.com  0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676
Annika Tertrault, annika.tertrault@korsholm.fi  044 2038820

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund, eva.gronlund@netikka.fi  0400-571146

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola