SF i Vasa

Styrelse

SF i Vasa e-post: sfvasa@netikka.fi

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2018–2019 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Linda Nyholm, vice ordförande, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Carita Mäkelä, carita.m.makela@gmail.com   050 3532029
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676
Gerd Viklund, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064

Suppleanter:

Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman-klavus@gmail.com  0500 389824

Kassör utanför styrelsen:

Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2017–2020

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf är representerad i huvudföreningens styrelsegenom ledamoten Annika Kvist-Östman (annika.kvist-ostman@vora.fi) och hennes personliga suppleant Marice Nedergård (marice.nedergard@netikka.fi).

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi
  • Camilla Kamila, camilla.kamila@abilita.fi
  • Gunilla Hallvar-Hudd, gunilla.hallvar-hudd@novia.fi
  • Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik@ltu.se
  • Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi

Suppleanter:

  • Carita Mäkelä
  • Gerd Viklund
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola

Kalender

19.11, kl 18.00, medlemskväll med tema: Framtiden är nu – robotik inom vården, på Academill, ÅA. Kom och träffa roboten Pepper! Föreläsare är professor Lisbeth Fagerström, HVD Linda Nyholm och doktorand Malin Andtfolk. Servering. Anmälan senast 12.11 till sfvasa@netikka.fi eller 050-3504411, helst kvällstid.

7–9.12, medlemsresa till Tallin tillsammans med SF i Mellersta Österbotten. Start tidigt på fredagmorgon 7.12 från Jakobstad längs riksåttan söderut. Rutt och tidtabell meddelas senare. Eckeröline´s fartyg Finlandia avgår från Helsingfors kl. 15.15. Incheckning på Hotel Ilmarine. Kvällen fri för Tallinns nöjen. 8.12: Program i Tallin enligt gruppens önskemål. T.ex besök på museer, ölbryggeri, julmarknad, shoppingcenter. Gemensam middag på kvällen.
9.12: Tid för shopping i Tallin. Kl. 12.00 avgår Eckeröline, ankomst Helsingfors kl. 14.15. Hemresan påbörjas, i Vasa ca kl. 20.30–21.00 beroende på vädret. Föreningen sponsorerar sina medlemmar med 50 €. Resans pris om vi är 25 personer: 268 € – 50 € = 218 €/medlem.  35 personer 240 € – 50 € = 190 €/medlem. I priset ingår: Bussresa, båtbiljetter tur/retur, två nätter i delat tvåbäddsrum på Hotel Ilmarine, inkl. frukost. Priset för gemensam middag (ca 20–25 €) på lördagen tillkommer. Vi önskar att ni gärna anmäler ert intresse så snabbt som möjligt, så att vi vet om resan blir av och att vi kan fortsätta reseplaneringen. Bindande anmäl senast 20.10 till sfvasa@netikka.fi eller tele: 050 3504411 och resans pris inbetalas till föreningens konto FI62 2052 2001 0063 10 senast 31.10.

Välkommen med i höstens verksamhet!

Enligt årsmötets beslut februari 2018 anslår Sjuksköterskeföreningen i Vasa ett STIPENDIUM FÖR HÖGRE YRKESHÖGSKOLESTUDIER OCH/ELLER MAGISTER I HÄLSOVETENSKAPER att sökas inom oktober månad. Stipendiet är på 350 €. Stipendiet delas ut på vår medlemskväll i november. Av den sökande fodras: * minst ett års medlemskap i föreningen, * visat intresse för föreningens verksamhet, * forsknings- eller studieplan och/eller utdrag ur STURE. Stipendiet bör anhållas på föreningens egna stipendieblanketter. Blanketterna fås även av och returneras till föreningens ordförande Annika Kvist-Östman, e-post: annika.kvist-ostman@vora.fi Tel: 050 5910088.

Vårens program:

29.3.2019, Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information följer!

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa