SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Lediganslaget stipendium

Enligt årsmötets beslut februari 2022 anslår Sjuksköterskeföreningen i Vasa ett stipendium för högre yrkeshögskolestudier / magisterstudier i hälsovetenskaper att sökas inom oktober månad. Stipendiet är på 400 €. Stipendiet delas ut på  julfesten i december.
Av den sökande fodras: * minst ett års medlemskap i föreningen, * visat intresse för föreningens verksamhet, * forsknings- eller studieplan. Studieutdrag ska bifogas.
Stipendiet bör anhållas på föreningens egna stipendieblanketter. Blanketterna finns här eller fås från och ska returneras till föreningens ordförande Annika Kvist-Östman senast 31.10.2022, e-post: annika.kvist-ostman@ovph.fi, tele: 050 5910088.

Kalender

29.9. Kl. 18.30. Medlemskväll med choklad- och vinprovning på Loftet i Vasa. Sponsorerat pris: 28 €. Bindande anmälan och inbetalning senast 21.9 per e-post sfvasa@netikka.fi eller tele: 050 3504411. Inbetalning: Sjuksköterskeföreningen i Vasa, FI62 2052 2001 0063 10, referensnummer: 9388176.

29–30.10. Medlemsresa till Helsingfors. Där ska vi se Själarnas ö på Svenska Teatern och äta en gemensam middag med medlemmar från de andra regionala föreningarna. sfvasa@netikka.fi svarar på eventuella frågor.

2.12. Kl. 18.30. Julfest på Svenska Klubben i Vasa. Traditionellt julfestprogram och julbuffé. Bindande anmälan senast 23.11 till sfvasa@netikka.fi eller tele: 0503504411. Mera info om priset kommer senare.

Välkommen med i höstens verksamhet!

Du som har ny e-postadress, gör en adressförändring via SFF.s websida, länken finns ovan, så att du även i fortsättningen kan få info om våra evenemang.

Följ oss på instagram; sjuksköterskeforeningenvasa

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf

(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2021–2022 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@ovph.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com  050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi  050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman.klavus@gmail.com  0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@ovph.fi   050 5631676
Annika Tetrault, annika.tetrault@ovph.fi  044 2038820

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund, eva.gronlund@netikka.fi  0400-571146

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola