SF i Vasa

Styrelse

SF i Vasa e-post: sfvasa@netikka.fi

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2018–2019 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Linda Nyholm, vice ordförande, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Carita Mäkelä, carita.m.makela@gmail.com   050 3532029
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676
Gerd Viklund, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064

Suppleanter:

Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman-klavus@gmail.com  0500 389824

Kassör utanför styrelsen:

Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2017–2020

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf är representerad i huvudföreningens styrelsegenom ledamoten Annika Kvist-Östman (annika.kvist-ostman@vora.fi) och hennes personliga suppleant Marice Nedergård (marice.nedergard@netikka.fi).

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi
  • Camilla Kamila, camilla.kamila@abilita.fi
  • Gunilla Hallvar-Hudd, hallvarnilla@gmail.com
  • Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik@hb.se
  • Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi

Suppleanter:

  • Carita Mäkelä
  • Gerd Viklund
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola

Kalender

6.2. kl. 18.00, Medlemskväll firas med ljusmässa i Trefaldighetskyrkan i Vasa tillsammans med Vasa svenska församling. Kaffeservering i kryptan efteråt.

20.2.  kl. 18.00, Årsmöte i  auditoriet Grågås, Vasa centralsjukhus. Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen informerar om aktuellt inom vården.  Därefter stadgeenliga ärenden med bl.a. val av ordförande och styrelse. Servering. Anmälningar senast 12.2 till sfvasa@netikka.fi eller tel: 050 3504411.

29.3. Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information här.

Välkommen med i vårens aktiviteter!

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa