SF i Vasa

Styrelse

SF i Vasa e-post: sfvasa@netikka.fi. Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2020–2021 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Linda Nyholm, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Gunilla Nyman-Klavus,gunilla.nyman.klavus@gmail.com 0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola

Kalender

20.3.2020 kl. 18:30 Jubileumsfest. INHIBERAT!! SF i Vasa återkommer senare med mera information.

12.5 kl. 9-15.45 INHIBERAT.  Internationella sjukskötardagen uppmärksammas med en Florence Nightingale seminariedag med temat: Sjukskötaren – en resurs för hälsovården igår, idag och för framtidenAcademill Åbo Akademi. Dagen är gratis och alla medlemmar är välkomna! Programmet och annan viktig information hittar du här. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, YH Novia, VAMK, HTTS regionala vårdvetenskapliga sällskapet, VCS och Sjuksköterskeföreningen i Vasa r.f. Seminariedagen ordnas under hösten 2020 – mera information följer!

Alla medlemmar är välkomna att delta i vår verksamhet!

Välkommen med i vårens aktiviteter!

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa