SF i Vasa

SF i Vasa e-post: sfvasa@netikka.fi. Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

INHIBERAT! 20.11 kl. 18:30 95-års jubileumsfest.

12.5 kl. 9-15.45 INHIBERAT. Internationella sjukskötardagen – Florence Nightingale seminariedag. Seminariedagen ordnas under ett senare tillfälle – mera information följer!

Alla medlemmar är välkomna att delta i vår verksamhet!

Lediganslaget stipendium

Enligt årsmötets beslut, 2/2020, anslår SF i Vasa ett stipendium för högre YH-studier och /eller magisterstudier i hälsovetenskaper, att sökas inom oktober. Stipendiet är på 350 € och delas ut på jubileumet 20.11.
Av den sökande fodras: minst ett års medlemskap i föreningen, visat intresse för föreningens verksamhet samt forsknings- eller studieplan och/eller studieutdrag bifogat anhållan.
Stipendiet bör anhållas på föreningens egen stipendieblankett, fås även från och ska returneras till Annika Kvist-Östman senast 31.10.2020, e-post annika.kvist-ostman@vora.fi, tele 050 5910088.

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2020–2021 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Linda Nyholm, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Gunilla Nyman-Klavus,gunilla.nyman.klavus@gmail.com 0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola