SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

18.03. kl. 18. Medlemskväll i föreläsningssalen Y3, Vasa centralsjukhus. Kvällens tema: Cancer och palliativ vård. Föreläsare är Heidi Bengs, läkare specialiserad på cancersjukdomar/VCS, Magdalena Nyvall-Malm, klinisk specialsjukskötare på palliativa poliklinik/VCS, Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens Cancerförening.  Servering.  Välkomna! Anmälning senast 15.03 till sfvasa@netikka.fi eller tel: 050-3504411. Välkomna!

13.05. uppmärksammas den Internationella sjukskötardagen. Programmet under planering. Välkomna med!

Du som har ny e-postadress, gör en adressförändring via SFF.s webbsida, länken finns ovan, så att du även i fortsättningen kan få info om våra evenemang.

Följ oss på instagram: sjuksköterskeforeningenvasa

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf

(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2023–2024 består av:
Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@ovph.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com  050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare marice.nedergard@netikka.fi  050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Helena Svahn, helena.svahn@ovph.fi   050 5631676
Rose-Marie Swanljung
Annika Tetrault, annika.tetrault@ovph.fi  044 2038820
Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Ronja Kurtén

Representation i SFF 2020–2023
Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Annika Tetrault.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:
Lisbeth Fagerström
Marice Nedergård
Suppleanter:
Camilla Kamila
Gerd Viklund