SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

07.02. kl.18. Ljusmässa i Trefaldighetskyrkan i Vasa tillsammans med Vasa svenska församling. Kaffeservering i kryptan efteråt.

22.02. kl.18.30. Årsmöte i Seniorpunkten i Korsholm. Stadgeenliga ärenden med val av ordförande och styrelse. Maria Drifell berättar om sin vandring i norra Spanien. ”Camino del norte – en vandringsberättelse”. Servering. Anmälning senast 15.02 till sfvasa@netikka.fi eller tele: 050 3504411.

Är du intresserad av styrlesearbete? Kontkta i så fall ordförande Anika Kvist-Östman på annika.kvist-ostman@ovph.fi.

Du som har ny e-postadress, gör en adressförändring via SFF.s webbsida, länken finns ovan, så att du även i fortsättningen kan få info om våra evenemang.

Följ oss på instagram; sjuksköterskeforeningenvasa

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf

(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2021–2022 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@ovph.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com  050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi  050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman.klavus@gmail.com  0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@ovph.fi   050 5631676
Annika Tetrault, annika.tetrault@ovph.fi  044 2038820

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund, eva.gronlund@netikka.fi  0400-571146

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola