SF i Vasa

E-post: sfvasa@netikka.fi
Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

3.12.kl. 18.30 Julfest, restaurang Svenska Klubben i Vasa. Sång och musik. Traditionell julbuffé till ett sponsorerat pris á 25 €/medlem. Bindande anmäl senast 25.11 till sfvasa@netikka.fi eller tele: 050 3504411 och julmiddagen inbetalas senast 26.11 till föreningens konto FI62 2052 2001 0063 10 och använd referensnummer: 9388147. OBS! Efter kl. 17.00 har de rätt att begära att vi uppvisar coronapass då vi anländer. Vi rekommenderar att alla laddar ner sitt coronapass i förväg eller printar ut en pappersversion.På Kanta finns information om coronapass: https://www.kanta.fi/sv/coronaintyg. Om du inte kunnat ta vaccin, kan du ta ett coronatest och om det är negativt, får du ett intyg som motsvarar coronapasset. Läs mera på THL: https://thl.fi/…/vacciner-och-coronaviruset/coronaintyg

Välkommen med i vårens verksamhet 2022.

3.2.kl. 18 Ljusmässa  i Trefaldighetskyrkan i Vasa tillsammans med Vasa svenska församling. Kaffeservering i kryptan efteråt.

14.2 ÅRSMÖTE, platsen ännu öppen. Stadgeenliga ärenden.Servering. Anmälningar senast 6 februari till sfvasa@netikka.fi eller tel: 050-3504411.

Styrelsen önskar alla medlemmar En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

Följ oss på instagram; sjuksköterskeforeningenvasa

 

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf
(SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2021–2022 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Gerd Viklund, viceordförande, gerd.viklund62@gmail.com  050 3491064
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi  050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman.klavus@gmail.com  0500 389824
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676
Annika Tertrault, annika.tertrault@korsholm.fi  044 2038820

Suppleanter:
Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Eva Grönlund, eva.gronlund@netikka.fi  0400-571146

Kassör utanför styrelsen:
Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2020–2023

Sjuksköterskeföreningen i Vasas  representant i huvudföreningens styrelse är Annika Kvist-Östman. Annikas suppleant är Gerd Viklund.

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström
  • Camilla Kamila
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Carita Mäkelä
  • Marice Nedergård

Suppleanter:

  • Eva Grönlund
  • Helena Svahn
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola