Vård i Fokus

Föreningens tidsskrift Vård i Fokus utkommer 4 gånger om året. Vård i Fokus innehåller både vårdvetenskapliga och kliniska, samt andra aktuella artiklar. Tidskriften betjänar vårdarens professionella utveckling och stödjer hennes/hans yrkesidentitet. Tidskriften informerar om föreningens verksamhet. Föreningens ordförande är tidskriftens ansvariga utgivare och föreningens verksamhetsledare är redaktionssekreterare.

Vård i Fokus utkom med sitt första nummer hösten 1984 och dess syfte är att vara en kommunikationskanal mellan föreningen och medlemmarna.

Vi tar gärna emot artiklar och fotografier till Vård i Fokus! Kontakta Sandra Alldén på fornamn.efternamn@sffi.fi

Skrivanvisningar för Vård i fokus