Vård i fokus

Föreningens medlemstidning Vård i fokus utkommer 4 gånger om året. Vård i fokus innehåller aktuella artiklar ur vårdverkligheten samt både vårdvetenskapliga och kliniska artiklar. Tidskriften betjänar vårdarens professionella utveckling och stödjer vårdarnas yrkesidentitet och informerar om föreningens verksamhet. Föreningens ordförande är tidskriftens ansvariga utgivare och föreningens verksamhetsledare är redaktionssekreterare.

Vård i fokus utkom med sitt första nummer hösten 1984. För föreningens medlemmar är tidningen en medlemsförmån. För icke medlemmar är det möjligt att prenumerera på tidningen (60 € / år) via info@sffi.fi

Vi tar gärna emot artiklar och fotografier till Vård i fokus! Kontakta Sandra Alldén på fornamn.efternamn@sffi.fi

Deadlines:

Vård i fokus 1: 23 februari
Vård i fokus 2: 23 maj
Vård i fokus 3: 23 augusti
Vård i fokus 4: 23 november

Läs senaste Vård i fokus 4/23