Tidskriften Vård i fokus lanserar sin första app våren 2024!

I applikationen kan du som läsare läsa tidskriftens artiklar. Du kan också välja funktionen läsläge som öppnar hela artikeln i ett lättare läsformat. Det går dessutom att lyssna på artiklarna. Appen har även ett arkiv med äldre upplagor.

Kom ihåg att meddela oss om du inte mera vill ha en papperstidning. Meddela oss här!

För att du skall kunna ta ibruk appen bör du logga in med samma e-postadress som du har i Sjuksköterskeföreningens medlemsregister. Kontakta oss ifall du är osäker på din e-postadress eller behöver hjälp med nedladdningen. Kontaktinfo hittar du här!

Ladda ner appen här:
APP Store
Google Play 

Utmaningar med inloggningen, hjälpen finner du här: TRYCK HÄR!

Varför blir Vård i fokus en e-tidning?

Tidskriftens läsare har en längre tid önskat ett alternativ till papperstidningen. Genom att publicera tidskriften i en applikation kan man läsa den var som helst samt när som helst 😀
Tryck- och postkostnaderna har de senaste åren stigit märkbart vilket lett till att föreningen velat se sig om efter andra möjligheter. Mao genom att välja att endast ta emot tidningen som e-tidning kan du som medlem hjälpa oss att spara på miljön och de ekonomiska resurserna. Här kan du välja att endast ta emot tidningen som e-tidning. Papperstidningen kommer att finnas kvar för de som så önskar.

Allmänt om Vård i fokus

Föreningens medlemstidning Vård i fokus utkommer 4 gånger om året. Vård i fokus innehåller aktuella artiklar ur vårdverkligheten samt både vårdvetenskapliga och kliniska artiklar. Tidskriften betjänar vårdarens professionella utveckling och stödjer vårdarnas yrkesidentitet och informerar om föreningens verksamhet.

Vård i fokus utkom med sitt första nummer hösten 1984. För föreningens medlemmar är tidningen en medlemsförmån. För icke medlemmar är det möjligt att prenumerera på tidningen (60 € / år) via info@sffi.fi

Vi tar gärna emot artiklar och fotografier till Vård i fokus! Kontakta oss på info@sffi.fi

Deadlines för material:
Vård i fokus 1: 23 februari
Vård i fokus 2: 23 maj
Vård i fokus 3: 23 augusti
Vård i fokus 4: 23 november