Vasa centralsjukhus HLR-projekt med Yrkeshögskolan Novia i Vasa

Sista årets sjukskötarstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa har under vecka 35 samt vecka 36 deltagit i ett HLR-projekt tillsammans med Vasa centralsjukhus. Syftet med projektet är att studerande ska repetera samt lära ut hjärt- och lungräddning till personer i omgivningen på olika platser i Österbotten.

Under projektets gång deltog studerande i lärorika föreläsningar om hjärt- och lungräddning som leddes av lärare i skolan samt av anestesiläkare Raku Hautamäki från Vasa centralsjukhus. Föreläsningarna varvades med kliniska övningar. Studerande övade återupplivning på en ”docka” eller SimMan som den heter, vilket är en avancerad patientsimulator som kan uppvisa både neurologiska och fysiologiska symptom. Den är utrustad med innovativ teknik som automatisk läkemedelsigenkänning.

Efter föreläsningarna och kliniska övningarna besökte studerande olika plaster i Österbotten under två dagar, 4.9–5.9 2019, för att lära ut hjärtmassage. Studerande besökte bland annat olika hälsovårdsstationer, Vasa centralsjukhus, biblioteket Tritonia och Jakobstads sjukhus.  Studerandes uppgift var att ordna en HLR-station med HLR-docka, ambu och eventuellt defibrillator. Studerande uppmanade förbipasserande att komma och utöva hjärtmassage i åtminstone två minuter för att de skulle få känna på hur man utför hjärtmassage. Studerande berättade och instruerade under tiden om hur man gör när man hittar en medvetslös person samt hur hjärtmassage utförs korrekt. På Instagram har studerande publicerat bilder från temadagarna under #restartaheartvaasa. Att ha kunskap om hur man kan rädda liv är viktigt!

Sjukskötarstuderande, YH Novia, Vasa