OBS! Studiedag  2021 flyttas till mars 2022 på Haiko gård, Borgå. Temat är människohandel och våld. 

ALLMÄNT OM STUDIEDAGEN

Studiedagen är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagen ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta någon gång.

Innehållet planeras regionalföreningen på orten där studiedagen hålls, i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. de önskemål deltagarna i föregående studiedagar gett i utvärderingen.

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagen. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.