Studiedagen

För tillfället finns ingen Studiedag i planerna utan istället arrangerade Sjuksköterskeföreningen, under 2024, en studieresa för sina medlemmar till Sverige. Resan gick av stapeln 26–27.4.2024.
Under 2025 satsar föreningen på ICN-kongressen i Helsingfors och 2026 finns möjligtvis en studieresa till London på agendan.

De första Studiedagarna anordnades 1946 och har varit en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. Studiedagen har ordnats på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta. Senast arrangerades Studiedagen 2023 i samband med föreningens 125-årsjubileum. Temat var ”Arbetskraftsinvandring i vården och sjukskötarrollen i förändring”.