Studiedagen

Studiedagen 2022 i Borgå är inhiberad pga rådande pandemi. Föreningen följer med situationen och återkommer så fort det är möjligt. 

Studiedagen är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagen ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta.

Innehållet planeras av regionalföreningen på orten i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. medlemmarnas önskemål.

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagen. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.