ALLMÄNT OM STUDIEDAGEN

Studiedagarna är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagarna ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta någon gång.

Innehållet planeras regionalföreningen på orten där studiedagarna hålls, i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. de önskemål deltagarna i föregående studiedagar gett i utvärderingen. Studiedagen 2019 hålls i Västra Nyland. 

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagarna. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.

ANMÄL DIG TILL STUDIEDAGEN

STUDIEDAGEN 2019

”Vårdaren i Fokus” är temat för föreningens Studiedag 29.3.2019 på Hotel Sea Front i Ekenäs.

Program

Moderator Annika Rehn

08.30–09.30    Anmälan
09.30–09.45    Öppning och utmärkelser. Annika von Schantz, SFF ordförande och Benita Öberg, social- och hälsovårdsdirektör, Raseborg.
09.45–10.30    Erfarenheter av sjukskötarens begränsade förskrivningsrätt av läkemedel. Susanna Nordström, sjukskötare och John Shaw, läkare.
10.30–11.15    IBD-mottagning. Tina Stenroos, sjukskötare.
11.15–12.15    Utvecklandet av patientdataprogrammet Apotti. Terese Lindholm, sjukskötare.
12.30–13.30    Lunch
13.30­–14.30    Vårdarens rättigheter. Carola Arjatsalo, överinspektör, Valvira.
14.30–15.00    Kaffe
15.00–16.30    Motivation och arbetsglädje. Lars Losvik, föreläsare bl.a. inom ledarskap, organisationsutveckling och arbetsglädje.
16.30               Avslutning på dagen
19.00               Middag på Hotel Sea Front

Här kan du printa ut programmet.

Deltagaravgiften för dagen är 200 €. I priset ingår Studiedagen, lunch, kaffe och middag. 20 st studerandemedlemmar, oberoende av studieort, kan delta utan deltagaravgift, men bindande förhandsanmälan krävs. Studerandeplatserna reserveras i anmälningsordning. Studerande bör på anmälningsblanketten under rubriken arbetsplats skriva: studerande + skolans namn.

Anmälningen till studiedagen sker senast 1.3.2019 via nätet (se blanketten till vänster) eller med anmälningsblanketten som finns i Vård i Fokus 4/2018.  Nämn eventuella dieter/allergier. Anmälan är bindande. Ifall du önskar delta endast i middagen, kontakta då anne.nylund@sffi.fi. Pris för enbart middag är 35 €.

Deltagaravgiften inbetalas senast 8.3.2019 på föreningens konto FI15 1228 3000 0505 32 NDEAFIHH (Nordea). Om du uppgett en faktureringsadress skickas en pappersfaktura.

För inkvartering har ett antal rum reserverats på Hotel Sea Front (68–78 €/rum/natt i enkelrum och 83–98 €/rum/natt i dubbelrum). Bokning av hotellrum bör ske senast 31.1.2019 via info@hotelseafront.fi eller tele: 019-2461500. Bokningskod: SFF. Rum finns även reserverade på Ekenäs stadshotell (enkelrum 70 €/natt, dubbelrum,80 €/natt, dubbelrum med balkong 100 €/natt, 1st 4 pers.rum 125 €/natt). Bokning av hotellrum bör ske senast 31.1.2019 via tammisaaren@kaupunkihotelli.fi eller tele: 019-2413131. Bokningskod: SFF. Gångavstånd mellan hotellen är ca 1 km.

Frågor gällande Studiedagen besvaras av: Anne Nylund anne.nylund@ sffi.fi eller tele: 045 153 7075.

Programmet har planerats av Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland. Eventuella förändringar i programmet meddelas på denna webbplats.