ALLMÄNT OM STUDIEDAGEN

Studiedagen är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagen ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta någon gång.

Innehållet planeras regionalföreningen på orten där studiedagen hålls, i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. de önskemål deltagarna i föregående studiedagar gett i utvärderingen. År 2020 är föreningens sekretariat värd för Studiedagen som hålls i Tammerfors 27.3.2020. Programmet hittar du här.

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagen. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.