Studiedagen

Studiedagen 2023 arrangerades i samband med föreningens 125-årsjubileum den 28 oktober 2023 på Scandic Grand Marina i Helsingfors med rubriken: ”Arbetskraftsinvandring i vården och sjukskötarrollen i förändring”.Programmet kan du läsa här.

De första Studiedagarna anordnades 1946 och har varit en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. Studiedagen har ordnats på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta.

För närvarande inte bestämt när och var nästa Studiedag arrangeras.