ALLMÄNT OM STUDIEDAGEN

Studiedagarna är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagarna ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta någon gång.

Innehållet planeras regionalföreningen på orten där studiedagarna hålls, i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. de önskemål deltagarna i föregående studiedagar gett i utvärderingen. Studiedagen 2019 hålls i Västra Nyland. 

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagarna. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.

STUDIEDAGEN 2019

”Vårdaren i Fokus” är temat för föreningens Studiedag 29.3.2019 på Hotel Sea Front i Ekenäs.

Program

Moderator Annika Rehn

08.30–09.30    Anmälan
09.30–09.45    Öppning och utmärkelser. Annika von Schantz, SFF ordförande och Benita Öberg, social- och hälsovårdsdirektör, Raseborg.
09.45–10.30    Erfarenheter av sjukskötarens begränsade förskrivningsrätt av läkemedel. Susanna Nordström, sjukskötare och John Shaw, läkare.
10.30–11.15    IBD-mottagning. Tina Stenroos, sjukskötare.
11.15–12.15    Utvecklandet av patientdataprogrammet Apotti. Terese Lindholm, sjukskötare.
12.30–13.30    Lunch
13.30­–14.30    Vårdarens rättigheter. Carola Arjatsalo, överinspektör, Valvira.
14.30–15.00    Kaffe
15.00–16.30    Motivation och arbetsglädje. Lars Losvik, föreläsare bl.a. inom ledarskap, organisationsutveckling och arbetsglädje.
16.30               Avslutning på dagen
19.00               Middag på Hotel Sea Front
Musikartister: Julia Salmela sång, Jonas Söderlund gitarr  &  sång.

Här kan du printa ut programmet.

Anmälning till Studiedagen stängs 1.3.2019. Deltagaravgiften för dagen är 200 €. Deltagaravgiften betalas in senast 8.3.2019. I priset ingår Studiedagen, lunch, kaffe och middag.

Ifall du har frågor gällande Studiedagen kontakta anne.nylund@sffi.fi eller tele: 045 1537075.

Deltagaravgiften inbetalas senast 8.3.2019 på föreningens konto FI15 1228 3000 0505 32 NDEAFIHH (Nordea). Om du uppgett en faktureringsadress skickas en pappersfaktura.

Programmet har planerats av Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland. Eventuella förändringar i programmet meddelas på denna webbplats.