Studiedagen

Nästa Studiedag arrangeras i samband med föreningens 125-årsjubileum. Jubiléet firas i Helsingfors på Scandic Grand Marina 28.10.2023. 

Studiedagen är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagen ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta.

Innehållet planeras av regionalföreningen på orten i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. medlemmarnas önskemål.

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagen. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.