Studiedagen

Nästa Studiedag är den 25 mars 2022 i Borgå centrum. Mera info finner du här!

Studiedagen är en viktig del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagen ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta.

Innehållet planeras av regionalföreningen på orten i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. medlemmarnas önskemål.

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagen. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.