SF i Mellersta Österbotten

E-post: sffimo@gmail.com
Instagram: sffi.mellersta.osterbotten
Facebook: SF i Mellersta Österbotten

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten önskar sina medlemmar God Jul och ett Gott Nytt År!

2024
19.02. kl. 18.30 Årsmöte
. Stadgeenliga ärenden. Platsen är ännu oklar.

 

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten önskar sina medlemmar God Jul och Ett Gott Nytt År!

 

 

Styrelse 2023

Johanna Sandbäck Forsell, ordförande
Sissel Lövsund, vice-ordförande
Siv Rönnbacka, sekreterare
Minna Lithén, kassör
Ann-Britt Wiik-Björkskog
Siv Käld-Aspfors
Leena Ljung, pr-sekreterare
Isa Dahlbacka

Ersättare:
Carola Sundberg
Sonja Sundelin
Pia-Maria Haglund
Yvonne Hummel
Harriet Ljungberg-Rasmus
Siv Rudström-Greco
Moa Nyman

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representeras i huvudföreningens styrelse av Pia-Maria Haglund. Pia-Marias ersättare är Carola Sundberg.

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representeras i fullmäktige av:

  • Annica Haldin
  • Marica Hinders

Ersättare:

  • Siv Rönnbacka
  • Ann-Kristin Svenlin

Verksamhet

Verksamhetsområdet för vår regionalförening, Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf, sträcker sig från Karleby i norr till Nykarleby i söder. Årsmötet hålls i februari. På årsmötet behandlas stadgenliga ärenden. På årsmötet väljs styrelseledamöter. Representant till SFF:s fullmäktige och styrelse väljs vart tredje år.

Under året ordnas medlemskvällar kring till vården anknutna teman och annan rekreation som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande. Föreningen ordnar föreläsningar och studiebesök inom den egna regionen.

Föreningen har redan i ett antal år under firandet av Jakobs Dagar deltagit med blodtrycksmätning på Gammaldagstorget. Medlemmar iklädda gamla sjuksköterskedräkter mäter blodtryck på torgbesökarna mot en frivillig avgift.

Årets sjukskötare

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf utser varje år en kandidat till Årets sjukskötare. Bland de kandidater som nominerats från de olika regionala föreningarna utser SFF:s styrelse Årets Sjukskötare. Varje regional förening kan nominera en person.

Kriterier för Årets Sjukskötare:

  • medlem i Sjuksköterskeföreningen
  • har genom sin yrkesutövning utvecklat det professionella kunnandet och bidragit till utvecklig av vårdarbetet
  • har god samarbetsförmåga och resurser att stöda sina kollegor

Förslagets utformning:

  • ett fritt formulerat förslag där den föreslagna personens namn, adress, personbeteckning, tjänsteställning och arbetsplats finns angivna
  • motivering till varför just hon/han föreslås bli årets sjukskötare och hur hon/han uppfyller nämnda kriterier

Förslagen kan skickas till regionalföreningens ordförande. Årets sjukskötare får ett stipendium.