SF i Mellersta Österbotten

Styrelse

SF i Mellersta Österbottens e-post: sffimo@gmail.com

Susanna Granbacka, ordförande, sffimo@gmail.com
Carola Sundberg, vice ordförande, carola.sundberg@jakobstad.fi
Siv Rönnbacka, sekreterare, siv.ronnbacka@jakobstad.fi
Sandra Esselström-Lillqvist, kassör, sandra.esselstrom@gmail.com
Isa Dahlbacka, isa.dahlbacka@gmail.com
Johanna Sandbäck Forsell, johanna.sandbackforsell@anvianet.fi
Sissel Lövsund, pr-sekreterare, sissel.lovsund@gmail.com
Senny Enkvist,

Suppleanter:
Annica Haldin
Pia-Maria Haglund
Sonja Sundelin
Marina Sjöstrand
Yvonne Hummel
Harriet Ljungberg-Rasmus
Siv Rudström-Greco

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representant i huvudföreningens styrelse är Carola Sundberg. Carolas suppleant är Pia-Maria Haglund.

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representeras i fullmäktige av:

 • Annica Haldin
 • Ann-Kristin Svenlin
 • Marica Hinders
 • Sissel Lövsund

Suppleanter:

 • Isa Dahlbacka
 • Pia Frilund
 • Åsa Grundvall
 • Helén Lindgren

Verksamhet

Verksamhetsområdet för vår regionalförening, Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf, sträcker sig från Karleby i norr till Nykarleby i söder. Årsmötet hålls i februari. På årsmötet behandlas stadgenliga ärenden. På årsmötet väljs styrelseledamöter. Representant till SFF:s fullmäktige väljs vart tredje år.

Under året ordnas medlemskvällar kring till vården anknutna teman och annan rekreation som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande. Föreningen ordnar föreläsningar och studiebesök inom den egna regionen.

Föreningen har redan i ett antal år under firandet av Jakobs Dagar deltagit med blodtrycksmätning på Gammaldagstorget. Medlemmar iklädda gamla sjuksköterskedräkter mäter blodtryck på torgbesökarna mot en frivillig avgift.

Årets sjukskötare

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf utser varje år en kandidat till Årets sjukskötare. Bland de kandidater som nominerats från de olika regionala föreningarna utser SFF:s styrelse Årets Sjukskötare. Varje regional förening kan nominera en person.

Kriterier för Årets sjukskötare:

 • medlem i Sjuksköterskeföreningen,
 • har genom sin yrkesutövning utvecklat det professionella kunnandet och bidragit till utvecklig av vårdarbetet,
 • har god samarbetsförmåga och resurser att stöda sina kollegor

Förslagets utformning:

 • ett fritt formulerat förslag där den föreslagna personens namn, adress, personbeteckning, tjänsteställning och arbetsplats finns angivna
 • motivering till varför just hon/han föreslås bli årets sjukskötare och hur hon/han uppfyller nämnda kriterier.

Förslagen kan skickas till regionalföreningens ordförande. Årets sjukskötare får ett stipendium.

Kalender

 26.11, kl. 18.30, julfest på Rosenlund prästgård i Jakobstad, Trädgårdsgatan 6 A-C. Julbuffé och program, bl.a. utlottning av 2 st julkorgar. Lotteriintäkterna går till diakonin i Jakobstad. Pris: 25 €/person. Anmälan senast 19.11 på sffimo@gmail.com eller sms 040 7517580 (meddela ev. diet).

7–9.12, medlemsresa till Tallin tillsammans med vår systerförening i Vasa.Vi åker från Helsingfors med Eckeröline och bor på hotell Ilmarine. Ev. besök på museum, julmarknad och shopping, fritt program. Gemensam middag på kvällen. Bindande anmälningar senast 20.10 till Marice Nedergård via sfvasa@netikka.fi eller tele: 050 3504411. Transport från Jakobstad ordnas. Mer om resan finns under Vasa föreningen.

Finns det intresse för mindre diskussionsgrupper om t.ex. aktuell forskning och vetenskapliga artiklar? Hör av er i så fall till sffimo@gmail.com.

Med önskan om en skön höst!

Vårens program:

29.3.2019, Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information följer!

 

För info om program, kontakta oss: Siv Rönnbacka 050345210 (kvällar)