SF i Mellersta Österbotten

E-post: sffimo@gmail.com
Instagram: sffi.mellersta.osterbotten
Facebook: SF i Mellersta Österbotten

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

29.10 medlemsresa till Helsingfors med teater ”Själarnas ö” och middag med de övriga regionala föreningarna. Bindande anmälningar tas emot på telefonnummer 050-3452510 eller via sffimo@gmail.com senast 17.8.
Pris för teaterbiljett och middag är 60€/medlem och betalas in på Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf’s konto: FI9020151800009554 senast 17.8.OBS! Bokningar och kostnader för resa och övernattnig ordnas och bekostas av medlemmarna själva! Ange även ev.diet i samband med anmälningen. Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten sponsorerar 25€/medlem.

Finns det intresse för mindre diskussionsgrupper om t.ex. aktuell forskning och vetenskapliga artiklar? Hör av er i så fall till sffimo@gmail.com. För info om program, kontakta oss: Siv Rönnbacka 050345210 (kvällar).

Styrelse 2022

Johanna Sandbäck Forsell, ordförande
Susanna Granbacka, viceordförande
Siv Rönnbacka, sekreterare
Minna Lithén, kassör
Sissel Lövsund, pr-sekreterare
Isa Dahlbacka
Leena Ljung
Ann-Britt Wiik-Björkskog

Suppleanter:
Carola Sundberg
Sonja Sundelin
Pia-Maria Haglund
Yvonne Hummel
Harriet Ljungberg-Rasmus
Siv Rudström-Greco
Moa Nyman

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representant i huvudföreningens styrelse är Pia-Maria Haglund. Pia-Marias suppleant är Carola Sundberg.

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representeras i fullmäktige av:

 • Siv Rönnbacka
 • Susanna Granbacka
 • Marica Hinders
 • Sissel Lövsund

Suppleanter:

 • Isa Dahlbacka
 • Sandra Esselström-Lillqvist
 • Johanna Sandbäck Forsell
 • Helén Lindgren

Verksamhet

Verksamhetsområdet för vår regionalförening, Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf, sträcker sig från Karleby i norr till Nykarleby i söder. Årsmötet hålls i februari. På årsmötet behandlas stadgenliga ärenden. På årsmötet väljs styrelseledamöter. Representant till SFF:s fullmäktige väljs vart tredje år.

Under året ordnas medlemskvällar kring till vården anknutna teman och annan rekreation som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande. Föreningen ordnar föreläsningar och studiebesök inom den egna regionen.

Föreningen har redan i ett antal år under firandet av Jakobs Dagar deltagit med blodtrycksmätning på Gammaldagstorget. Medlemmar iklädda gamla sjuksköterskedräkter mäter blodtryck på torgbesökarna mot en frivillig avgift.

Årets sjukskötare

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf utser varje år en kandidat till Årets sjukskötare. Bland de kandidater som nominerats från de olika regionala föreningarna utser SFF:s styrelse Årets Sjukskötare. Varje regional förening kan nominera en person.

Kriterier för Årets sjukskötare:

 • medlem i Sjuksköterskeföreningen,
 • har genom sin yrkesutövning utvecklat det professionella kunnandet och bidragit till utvecklig av vårdarbetet,
 • har god samarbetsförmåga och resurser att stöda sina kollegor

Förslagets utformning:

 • ett fritt formulerat förslag där den föreslagna personens namn, adress, personbeteckning, tjänsteställning och arbetsplats finns angivna
 • motivering till varför just hon/han föreslås bli årets sjukskötare och hur hon/han uppfyller nämnda kriterier.

Förslagen kan skickas till regionalföreningens ordförande. Årets sjukskötare får ett stipendium.