SF på Åland

E-post: sffi.aland@gmail.com
Facebook: Sjuksköterskeföreningen på Åland

 Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Tack för detta År. Vi önskar er en god adventstid och fridfull julhelg samt ett Gott nytt År.
Styrelsen för SFÅ

Preliminärt för 2024 / Save the date:
05.03.2024 Årsmöte. Stadgeenliga ärenden. Mera info följer på FB/mail.
06.05.2024 Internationella sjukskötardagen firas. Mera info följer på FB/mail.

Kontakta styrelsens om ni önskar köpa Jubileumsmugg, historiken ”Profession och gemenskap” eller Ålands historik.

Kom i håg att uppdatera era mailuppgifter till sffi.aland@gmail.com

Kom gärna med program/aktivitetsönskemål, på mail: sffi.aland@gamil.com. Information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.
Genom att gå in på fb-grupp Sjuksköterskeföreningen på Åland (sluten grupp) samt huvudföreningens Facebook-sida Sjuksköterskeföreningen håller du dej uppdaterad om vad som är på gång.

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Katarina Ulenius viceordförande, kontaktlärare
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Ann Forsbom-Greiff, kassör    045 73858745
Sonja Edström, PR-sekreterare  040 5238993
Yvonne Skaglund
Jana Sundberg

Suppleanter:
Johan Jansson
Benita Rehman
Pia Småroos-Berntsson
Silvia Uzelac-Varda
Anita Zvidrina

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Jana Sundberg. Janas suppleant är Katarina Ulenius

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Sussi Sjövall
  • Laila Aaltonen

Suppleanter:

  • Irmeli Eriksson
  • Johan Jansson

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.