SF på Åland

E-post: sffi.aland@gmail.com
Facebook: Sjuksköterskeföreningen på Åland

 Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

14.03. kl. 18.30 Årsmöte. Stadgeenliga ärenden. Plats meddelas längre fram.

Kom gärna med program/aktivitetsönskemål, på mail: sffi.aland@gamil.com. Information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.
Genom att gå in på fb-grupp Sjuksköterskeföreningen på Åland (sluten grupp) samt huvudföreningens Facebook-sida Sjuksköterskeföreningen håller du dej uppdaterad om vad som är på gång.

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Johan Jansson, viceordförande
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Ann Forsbom-Greiff, kassör    045 73858745
Jana Sundberg, PR-sekreterare  040 5238993
Yvonne Skaglund
Sonja Edström

Katarina Ulenius, kontaktlärare

Suppleanter:
Benita Rehman
Viveca Mansnerus-Mattsson
Linda Svensson
Patrice Karlsson
Lisbeth Schultz

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Jana Sundberg. Janas suppleant är Katarina Ulenius

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Laila Aaltonen
  • Sussi Sjövall
  • Lisbeth Schultz
  • Patrice Karlsson

Suppleanter:

  • Viveca Manserus-Mattsson
  • Irmeli Eriksson
  • Johan Jansson
  • Ann Forsbom-Greiff

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.