SF på Åland

SF på Ålands e-post: sffi.aland@gmail.com

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Johan Jansson, viceordförande
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Ann Forsbom-Grieff, kassör    045 73858745
Jana Sundberg, PR-sekreterare  040 5238993
Lisbeth Schultz    045 775244085
Sonja Ståhl
Katarina Ulenius, kontaktlärare
Suppleanter:
Irmelie Eriksson
Malin Lindvik
Carita Johansson
Yvonne Lindeman
Annelie Karlsson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Lisbeth Schultz. Lisbeths suppleant är Jana Sundberg.

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Laila Aaltonen
  • Sussi Sjövall
  • Katarina Ulenius
  • Patrice Karlsson

Suppleanter:

  • Viveca Manserus-Mattsson
  • Irmeli Eriksson
  • Ann Forsbom-Grieff
  • Johan Jansson

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.

Kalender

8.11, medlemskväll med teaterföreställning Snurr på Socis. Biljettförsäljningen inleds i september. Pris: 20 €/biljett. Begränsat antal biljetter. Mera information kommer på Facebook och på hemsidan.

I planerna eventuell midvintermiddag under restaurangdagarna, info kommer senare.

Mer information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.

Genom att gå in på lokalföreningens facebookgrupp Sjuksköterskeföreningen på Åland (sluten grupp) samt huvudföreningens facebook-sida Sjukskoterskeforeningen håller du dej uppdaterad beträffande verksamheten inom föreningen Lämna gärna förslag till aktiviteter på AW.

Du som medlem ombeds också vänligen att vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter till lokalföreningens mailadress och till huvudföreningen, tack! Detta för att du säkert skall nås av information om föreningens verksamhet.