SF på Åland

SF på Ålands e-post: sffi.aland@gmail.com. Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Johan Jansson, viceordförande
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Ann Forsbom-Grieff, kassör    045 73858745
Jana Sundberg, PR-sekreterare  040 5238993
Lisbeth Schultz    045 775244085
Sonja Ståhl
Katarina Ulenius, kontaktlärare
Suppleanter:
Irmelie Eriksson
Malin Lindvik
Carita Johansson
Yvonne Lindeman
Annelie Karlsson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Jana Sundberg. Janas suppleant är Katarina Ulenius

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Laila Aaltonen
  • Sussi Sjövall
  • Lisbeth Schultz
  • Patrice Karlsson

Suppleanter:

  • Viveca Manserus-Mattsson
  • Irmeli Eriksson
  • Johan Jansson
  • Ann Forsbom-Greiff

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.

Kalender

12.5.2020 Internationella Sjukskötardagen.  INHIBERAT (arrangeras senare) med Sjuksköterskekören, dirigent Pipsa Juslin. Mera info senare.

7.11.2020 Florence gala. Reservera datumet – mera information kommer via sociala medier.

Styrelsen arbetar för fullt med utställningen som ska hållas på Mariehamns stadsbibliotek och Ålands kulturhistoriska museum, beräknas pågå från slutet på april och till mitten på maj med anledning av jubileumsåret 2020. Följ med i sociala medier!

Kom gärna med program/aktivitetsönskemål, på mail: sffi.aland@gamil.com. Information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.
Genom att gå in på fb-grupp Sjuksköterskeföreningen på Åland (sluten grupp) samt huvudföreningens facebook-sida Sjukskoterskeforeningen håller du dej uppdaterad om vad som är på gång.