SF på Åland

E-post: sffi.aland@gmail.com
Facebook: Sjuksköterskeföreningen på Åland

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

22.05. kl. 17. Medlemsevenenamng. Delta i Mercy Ships Race. SF på Åland sponsrar halva startavgiften (25 €) mot inlämnat kvitto till styrelsen. Du anmäler dig själv till loppet på Mercy Ships Race 2024 (lyyti.fi) . Skriv i fältet organisation – Sjuksköterskeföreningen på Åland. Visa också att du deltar med föreningen genom att föra en ljus (vit, ljusblå, ljusgrå) t-skirt/linne till Mtryck (eller köp en där). Då får du föreningens logo på ryggen. Den sponsar vi.
Mera info om var och när vi träffas innan start. Vi hoppas att vi ses vid startlinjen!

Kontakta styrelsens om ni önskar köpa jubileumsmugg, historiken ”Profession och gemenskap” eller Ålands historik.

Kom i håg att uppdatera era mailuppgifter till sffi.aland@gmail.com

Kom gärna med program/aktivitetsönskemål, på mail: sffi.aland@gamil.com. Information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.
Genom att gå in på fb-grupp Sjuksköterskeföreningen på Åland (sluten grupp) samt huvudföreningens Facebook-sida Sjuksköterskeföreningen håller du dej uppdaterad om vad som är på gång.

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande, 0405782200
Katarina Ulenius viceordförande, kontaktlärare
Laila Aaltonen, sekreterare, 04575301164
Ann Forsbom-Greiff, kassör, 04573858745
Sonja Edström, PR-sekreterare, 0405238993
Yvonne Skaglund
Jana Sundberg

Ersättare:
Johan Jansson
Benita Rehman
Pia Småroos-Berntsson
Silvia Uzelac-Varda
Anita Zvidrina

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Jana Sundberg
Katarina Ulenius, ersättare

Fullmäktige
Sussi Sjövall
Laila Aaltonen
Irmeli Eriksoon, ersättare
Johan Jansson, ersättare

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.