SF på Åland

SF på Ålands e-post: sffi.aland@gmail.com.

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Jana Sundberg, PR-sekreterare  040 5238993
Ann Forsbom-Grieff    045 73858745
Lisbeth Schultz    045 775244085
Johan Jansson
Katarina Ulenius, kontaktlärare
Suppleanter:
Irmelie Eriksson
Malin Lindvik
Carita Johansson
Yvonne Lindeman
Annelie Karlsson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Lisbeth Schultz. Lisbeths suppleant är Jana Sundberg.

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Laila Aaltonen
  • Sussi Sjövall
  • Katarina Ulenius
  • Patrice Karlsson

Suppleanter:

  • Viveca Manserus-Mattsson
  • Irmeli Eriksson
  • Ann Forsbom-Grieff
  • Johan Jansson

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.

Kalender

22.3 kl. 18 Medlemsafterwork med bowling. Boka fredagen den 22 mars för afterwork med SF på Åland! Vi träffas kl. 18 på Kvarter5 och börjar kvällen med lite god mat och dryck. Vi fortsätter med Cosmic bowling på idrottsgården kl. 20. Föreningen bjuder på bowling och 10 € av menyn på Kvarter5. Antalet platser är begränsat så anmäl dig genast! Anmälan senast fredag 8.3 via formulär på FB-sidan Sjuksköterskeföreningen på Åland.

29.3. Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information här.

För information meddelas att lokalföreningens tidigare mailadress har upphört. Den nya mailadressen är sffi.aland@gmail.com. För att som medlem hålla dig uppdaterad beträffande verksamheten inom föreningen uppmuntrar vi att kolla lokalföreningens facebookgrupp Sjuksköterskeföreningen på Åland (sluten grupp) samt huvudföreningens facebook-sida sjukskoterskeforeningen.

Mer information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.