SF på Åland

Styrelsen

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Jana Sundberg, PR-sekreterare  040 5238993
Ann Forsbom-Grieff    045 73858745
Lisbeth Schultz    045 775244085
Johan Jansson
Katarina Ulenius, kontaktlärare
Suppleanter:
Irmelie Eriksson
Malin Lindvik
Carita Johansson
Yvonne Lindeman
Annelie Karlsson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Lisbeth Schultz. Lisbeths suppleant är Jana Sundberg.

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Laila Aaltonen
  • Sussi Sjövall
  • Katarina Ulenius
  • Patrice Karlsson

Suppleanter:

  • Viveca Manserus-Mattsson
  • Irmeli Eriksson
  • Ann Forsbom-Grieff
  • Johan Jansson

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.

Kalende

Styrelsen är i full gång och planerar vårens program. Följ med på vår lokala FB-sida och häng med på våra aktiviteter. Succén My Fair Lady blev snabbt uppbokad så håll utkik efter våra aktiviteter! Har ni förslag på aktiviteter ni önskar tar styrelsen gärna emot dem.

29.3. Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information här.

För tillfället har vi ingen egen e-postadress till föreningen. Vi jobbar på det!

Mer information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna.