Alla sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor eller akutvårdare kan bli medlemmar.

Är du studerande? Fyll då i din ansökan här.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Föreningen har ca. 4000 medlemmar. Medlemsregistrets ändamål och den rättsliga grunden.

Medlemsavgiften är 20 euro per årStuderandemedlemmar, hedersmedlemmar och pensionerade före 1.1.2015 är befriande från medlemsavgift. Fullmäktige beslöt 2014 att fr.o.m. 1.1.2015 slopa avgiftsfriheten för nya pensionärer. Huvudföreningen uppbär medlemsavgiften och understöder de regionala föreningarna med verksamhetsbidrag.

Som medlemsförmån får du medlemstidskriften Vård i fokus fyra gånger om året. Du har även möjlighet att söka om stipendier samt delta i föreningens aktiviteter.