Ansökan om medlemskap

Alla sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor eller akutvårdare kan bli medlemmar.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Föreningen har ca. 3500 medlemmar.

Medlemsavgiften är 30 euro per årStuderandemedlemmar, hedersmedlemmar och medlemmar pensionerade före 1.1.2015 är befriande från medlemsavgift. Huvudföreningen uppbär medlemsavgiften och understöder de regionala föreningarna med verksamhetsbidrag.

Som medlem får du bl.a.:

  • medlemstidningen Vård i fokus 4 gånger/år
  • du kan ansöka om stipendier
  • du kan delta i föreningens aktiviteter.

Understödjande medlem

Till understödjande medlem kan styrelsen anta en registrerad förening eller enskild person, som önskar ge föreningen sitt stöd. Understödjande medlemmar har inte rösträtt eller rätt att ansöka om föreningens stipendier. Understödjande medlemmar är inte medlemmar i en regionalförening och/ eller oregistrerad sektion. Understödjande medlemmar lyder direkt under huvudföreningen. Fullmäktigemötet 2023 faställde att medlemsavgiften för understödjande medlemmar är 100 euro per år. Mera information om understödjande medlemskap fås från info@sffi.fi.

 

Medlemsregistrets ändamål och den rättsliga grunden.