Ansökan om medlemskap

Alla sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor eller akutvårdare kan bli medlemmar.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Föreningen har ca. 3500 medlemmar. Medlemsregistrets ändamål och den rättsliga grunden.

Medlemsavgiften är 20 euro per årStuderandemedlemmar, hedersmedlemmar och pensionerade före 1.1.2015 är befriande från medlemsavgift. Huvudföreningen uppbär medlemsavgiften och understöder de regionala föreningarna med verksamhetsbidrag.

Som medlem får du bl.a.:

  • medlemstidningen Vård i fokus 4 gånger / år
  • du kan ansöka om stipendier
  • du kan delta i föreningens aktiviteter.