SF i Östra Nyland

Styrelse

Marika Innanen, ordförande, marika.innanen@hus.fi   040 535 7702
Elisabet ”Bettan” Sonntag-Österlund, vice ordförande,
elisabet.sonntag-osterlund@porvoo.fi   040 833 8596
Ann-Catrin Tapanainen, sekreterare,
ann-catrin.tapanainen@porvoo.fi   0407511470
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, kassör,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi   0400 905601
Marika Nyholm, inger.nyholm@hus.fi   0400 939252
Denise Nylund, denise.nylund@porvoo.fi   040 547 8745
Benita Backman, benita.backman@pp.inet.fi   0400 702845

Suppleanter:

Anneli Blomqvist
Catrina Hollmén
Ann-Britt Boxberg

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen. Lottas suppleant är Inger Runn.

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Ann-Catrin Tapanainen
  • Marika Innanen
  • Catrina Hollmén

Suppleanter:

  • Anneli Blomqvist
  • Elisabet Sonntag-Österlund
  • Denise Nylund

Historik

I olika repriser har de svenskspråkiga sjukskötarna i Östra Nyland försökt grunda en egen regional förening. Tanken föddes på nytt i början av år 2002 och vi beslöt att namnet på föreningen skulle vara Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland. Stiftelseurkund undertecknades i tre exemplar, och Marianne delade ut övriga nödvändiga blanketter. En grupp bestående av Irina Lemberg, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, Benita Backman och Elisabet Sonntag-Österlund fick i uppdrag att planera fortsättningen i bildandet av föreningen. Av största vikt var nu att finna de personer som behövdes till styrelsen.

Den 9.12 2002 kunde sedan en interemistisk styrelse fortsätta att arbeta. Ett startbidrag på 500 euro hade beviljats av Sjuksköterskeföreningen i Finland. Den 12.6 2003 var föreningen godkänd och registrerad.

Kalender

23.11, kl. 18.00, julfest för medlemmar på Savijärvi gård. Vi börjar festen med besök i stallet och gårdens historik. Julmiddag med stående bord. Pris för medlemmar 30 €/person.Taxi från Lovisa kl 17 och från Borgå kl 17.30 och 21.30 retur. Anmälningar till Benita Backman senast 12.11.2018.Tel nr: 0400 702 845.

Vårens program:

29.3.2019, Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information följer!

Nya medlemmar är varmt välkomna!

För närmare information kontakta Benita Backman 0400 702845.