SF i Östra Nyland

E-post: SFFostranyland@gmail.com 

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Höstens program är under planering. Information kommer senare på sociala median och via e-post.
Vi önskar alla en trevlig sommar!
Nya medlemmar är varmt välkomna!

Styrelse 2024-2026

Marika Innanen, ordförande
Lotta Allén-Ollas, viceordförande
Catrina Hollmén, sekreterare
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, kassör
Terese Sjölund
Marika Nyholm
Ann-Catrin Tapanainen
Ersättare:
Nanny Alenius-Karlsson
Anna-Karin Pihl
Anne Valkama

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen
Elisabet Sonntag-Österlund, ersättare

Fullmäktige
Marika Innanen
Catrina Hollmén, ersättare

Historik

I olika repriser har de svenskspråkiga sjukskötarna i Östra Nyland försökt grunda en egen regional förening. Tanken föddes på nytt i början av år 2002 och vi beslöt att namnet på föreningen skulle vara Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland. Stiftelseurkund undertecknades i tre exemplar, och Marianne delade ut övriga nödvändiga blanketter. En grupp bestående av Irina Lemberg, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, Benita Backman och Elisabet Sonntag-Österlund fick i uppdrag att planera fortsättningen i bildandet av föreningen. Av största vikt var nu att finna de personer som behövdes till styrelsen.

Den 9.12 2002 kunde sedan en interemistisk styrelse fortsätta att arbeta. Ett startbidrag på 500 euro hade beviljats av Sjuksköterskeföreningen i Finland. Den 12.6 2003 var föreningen godkänd och registrerad.