SF i Östra Nyland

E-post: SFFostranyland@gmail.com 

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

3.12.  Medlemskväll  på Svenska teatern, pjäsen Är det hett här? Sponsorerat pris 35 €/medlem (buss+biljett). Bindande anmälan senast 1.10 till Bettan, 040 833 8596. Teatern inbetalas senast 4.10 till föreningens konto FI62 1980 3000 0005 19, meddelande: teater 3.12.
Buss avgår fr Liljendal, Café Lilja kl 16.45, från Lovisa turisthållplats kl 17.10 och från Borgå turisthållplats kl.17.30. Vid behov även Söderkulla.

Välkommen med!

SF i Östra Nyland arrangerar Studiedagen 2022.

Nya medlemmar är varmt välkomna!

Styrelse

Marika Innanen, ordförande, marika.innanen@hus.fi   040 535 7702
Elisabet ”Bettan” Sonntag-Österlund, vice ordförande,
elisabet.sonntagosterlund@gmail.com  040 833 8596
Ann-Catrin Tapanainen, sekreterare,
ann-catrin.tapanainen@porvoo.fi   0407511470
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, kassör,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi   0400 905601
Marika Nyholm, marika.nyholm57@gmail.com 0400 939252

Suppleanter:
Denise Nylund, denise.nylund@porvoo.fi   040 547 8745
Benita Backman, benita.backman@pp.inet.fi   0400 702845
Anneli Blomqvist
Catrina Hollmén
Ann-Britt Boxberg

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen. Lottas suppleant är Inger Runn.

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Ann-Catrin Tapanainen
  • Marika Innanen
  • Catrina Hollmén

Suppleanter:

  • Anneli Blomqvist
  • Elisabet Sonntag-Österlund
  • Denise Nylund

Historik

I olika repriser har de svenskspråkiga sjukskötarna i Östra Nyland försökt grunda en egen regional förening. Tanken föddes på nytt i början av år 2002 och vi beslöt att namnet på föreningen skulle vara Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland. Stiftelseurkund undertecknades i tre exemplar, och Marianne delade ut övriga nödvändiga blanketter. En grupp bestående av Irina Lemberg, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, Benita Backman och Elisabet Sonntag-Österlund fick i uppdrag att planera fortsättningen i bildandet av föreningen. Av största vikt var nu att finna de personer som behövdes till styrelsen.

Den 9.12 2002 kunde sedan en interemistisk styrelse fortsätta att arbeta. Ett startbidrag på 500 euro hade beviljats av Sjuksköterskeföreningen i Finland. Den 12.6 2003 var föreningen godkänd och registrerad.