SF i Östra Nyland

E-post: SFFostranyland@gmail.com 

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

God Jul och Gott Nytt År!

2024
29.2. kl.18 Årsmöte. Stadgeenliga ärenden. Möte hålls på Teiras Hereford, Hopomvägen 421, Lovisa. Alla är hjärtligt välkomna med!

Nya medlemmar är varmt välkomna!

Styrelse 2023-2024

Marika Innanen, ordförande
Catrina Hollmén, viceordförande
Ann-Catrin Tapanainen, sekreterare
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, kassör
Elisabet ”Bettan” Sonntag-Österlund
Susanna Under
Lotta Allén-Ollas
Terese Sjölund

Ersättare:
Benita Backman
Marika Nyholm
Nanny Alenius-Karlsson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen. Lottas ersättare är Elisabet Sonntag-Österlund.

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Marika Innanen

Ersättare:

  • Catrina Hollmén

Historik

I olika repriser har de svenskspråkiga sjukskötarna i Östra Nyland försökt grunda en egen regional förening. Tanken föddes på nytt i början av år 2002 och vi beslöt att namnet på föreningen skulle vara Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland. Stiftelseurkund undertecknades i tre exemplar, och Marianne delade ut övriga nödvändiga blanketter. En grupp bestående av Irina Lemberg, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, Benita Backman och Elisabet Sonntag-Österlund fick i uppdrag att planera fortsättningen i bildandet av föreningen. Av största vikt var nu att finna de personer som behövdes till styrelsen.

Den 9.12 2002 kunde sedan en interemistisk styrelse fortsätta att arbeta. Ett startbidrag på 500 euro hade beviljats av Sjuksköterskeföreningen i Finland. Den 12.6 2003 var föreningen godkänd och registrerad.