SF i Östra Nyland

E-post: SFFostranyland@gmail.com 

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

16.05. kl. 17 Internationella sjukskötardagen firas med ett besök till Fazer Experience besökscentrum, Fazerintie 6 Vanda. I besöket ingår en guidad rundtur. Vi åker dit med egna bilar (gärna samåkning) och träffas ytterom Fazer lite före kl. 17. Bindande anmälningar tas emot av Catrina tel: 0407444795 via textmeddelande eller WhatApp senast den 30.4. Pris 10 euro/ person, betalas in på Sjuksköterskeföreningen i Östra Nylands konto:  FI62 1980 3000 0005 19.
Nya medlemmar är varmt välkomna!

Styrelse 2024-2026

Marika Innanen, ordförande
Lotta Allén-Ollas, viceordförande
Catrina Hollmén, sekreterare
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, kassör
Terese Sjölund
Marika Nyholm
Ann-Catrin Tapanainen
Ersättare:
Nanny Alenius-Karlsson
Anna-Karin Pihl
Anne Valkama

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen
Elisabet Sonntag-Österlund, ersättare

Fullmäktige
Marika Innanen
Catrina Hollmén, ersättare

Historik

I olika repriser har de svenskspråkiga sjukskötarna i Östra Nyland försökt grunda en egen regional förening. Tanken föddes på nytt i början av år 2002 och vi beslöt att namnet på föreningen skulle vara Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland. Stiftelseurkund undertecknades i tre exemplar, och Marianne delade ut övriga nödvändiga blanketter. En grupp bestående av Irina Lemberg, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, Benita Backman och Elisabet Sonntag-Österlund fick i uppdrag att planera fortsättningen i bildandet av föreningen. Av största vikt var nu att finna de personer som behövdes till styrelsen.

Den 9.12 2002 kunde sedan en interemistisk styrelse fortsätta att arbeta. Ett startbidrag på 500 euro hade beviljats av Sjuksköterskeföreningen i Finland. Den 12.6 2003 var föreningen godkänd och registrerad.