Ansökan om studerandemedlemskap

Om du studerar, på en yrkeshögskola, till sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska eller akutvårdare kan du bli studerandemedlem i föreningen. Medlemsskapet för studerande är gratis.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Föreningen har ca. 3500 medlemmar av dessa är ca. 400 studerandemedlemmar.

Som medlemsförmån får du bl.a.:

  • medlemstidningen Vård i fokus 4 gånger/år
  • möjlighet att ansöka om studerandestipendium. Två gånger per år utlyser SFF tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar
  • möjlighet att delta i föreningens aktiviteter

Föreningens kontaktlärare på yrkeshögskolorna:

Novia/Vasa: Irén Vikström-Dahl
Novia/Åbo: Minna Syrjäläinen-Lindberg
Högskolan på Åland: Katarina Ulenius
Arcada: Anu Nyberg/Maria Forss

Ifall din skola inte har en kontaktlärare kan du kontakta info@sffi.fi

 

Medlemsregistrets ändamål och den rättsliga grunden.