Välkommen som studerandemedlem till föreningen. Medlemsskapet för studerande är gratis.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Föreningen har ca. 4000 medlemmar av dessa är ca. 550 studerandemedlemmar.

Som medlemsförmån får du:

  • medlemstidningen Vård i Fokus 4 gånger / år
  • möjlighet att ansöka om studerandestipendium. Två gånger per år utlyser SFF tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar
  • möjlighet att delta i föreningens aktiviteter

Föreningens kontaktlärare på yrkeshögskolorna:

Novia/Vasa: Lisen Kullas-Nyman
Novia/Åbo: Minna Syrjäläinen-Lindberg
Högskolan på Åland: Katarina Ulenius
Arcada: Anu Grönlund/Maria Forss