Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Föreningen har ca. 4000 medlemmar av dessa är ca. 550 studerandemedlemmar.

Medlemsskapet för studerande är gratis.

Som medlemsförmån får du medlemstidskriften Vård i fokus fyra gånger om året. Studerandemedlemmar kan ansöka om studerandestipendium. Två gånger per år utlyser SFF tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar.