Ansökan om studerandemedlemskap

Om du studerar, på en yrkeshögskola, till sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska eller akutvårdare kan du bli studerandemedlem i föreningen. Medlemsskapet för studerande är gratis.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till både huvudföreningen och till en regionalförening. Dvs du skriver in dej i två föreningar.

Som medlemsförmån får du bl.a.:

  • medlemstidningen Vård i fokus 4 gånger/år
  • möjlighet att ansöka om studerandestipendium. Två gånger per år utlyser SFF tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar
  • möjlighet att delta i föreningens aktiviteter

Föreningens kontaktlärare på yrkeshögskolorna:

Novia/Vasa: Irén Vikström-Dahl
Novia/Åbo: Minna Syrjäläinen-Lindberg
Högskolan på Åland: Katarina Ulenius
Arcada: Anu Nyberg/Maria Forss

Ifall din skola inte har en kontaktlärare kan du kontakta info@sffi.fi

Medlemsregistrets ändamål och den rättsliga grunden.