SF i Åboland

Styrelsen 2018–2019

Ann-Maj Johansson, ordförande, ann1maj.johansson@gmail.com  044 3444945
Charlotta Liesipuro, vice ordförande, cliesipuro@gmail.com   050 5862059
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com  044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Anne-Marie Sjövall, anne-marie.sjovall@dnainternet.net
Mia Ehrström, mia.ehrstrom@tyks.fi
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com

Suppleanter:

Gunilla Andersson, gunilla.andersson@medbit.fi
Maria Wahlstedt, wahlstedtmaria@outlook.com
Gullan Lemmetyinen, gullan.lemmetyinen@gmail.com
Maria Ginström-Koivula, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com
Nina Henriksson, nina.henriksson@pargas.fi
Hanna Limnell, hanna.limnell@novia.fi (även kontaktlärare)

Ann-Mari Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro.

Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Gunilla Andersson
 • Gunlög Lemmetyinen
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.

Kalender

17.11, julfest arrangeras som picknick kryssning  Åbo-Mariehamn-Åbo. Vi avnjuter champagnefrukost och på returresan äter vi julbuffé på Viking Grace. För dej kostar hela resan inkl. måltiderna endast 25 €. Bindande anmälan senast den 12.10 till monica.makila@gmail.com och betalningen görs samtidigt till föreningens konto FI67 66010010211787. Anmäl dej snabbt så ryms du med!

Trevlig fortsättning på hösten och välkommen med på våra evenenmang!

Vårens program:
Årsmöte planeras till den 5.2 2019, mera information kommer senare.

16.2.2019, medlemsutfärd, teaterresa till Helsingfors och musikalen Chess. Föreningen står för resekostnaderna och ett reducerat biljettpris, 62 €/person. Start ca kl.9 (tid för shopping och lunch före teatern). Bindande anmälan till gunilla.andersson@2m-it.fi senast den 30.9. Samtidigt inbetalning till föreningens konto FI67 66010010211787.

29.3.2019, Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information följer!

Om du inte ännu uppgett din e-post – kontakta föreningen/monica.makila@gmail.com så sätter vi med dej på postningslistan.