SF i Åboland

Styrelsen 2018–2019

Ann-Maj Johansson, ordförande, ann1maj.johansson@gmail.com  044 3444945
Charlotta Liesipuro, vice ordförande, cliesipuro@gmail.com   050 5862059
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com  044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Anne-Marie Sjövall, anne-marie.sjovall@dnainternet.net
Mia Ehrström, mia.ehrstrom@tyks.fi
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com

Suppleanter:

Gunilla Andersson, gunilla.andersson@medbit.fi
Maria Wahlstedt, wahlstedtmaria@outlook.com
Gullan Lemmetyinen, gullan.lemmetyinen@gmail.com
Maria Ginström-Koivula, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com
Nina Henriksson, nina.henriksson@pargas.fi
Hanna Limnell, hanna.limnell@novia.fi (även kontaktlärare)

Ann-Mari Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro.

Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Gunilla Andersson
 • Gunlög Lemmetyinen
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.

Kalender

God fortsättning på det nya året!

5.2. kl. 18.00, Årsmöte, sedvanliga årsmöteshandlingar, på Attendo Lilla ro i Pargas, Norrgårdsvägen 4. Traktering samt rundvandring efter mötet ingår. Välkommen med!

16.2.  Medlemsutfärd, teaterresa till Helsingfors och musikalen Chess. Start ca kl.9 (tid för shopping och lunch före teatern).

29.3. Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information här.

Om du inte ännu uppgett din e-post – kontakta föreningen/monica.makila@gmail.com så sätter vi med dej på postningslistan.