SF i Åboland

E-post: sfiaboland@gmail.com

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

I år fyller Sjuksköterskeföreningen 125 år. För att fira jubileumsåret har föreningen gett ut en 125-års historik ”Profession och gemenskap” samt en jubileumsmugg (Arabia). Historiken kostar 40 € och muggen 25 €. Om ni är intresserade att köpa muggen och/eller historiken så kan ni anmäla ert intresse, via e-post,till sfiaboland@gmail.com.

Kalender

God Jul och Gott Nytt År!

2024
08.02. kl. 17 Årsmöte
på Barkbackens servicehus  Multavierugatan 5, Åbo. Stadgeenliga ärenden, inga val i år. Vi börjar med rundvandring och presentation av verksamheten. Efter det årsmöte med kaffe och saltigt tilltugg. Anmälan senast 1.2 till sfiaboland@gmail.com, anmäl samtidigt om du har några matallegier eller dieter.
Välkomna – hoppas vi ses!

Styrelsen 2023–2024

Charlotta Liesipuro, ordförande, cliesipuro@gmail.com 050 5862059
Maria Ginström-Koivula, viceordförande, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com 044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Tove Lehtinen
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com
Ann-Maj Johansson

Ersättare:
Minna Syrjäläinen-Lindberg (även kontaktlärare)
Mia Ehrström
Emilia Suominen
Erika Karlsson
Erika Westerlund
Kristine Sahlström

Ann-Marie Rautoma, verksamhetsgranskare
Anna Johansson, suppleant

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Ann-Maj Johansson
Charlotta Liesipuro, ersättare

Fullmäktige
Monica Drugge-Mäkilä
Charlotta Liesipuro, ersättare

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland rf:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas.

  • Årsmöte
  • Medlemskvällar
  • Studiebesök
  • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
  • SFF:s studiedagar
  • Internationella sjuksköterskedagen
  • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.