SF i Åboland

E-post: sfiaboland@gmail.com

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

22.9 kl.17.30. Medlemskväll på Yh Novia Henriksgatan 7 i Åbo.Nina Björkman talar om ”Kulturell mångfald”, bemötande av andra kulturer i vården. Traktering.Bindande anmälan senast 19.9 till sfiaboland@gmail.com.

29.10. Teaterresa, pjäsen ”Själarnas ö”, till Svenska Teatern i Helsingfors samt gemensam middag med de övriga regionala föreningarna. Mera info sänds per mail till medlemmarna.

18.11 kl. 18. 30-årsjubileum restaurang Grädda i Åbo med trerätters middag och underhållning av Lion Eyes och festtal. Anmälning senast 31.10 till sfiaboland@gmail.com. Självkostnadspris 10 € betalas till föreningens konto FI67 6601 0010 211 787.
Välkommen med!

Styrelsen 2022–2023

Charlotta Liesipuro, ordförande, cliesipuro@gmail.com 050 5862059
Maria Ginström-Koivula, viceordförande, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com 044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Mia Ehrström, ehrstrom.mia@gmail.com
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com
Tove Lehtinen

Suppleanter:
Ann-Maj Johansson
Erika Westerlund
Marina Sandholm
Minna Syrjäläinen-Lindberg (även kontaktlärare)
Emilia Suominen
Erika Karlsson

Ann-Marie Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens  styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro.

Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Maria Ginström-Koivula
 • Ann-Maj Sjövall
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.