SF i Åboland

E-post: sfiaboland@gmail.com

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

9.2 2023 kl.18 Årsmöte på Jordkällaren (Vävargatan 2, Pargas). Stadgeenliga ärenden. Traktering. Bindande anmälan senast den 1.2 2023 till sfiaboland@gmail.com. Meddela samtidigt om eventuell matallergi.
Välkommen med!

Styrelsen 2022–2023

Charlotta Liesipuro, ordförande, cliesipuro@gmail.com 050 5862059
Maria Ginström-Koivula, viceordförande, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com 044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Mia Ehrström, ehrstrom.mia@gmail.com
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com
Tove Lehtinen

Suppleanter:
Ann-Maj Johansson
Erika Westerlund
Marina Sandholm
Minna Syrjäläinen-Lindberg (även kontaktlärare)
Emilia Suominen
Erika Karlsson

Ann-Marie Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens  styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro.

Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Maria Ginström-Koivula
 • Ann-Maj Sjövall
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.