SF i Åboland

SF i Åbolands e-post: sfiaboland@gmail.com. Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Styrelsen 2019–2020

Charlotta Liesipuro, ordförande, cliesipuro@gmail.com 050 5862059
Anne-Marie Sjövall, viceordförande, anne-marie.sjovall@dnainternet.net
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com 044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Mia Ehrström, mia.ehrstrom@tyks.fi
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com
Maria Ginström-Koivula, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com

Suppleanter:
Ann-Maj Johansson, ann1maj.johansson@gmail.com
Gullan Lemmetyinen, gullan.lemmetyinen@gmail.com
Tove Lehtinen
Erika Westerlund
Marina Sandholm
Minna Syrjäläinen-Lindberg (även kontaktlärare)

Ann-Mari Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro. Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Gunilla Andersson
 • Gunlög Lemmetyinen
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.

Kalender

En riktigt god jul önskar vi i styrelsen.

För kännedom: styrelsen för Sf i Åboland har en egen e-post: sfiaboland@gmail.com. All e-post riktas hit, ifall inte annat nämns. 

12.2 kl.18 Årsmöte, stadgeenliga ärenden på Villa Vinden på Hemmet i Åbo, Observatoriegatan 2. Vi kommer  också att få bekanta oss med Perfect Home-produkter efter mötet. Vi bjuder på sallad och kaffe. Meddela deltagande senast den 5.2 till sfiaboland@gmail.com. Kom också ihåg att meddela  matallergier eller specialkost. Välkommen med!

27.3.2020 Studiedagen i Tammerfors. Tema: Sjukskötarens år – 200 år sedan Florence Nightingales födelse. Här kan du läsa mera och anmäla dej!