SF i Åboland

E-post: sfiaboland@gmail.com

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

10.2.2022 kl. 18 Årsmöte på YH Novia Åbo, Henriksgatan 7. Stadgeenliga ärenden, program och lite mat. Följ med på hemsidan för mer information och det kommer också mer info via e-post senare. Sista anmälningsdagen är den 4.2 till sfiaboland@gmail.com. Välkommen!

Styrelsen 2020–2021

Charlotta Liesipuro, ordförande, cliesipuro@gmail.com 050 5862059
Maria Ginström-Koivula, viceordförande, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com 044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Mia Ehrström, ehrstrom.mia@gmail.com
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com

Tove Lehtinen

Suppleanter:
Ann-Maj Johansson
Erika Westerlund
Marina Sandholm
Minna Syrjäläinen-Lindberg (även kontaktlärare)
Emilia Suominen
Erika Karlsson

Ann-Marie Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens  styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro.

Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Maria Ginström-Koivula
 • Ann-Maj Sjövall
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.