SF i Åboland

Styrelsen 2019–2020

Charlotta Liesipuro, ordförande, cliesipuro@gmail.com 050 5862059
Anne-Marie Sjövall, viceordförande, anne-marie.sjovall@dnainternet.net
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com 044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Mia Ehrström, mia.ehrstrom@tyks.fi
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com
Maria Ginström-Koivula, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com

Suppleanter:
Ann-Maj Johansson, ann1maj.johansson@gmail.com
Gullan Lemmetyinen, gullan.lemmetyinen@gmail.com
Tove Lehtinen
Erika Westerlund
Marina Sandholm
Minna Syrjäläinen-Lindberg (även kontaktlärare)

Ann-Mari Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro. Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Gunilla Andersson
 • Gunlög Lemmetyinen
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.

Kalender

17.9 kl. 17.30 Medlemskväll med hemlig bio på Kino Piispanristi (Jännekatu 2). Föreningen står för biobiljetten. Bindande anmälning senast 13.9 till  anne-marie.sjovall@dnainternet.net.

15.11 kl. 18 Julfest för medlemmar på  Restaurang Tårget i Åbo. Mera info kommer senare.

Alla våra medlemmar önskas en skön sommar!

Om du inte ännu uppgett din e-post – kontakta föreningen/monica.makila@gmail.com så sätter vi med dej på postningslistan.