Styrelsen

Till föreningens styrelse hör ordförande och åtta ordinarie medlemmar, samt deras personliga suppleanter. Styrelsen väljs av fullmäktige vart tredje år. Nästa gång är det val våren 2023. Alla regionala föreningar har en representant i styrelsen.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och sammankommer i genomsnitt 6–8 gånger om året. På hösten håller styrelsen sina planeringsdagar där verksamheten för följande år planeras. Styrelsen har utsett ett presidium som sammankommer vid behov för att sköta löpande ärenden. Till presidiet hör ordförande Annika von Schantz, vice ordförande Ann-Maj Johansson och ledamot Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen samt verksamhetsledare Sandra Alldén.

Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer och arbetsgrupper för något visst ändamål.

Kommande styrelsemöten

18.02.2023
24.03.2023
25.03.2023
27.05.2023
27.10.2023, planeringsdagar
09.12.2023

 

Styrelsen 2020–2023

annika von schantz
ORDFÖRANDE

HVM, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse. Tele: 040 5370376, annika.vonschantz@winbergs.fi

Hemort: Esbo

ANN-MAJ JOHANSSON
VICE ORDFÖRANDE

HVM, avdelningsskötare, ÅUCS Åbolands sjukhus, polikliniken. Tele: 044 3444945, ann1maj.johansson@gmail.com
Hemort: Pargas
Ersättare: Charlotta Liesipuro

ANNA HOLMSTRÖM
LEDAMOT

HVM, överskötare, Helsingfors stad. Tele: 040 5846597
anna.holmstrom100@gmail.com
Hemort: Borgå
Ersättare: Antoinette Kumlin

katarina ekberg
LEDAMOT

Sjuksköterska, Raseborgs sjukhus, kirurgiska avdelningen. Tele: 040 5210612,
katarina.ekberg@outlook.com
Hemort: Tenala

Ersättare: Monica Mattila-Ekholm

PIA-MARIA HAGLUND
LEDAMOT

Avdelningsskötare, Staden Jakobstad, social- och hälsovårdsverket. Tele: 050 5457249,
pia-maria.haglund@multi.fi
Hemort: Pedersöre

Ersättare: Carola Sundberg

ANN-CHARLOTTE LINDFORS-NENONEN
LEDAMOT

Handledare för Svalåkerns servicehem, Borgå stad. Tele: 0400 905601,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@itauusimaa.fi
Hemort: Borgå
Ersättare: Inger Runn

Annika kvist-östman
LEDAMOT

Sjukskötare, hälsovårdare, boendeledare. Tele: 050 5910088, annika.kvist-ostman@ovph.fi
Hemort: Maxmo
Ersättare: Gerd Viklund

JANA SUNDBERG
LEDAMOT

Sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård, medicinska polikliniken. Tele: 0405 238993, jana.sundberg@ahs.ax
Hemort: Mariehamn
Ersättare: Katarina Ulenius

GERD METSÄRANTA
LEDAMOT

Hälsovårdare och sjukskötare vid Kaskö stads hälsovårdscentral. Tele: 040 0322696, gerdmetsaranta7@gmail.com
Hemort: Kristinestad
Ersättare: Helena Strandholm-Finne