Föreningen

Föreningen har en styrelse och en anställd verksamhetsledare. Till föreningens styrelse hör ordförande och åtta ordinarie medlemmar, samt deras personliga ersättare. Alla regionala föreningar har en representant i styrelsen som väljs av fullmäktige vart tredje år. Nästa gång är det val våren 2026.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och sammankommer i genomsnitt 6–8 gånger om året. Styrelsen har utsett ett presidium som sammankommer vid behov för att sköta löpande ärenden. Till presidiet hör ordförande Annika von Schantz, vice ordförande Ann-Maj Johansson och ledamot Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen samt verksamhetsledare Sandra Alldén.

Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer och arbetsgrupper för något visst ändamål.

Kommande styrelsemöten 2024

25-26.10, planeringsdagar
28.11.

 

Styrelsen 2023–2026

annika von schantz
ORDFÖRANDE

HVM. Tele: 0405370376, annikavonschantz@gmail.com

Hemort: Esbo

ANN-MAJ JOHANSSON
VICE ORDFÖRANDE

HVM, avdelningsskötare, ÅUCS Åbolands sjukhus, polikliniken. Tele: 0443444945, ann1maj.johansson@gmail.com
Hemort: Pargas
Ersättare: Charlotta Liesipuro

ANNA HOLMSTRÖM
LEDAMOT

HVM, överskötare, Helsingfors stad. Tele: 0405846597
anna.holmstrom100@gmail.com
Hemort: Borgå
Ersättare: Antoinette Kumlin

katarina ekberg
LEDAMOT

Sjukskötare, audionom, Raseborgs sjukhus. Tele: 0405210612,
katarina.ekberg@outlook.com
Hemort: Tenala

Ersättare: Monica Mattila-Ekholm

PIA-MARIA HAGLUND
LEDAMOT

HVM, avdelningsskötare, Österbottens välfärdsområde, specialsjukvårdens polikliniker i Jakobstad Tele: 0505457249,
pia-maria.haglund@multi.fi
Hemort: Pedersöre

Ersättare: Carola Sundberg

ANN-CHARLOTTE LINDFORS-NENONEN
LEDAMOT

Sjukskötare, ledare för serviceboende, Svalåkerns servicehem, Östra Nylands välfärdsområde. Tele: 0400905601,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@itauusimaa.fi
Hemort: Borgå
Ersättare: Elisabet Sonntag-Österlund

Annika kvist-östman
LEDAMOT

Sjukskötare, hälsovårdare, serviceenhetschef, Österbottens välfärdsområde, Tallmo vårdcenter. Tele: 0505910088, annika.kvist-ostman@ovph.fi
Hemort: Maxmo
Ersättare: Annika Tetrault

JANA SUNDBERG
LEDAMOT

Sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård, medicinska polikliniken. Tele: 0405238993, jana.sundberg@ahs.ax
Hemort: Mariehamn
Ersättare: Katarina Ulenius

GERD METSÄRANTA
LEDAMOT

Hälsovårdare / sjukskötare vid Österbottens välfärdsområde, Kaskö välfärdsstation. Tele: 0400322696, gerd.metsaranta@ovph.fi
Hemort: Kristinestad
Ersättare: Helena Strandholm-Finne