Föreningen

Föreningen har en styrelse och en anställd verksamhetsledare. Till föreningens styrelse hör ordförande och åtta ordinarie medlemmar, samt deras personliga suppleanter. Alla regionala föreningar har en representant i styrelsen som väljs av fullmäktige vart tredje år. Nästa gång är det val våren 2026.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och sammankommer i genomsnitt 6–8 gånger om året. På hösten håller styrelsen sina planeringsdagar där verksamheten för följande år planeras. Styrelsen har utsett ett presidium som sammankommer vid behov för att sköta löpande ärenden. Till presidiet hör ordförande Annika von Schantz, vice ordförande Ann-Maj Johansson och ledamot Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen samt verksamhetsledare Sandra Alldén.

Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer och arbetsgrupper för något visst ändamål.

Kommande styrelsemöten 2024

15.02.
16.03.
29.05.
25-26.10, planeringsdagar
28.11.

 

Styrelsen 2023–2026

annika von schantz
ORDFÖRANDE

HVM, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse. Tele: 040 5370376, annikavonschantz@gmail.com

Hemort: Esbo

ANN-MAJ JOHANSSON
VICE ORDFÖRANDE

HVM, avdelningsskötare, ÅUCS Åbolands sjukhus, polikliniken. Tele: 044 3444945, ann1maj.johansson@gmail.com
Hemort: Pargas
Ersättare: Charlotta Liesipuro

ANNA HOLMSTRÖM
LEDAMOT

HVM, överskötare, Helsingfors stad. Tele: 040 5846597
anna.holmstrom100@gmail.com
Hemort: Borgå
Ersättare: Antoinette Kumlin

katarina ekberg
LEDAMOT

Sjukskötare, Raseborgs sjukhus, kirurgiska avdelningen. Tele: 040 5210612,
katarina.ekberg@outlook.com
Hemort: Tenala

Ersättare: Monica Mattila-Ekholm

PIA-MARIA HAGLUND
LEDAMOT

Avdelningsskötare, Staden Jakobstad, social- och hälsovårdsverket. Tele: 050 5457249,
pia-maria.haglund@multi.fi
Hemort: Pedersöre

Ersättare: Carola Sundberg

ANN-CHARLOTTE LINDFORS-NENONEN
LEDAMOT

Handledare för Svalåkerns servicehem, Borgå stad. Tele: 0400 905601,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@itauusimaa.fi
Hemort: Borgå
Ersättare: Elisabet Sonntag-Österlund

Annika kvist-östman
LEDAMOT

Sjukskötare, hälsovårdare, boendeledare. Tele: 050 5910088, annika.kvist-ostman@ovph.fi
Hemort: Maxmo
Ersättare: Annika Tetrault

JANA SUNDBERG
LEDAMOT

Sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård, medicinska polikliniken. Tele: 0405 238993, jana.sundberg@ahs.ax
Hemort: Mariehamn
Ersättare: Katarina Ulenius

GERD METSÄRANTA
LEDAMOT

Hälsovårdare och sjukskötare vid Kaskö stads hälsovårdscentral. Tele: 040 0322696, gerd.metsaranta@ovph.fi
Hemort: Kristinestad
Ersättare: Helena Strandholm-Finne