Styrelsen leder föreningens verksamhet och sammankommer i genomsnitt 6–8 gånger om året. På hösten håller styrelsen sin planeringsdagar där verksamheten för följande år planeras. Styrelsen har utsett ett presidium som sammankommer vid behov för att sköta löpande ärenden. Till presidiet hör ordförande Annika von Schantz, vice ordförande Carola Sundberg och ledamot Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen samt verksamhetsledare Sandra Alldén.

Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer och arbetsgrupper för något visst ändamål.

Kommande styrelesemöten

15.12

2019

23.2

28.3

4.5

11-12.10

14.12

 

Styrelsen 2017-2020

Annika von Schantz
Ordförande

Verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse. Tele: 040 5370376, annika.vonschantz@winbergs.fi  Hemort: Esbo

Carola Sundberg
Vice ordförande

Sjukskötare, barnmorska, Staden Jakobstad, Social och hälsovårdsverket. Tele: 050 3564324, carola.sundberg@jakobstad.fi  Hemort: Jakobstad.

Ersättare: Pia-Maria Haglund

Karla Wendt
Ledamot

HVM, avdelningsskötare, Avd 2, Dals sjukhus, Helsingfors stad. Tele: 043 824 3535 wendt.karla@gmail.com  Hemort: Helsingfors

Ersättare: Anna Holmström

Katarina Ekberg
Ledamot

Sjukskötare, Raseborgs sjukhus, kirurgiska avdelningen. Tele: 040 5210612, katarina.ekberg@outlook.com Hemort: Tenala

Ersättare: Monica Mattila-Ekholm

Ann-Maj Johansson
Ledamot

HVM, avdelningsskötare, Åbolands sjukhus, somatiska polikliniken. Tele: 044 3444945,
ann1maj.johansson@gmail.com  Hemort: Pargas

Ersättare: Charlotta Liesipuro

Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen
Ledamot

Avdelningsskötare, Borgå stads åldringshem, Johannisberg. Tele: 0400 905601,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi  Hemort: Borgå

Ersättare: Inger Runn

Annika Kvist-Östman
Ledamot

Sjukskötare, hälsovårdare, boendeledare inom Vörå kommuns äldreomsorg. Tele: 050 5910088, annika.kvist-ostman@vora.fi  Hemort: Maxmo

Ersättare: Marice Nedergård

Lisbeth Schultz,
Ledamot

Specialsjukskötare. Tele: 0457 5244085, lisbeth.schultz@aland.net  Hemort: Godby

Ersättare: Jana Sundberg

Helena Strandholm-Finne
Ledamot

Avdelningsskötare inom hemvården i Kristinestad, Lappfjärds hälsostation. Tele: 040 5458092, 050 3738348, helenastrandholm@gmail.com  Hemort: Yttermark

Ersättare: Gerd Metsäranta