Styrelsen leder föreningens verksamhet och sammankommer i genomsnitt 6–8 gånger om året. På hösten håller styrelsen sina planeringsdagar där verksamheten för följande år planeras. Styrelsen har utsett ett presidium som sammankommer vid behov för att sköta löpande ärenden. Till presidiet hör ordförande Annika von Schantz, vice ordförande Carola Sundberg och ledamot Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen samt verksamhetsledare Sandra Alldén.

Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer och arbetsgrupper för något visst ändamål.

Kommande styrelsemöten

6.6.2020

      9-10.10.2020

12.12.2020

 

Styrelsen 2017–2020

Annika von Schantz
Ordförande

Verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse. Tele: 040 5370376, annika.vonschantz@winbergs.fi

Hemort: Esbo

Carola Sundberg
Vice ordförande

Sjukskötare, barnmorska, Staden Jakobstad, Social och hälsovårdsverket. Tele: 050 3564324, colasund@gmail.com

Hemort: Jakobstad.

Ersättare: Pia-Maria Haglund

Karla Wendt
Ledamot

HVM, avdelningsskötare, Helsingfors stad. Tele: 043 824 3535, wendt.karla@gmail.com

Hemort: Helsingfors

Ersättare: Anna Holmström

Katarina Ekberg
Ledamot

Sjukskötare, Raseborgs sjukhus, kirurgiska avdelningen. Tele: 040 5210612, katarina.ekberg@outlook.com

Hemort: Tenala

Ersättare: Monica Mattila-Ekholm

Ann-Maj Johansson
Ledamot

HVM, avdelningsskötare, ÅUCS Åbolands sjukhus, polikliniken. Tele: 044 3444945, ann1maj.johansson@gmail.com
Hemort: Pargas

Ersättare: Charlotta Liesipuro

Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen
Ledamot

Handledare för Svalåkerns servicehem, Borgå stad. Tele: 0400 905601, ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi

Hemort: Borgå

Ersättare: Inger Runn

Annika Kvist-Östman
Ledamot

Sjukskötare, hälsovårdare, boendeledare inom Vörå kommuns äldreomsorg. Tele: 050 5910088, annika.kvist-ostman@vora.fi

Hemort: Maxmo

Ersättare: Marice Nedergård

Lisbeth Schultz
Ledamot

Pensionerad sjukskötare. Tele: 0457 5244085, lisbeth.schultz@aland.net

Hemort: Godby

Ersättare: Jana Sundberg

Helena Strandholm-Finne
Ledamot

Pensionerad avdelningsskötare. Tele: 050 3738348, helenastrandholm@gmail.com

Hemort: Yttermark

Ersättare: Gerd Metsäranta