SF i Helsingfors med omnejd

Vår nya e-postadress är: sfhelsingfors@gmail.com

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

Vi vill önska samtliga medlemmar God Jul och Gott Nytt År 2024!
Styrelsen

2024
28.02. kl.18 ÅrsmöteAnnegatan. Stadgeenliga ärenden.

Tag gärna kontakt med styrelsen ifall du har önskemål om verksamheten.

Styrelse

Nette Kumlin, ordförande och kassör, nette.kumlin@gmail.com
Anna Holmström, viceordförande, anna.holmstrom100@gmail.com
Hanna Lindquist, sekreterare, hannalindquist1@gmail.com
Karla Wendt, wendt.karla@gmail.com
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com

Ersättare:
Ulla Niemi, ullab.niemi@gmail.com
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representant i huvudföreningens styrelse är Anna Holmström. Annas suppleant är Nette Kumlin. Huvudföreningens styrelseordförande är Annika von Schantz och är medlem av SF i Helsingfors med omnejd.

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representeras i fullmäktige av:

  • Hanna Lindquist
  • Natascha Wrede

Ersättare:

  • Carola Aspholm-Backman
  • Lars Liljeström

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.