SF i Helsingfors med omnejd

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

18.5 kl. 17 medlemsevenemang med guidad rundvandring i Lappvikens gamla mentalsjukhus samt begravningsplats. Start från Lappvikens sjukhus innergård. Rundvandringen tar ca 90 minuter. Guidningen är på finska. Anmälningar till Nette Kumlin via e-post: nette.kumlin@gmail.com eller sms: 044 5240273.

Tag gärna kontakt med styrelsen ifall du har önskemål om verksamheten!

Styrelse

Nette Kumlin, ordförande och kassör, nette.kumlin@gmail.com
Anna Holmström, viceordförande, anna.holmstrom100@gmail.com
Hanna Lindquist, sekreterare, hannalindquist1@gmail.com
Karla Wendt, wendt.karla@gmail.com
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com

Suppleanter:
Ulla Niemi, ullab.niemi@gmail.com
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representant i huvudföreningens styrelse är Anna Holmström. Annas suppleant är Nette Kumlin. Huvudföreningens styrelseordförande är Annika von Schantz, även hon representerar SF i Helsingfors med omnejd.

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representeras i fullmäktige av:

  • Carola Aspholm-Backman
  • Lasse Liljeström
  • Hanna Lindquist
  • Karla Wendt

Suppleanter:

  • Mona Flytström
  • Margit Eckardt
  • Margaretha Berndtson
  • Kerstin Skogman

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.