SF i Helsingfors med omnejd

Styrelse

Nette Kumlin, ordförande, nette.kumlin@gmail.com
Anna Holmström, viceordförande, anna.holmstrom100@gmail.com
Caroline Nervander, sekreterare, caroline.nervander@hotmail.com
Marit Råman, kassör, marith.raman@gmail.com
Karla Wendt, wendt.karla@gmail.com
Hanna Lindquist, hanna.lindquist@gaius-saatio.fi
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com

Suppleanter:

Ulla Niemi, ullab.niemi@netti.fi
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi
Margaretha Berndtson, margaretha.berndtson@gmail.com

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representant i huvudföreningens styrelse är Karla Wendt. Karlas suppleant är Anna Holmström. Huvudföreningens styrelseordförande är Annika von Schantz, även hon representerar SF i Helsingfors med omnejd.

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representeras i fullmäktige av:

  • Carola Aspholm-Backman, carola.aspholm-backman@hagaro.net
  • Nette Kumlin
  • Hanna Lindquist
  • Marit Råman

Suppleanter:

  • Lasse Liljeström
  • Margit Eckardt
  • Kerstin Skogman
  • Inger Östergård

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.

Kalender

21.9 Medlemsutfärd med besök till Lottamuseet. 25 ivrigaste ryms med. Avfärd kl. 10 från Kiasma och ankomst till Kiasma ca 15.30. Anmälningstiden har gått ut.

17.10 kl. 18 Medlemskväll på Annegatan. Verksamhetsledare Sandra Alldén berättar om ICN kongressen 2019, Singapore.

28.11 kl. 18 Julfest för medlemmar på Annegatan. Mera info följer.

 

Tag gärna kontakt med styrelsen ifall du har önskemål om verksamheten!