SF i Helsingfors med omnejd

Styrelse

Nette Kumlin, ordförande, nette.kumlin@gmail.com
Anna Holmström, viceordförande, anna.holmstrom100@gmail.com
Caroline Nervander, sekreterare, caroline.nervander@hotmail.com
Marit Råman, kassör, marith.raman@gmail.com
Karla Wendt, wendt.karla@gmail.com
Hanna Lindquist, hanna.lindquist@gaius-saatio.fi
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com

Suppleanter:

Ulla Niemi, ullab.niemi@netti.fi
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi
Margaretha Berndtson, margaretha.berndtson@gmail.com

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representant i huvudföreningens styrelse är Karla Wendt. Karlas suppleant är Anna Holmström. Huvudföreningens styrelseordförande är Annika von Schantz, även hon representerar SF i Helsingfors med omnejd.

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representeras i fullmäktige av:

  • Carola Aspholm-Backman, carola.aspholm-backman@hagaro.net
  • Nette Kumlin
  • Hanna Lindquist
  • Marit Råman

Suppleanter:

  • Lasse Liljeström
  • Margit Eckardt
  • Kerstin Skogman
  • Inger Östergård

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.

Kalender

29.3.  Studiedag 2019, hotel SeaFront, Ekenäs. Mera information här.

8.4. kl. 17.15. RundvandringNya Barnsjukhuset, Stenbäcksgatan i H:fors. De 15 första anmälda ryms med. Anmälningar till kerstin.skogman@elisanet.fi eller tele: 050-5847347 per den 1.4.

I maj arrangeras en guidad rundtur på det nya biblioteket Ode i Helsingfors. Mera info senare.

Hösten 2019, besök till Lottamuseet. 

Tag gärna kontakt med styrelsen ifall du har önskemål om verksamheten!