SF i Helsingfors med omnejd

Vår nya e-postadress är: sfhelsingfors@gmail.com

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Kalender

04.05. kl. 11. Medlemsevenemang med guidad tur till Amos Rex och efterföljande cafébesök. Anmälningar per 22.04. till sfhelsingfors@gmail.com eller per sms 0445240273, begränsat antal platser. Välkommen med!

Tag gärna kontakt med styrelsen ifall du har önskemål om verksamheten.

Styrelse

Nette Kumlin, ordförande och kassör, nette.kumlin@gmail.com
Anna Holmström, viceordförande, anna.holmstrom100@gmail.com
Hanna Lindquist, sekreterare, hannalindquist1@gmail.com
Karla Wendt, wendt.karla@gmail.com
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com
Ersättare:
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi
Natascha Wrede, taschawrede@hotmail.com

Representation i huvudföreningen

Styrelse
Anna Holmström
Nette Kumlin, ersättare

Fullmäktige
Hanna Lindquist
Natascha Wrede
Carola Aspholm-Backman, ersättare
Lars Liljeström, ersättare

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.