SF i Helsingfors med omnejd

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.

Styrelse

Nette Kumlin, ordförande och kassör, nette.kumlin@gmail.com
Anna Holmström, viceordförande, anna.holmstrom100@gmail.com
Hanna Lindquist, sekreterare, hanna.lindquist@gaius-saatio.fi
Karla Wendt, wendt.karla@gmail.com
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com

Suppleanter:

Ulla Niemi, ullab.niemi@netti.fi
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representant i huvudföreningens styrelse är Karla Wendt. Karlas suppleant är Anna Holmström. Huvudföreningens styrelseordförande är Annika von Schantz, även hon representerar SF i Helsingfors med omnejd.

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representeras i fullmäktige av:

  • Carola Aspholm-Backman, carola.aspholm-backman@hagaro.net
  • Nette Kumlin
  • Hanna Lindquist
  • Marit Råman

Suppleanter:

  • Lasse Liljeström
  • Margit Eckardt
  • Kerstin Skogman
  • Inger Östergård

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.

Kalender

27.3.2020 Studiedagen i Tammerfors. Tema: Sjukskötarens år – 200 år sedan Florence Nightingales födelse. Här kan du läsa mera och anmäla dej!

25.4.2020 Medlemsutfärd till Gumbostrand Konst&Form med konstrunda samt lunch. Avfärd från Kiasma kl 10.45 samt tillbaka vid Kiasma ca 15.00. Deltagaravgift 15 €/person. Bindande anmälan genom att betala in summan på föreningens konto, kontonummer: FI4540551150002644. Anmälningar tas emot av Käde Skogman, tel +358 50 584 7347 el kerstin.skogman@elisanet.fi, sista anmälningsdagen 13.4.2020. 20 ivrigaste ryms med!

Tag gärna kontakt med styrelsen ifall du har önskemål om verksamheten!