Styrelsen på studiebesök

I april besökte styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Finland Sverige. På programmet var ett besök till Swedish Care International (SCI) och till Silviahemmet.

SCI är organisationen bakom Queen Silvia Nursing Award. SCI har som syfte att internationellt sprida den svenska demensvården. Vi fick ta del av nuvarande och kommande projekt samt information om hur SCI arbetar.

”Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö. Dessutom erbjuder vi: utbildning, koncept för äldre- och demensboende, affärsutveckling, mentorskap, studiebesök hos vårdaktörer och smartphone-applikationer till stöd för anhöriga till demenssjuka och äldre. Vi är representerade med koncept och utbildningar i flera länder i Europa samt i Asien i Japan, Kina och Sydkorea.”

Bl.a. har SCi utvecklat några internationella Appar som kan vara intressanta för er alla:

Ladda ner:

Dementia support

Elderly care

Besöket till Silviahemmet på Drottningholm var intressant. Stiftelsen Silviahemmet är grundat av H.M. Drottning Silvia år 1996. Silviahemmet är idag ett hem som driver dagverksamhet för personer med demenssjukdomar.

Stiftelsen Silviahemmet utbildar Silviasystrar och Silviasjukskötare i samarbete med Sophiahemmet / Sophiahemmets Högskola. Idag finns det 550 Silviasystrar, 180 Silviasjuksköterskor och nu i maj utexamineras de första Silvialäkarna.

-sandra-