Seminarium i vårdteknologi

Efter att ha läst Katri Sajamas blogginlägg från 3 november slog det mig hur viktigt det är att intresset för teknologiska vårdlösningar växer hos vårdstuderande. Vårdens framtid kommer att innebära ett dagligt samarbete med teknologin vare sig man vill det eller inte, men varför är så många räddda för teknik och robotik? För att risken finns att mista sitt jobb? För att behöva lära sig nya saker? Eller som en kollega sa till mig: För att robotens hand är kall.

Sajamas ord om rädslan väcker flera tankar hos mig. Om vi vårdare inte intresserar oss för teknologiska vårdlösningar nu, så kommer teknologin utvecklas utan vår medmänskliga vårdexpertis. Jag förstår isåfall rädslan; en robot utan vårdinsikt. En robot utan vårdande handling. En robot som pratar med patienten utan att veta vad som ska göras med informationen. En robot utan omtanke för den enskilda individen.

Med andra ord har vi vårdare med intresse för vårdteknologi en viktig uppgift framför oss: att bevara den humanvetenskapliga vårdpraktiken. Slutligen, om det här med digitalisering, artificiell intelligens och robotik i samhällets tjänst är något du vill höra mer om, så rekommenderar jag att du deltar i seminariet vid Åbo Akademi i Vasa den 3 december 2018 klockan 9-15.30 där aktuella frågeställningar diskuteras.

Närmare information om programmet.

Anmälan till seminariet görs via länken: https://survey.abo.fi/lomakkeet/10515/lomake.html

Roboten Pepper och Malin.

 

Malin Andtfolk
Doktorand i hälsovetenskaper
Åbo Akademi universitet
Enheten i Vasa