Queen Silvia Nursing Award 2017

Den 23 december, på H.M. Drottning Silvias födelsedag, meddelades det att Katri Sajama är Queen Silvia Nursing Award stipendiat 2017.

Katri studerar på Tamk, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tammerfors. I idén om en Ystävällinen ovivahti – Snäll dörrvakt – Friendly doorkeeper har Katri vidareutvecklat dörrlarmet som aktiveras då dörren öppnas. Katri konstaterar att de dörrlarm som finns fungerar genom envägs information, dvs vårdarna får larmet men den äldre vet inte vad som händer eller varför dörren är låst. Kort sammanfattat så är tanken att istället för bara ett larm så skulle även en bekant röst berätta för åldringen tex att: ”dörren är låst för att det är natt nu, du kan gå och lägga dej igen”. Eller dagtid: ”kom ihåg att ta telefonen med dej. Ring Hanna om du vill gå på lunch. Ta nycklarna med dej. Ha en bra dag”.

Stipendiaten har framför sig två prisceremonier. En på Svenska Ambassaden i Helsingfors där även den aktuella yrkeshögskolan premieras och senare på våren det andra tillfället då samtliga stipendiater erhåller sitt stipendium under förnämliga former på slottet i Stockholm. De övriga stipendiaterna är från Sverige, Polen och Tyskland.

De övriga finalisterna som den finska juryn hade rankat ut var:

Silja Huhtala från Laurea, Otnäs, med bidraget Realistisk tidtabell för hemvården åt åldringar. Många äldre är klienter hos hemvården. Problemet inom hemvården är att tidtabeller ofta inte håller pga. att dagens arbetslista redan färdigt ser stram ut. Vårdaren kan således vara medveten om att hon/han inte hinner till den tid som den äldre önskat, åldringen och skötaren är stressade över väntetiden, som man inte vet om den är 30 minuter eller två timmar. Via digitalisering kunde vårdaren meddela en uppdaterad ankomsttid till åldringen. Åldringen kunde se, t.ex. på en pekplatta, vilken tid hemvården är på kommande. När vårdarna kommer till morgontur kunde de själva uppskatta sin egen tidtabell och uppdatera åt åldringarna en realistisk tid för när hemvården kommer just idag.

Miia Marjaranta, Diakonia ammattikorkeakoulu, Ivalo: Enaresame-finsk vårdordlista i alla vårdares fickor och mobila enheter. I vårdarbetet med äldre Enaresamer är ofta avsaknaden av ett gemensamt modersmål ett problem. Då det finska språket glöms och den finskspråkiga vårdpersonalen inte kan samiska försämras vårdmotivationen och klienttillfredsställelsen framförallt hos personer med minnessjukdomar. I ordlistan finns kärnvokabulär för vårdarbete. Utformningen är ett fickformat som ryms i vårdarnas fickor och elektroniskt i pdf-format som kan laddas till mobila enheter. Då möjliggörs användningen mångsidigt i olika apparater även utan nätförbindelse. Ordlistan är tillgänglig gratis.

Pauliina Oja-Lipasti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki: Vanhusten ystäväpalvelut.  Pauliinas tanke vara att både närvårdar- och sjukskötarstuderande kunde få studiepoäng för frivilliga kurser, som de utför t.ex. på åldringshem under en viss tid av veckan, uttryckligen genom att tillbringa tid med åldringarna och vara i deras sällskap. Inom åldringsvården har arbetsmängden ökat den senaste tiden men mängden vårdare har dock inte ökat, utan sänkts. Ändå borde vi ha mycket mera tid med åldringarna och hinna hålla stunder med stimulans för dem.

Freddy Österberg, Arcada, Helsingfors: Vårdstuderande faddrar åt äldre. Idén var att vårdskolor runt om i landet oberoende högskola, yrkesgymnasium skall tilldelas ett servicehem och skolan tilldelar eleverna varsin klient som de får följa på samma sätt som man i skolorna har fadderbarn. Vårdstuderanden får själv välja när och hur mycket de besöker de äldre. Elevernas främsta uppgift blir att sysselsätta och vara ett kamratstöd till de äldre. För att motivera eleverna att besöka de äldre bör det finnas någon ”morot” exempelvis studiepoäng. I skolgången kan man dra nytta av detta genom att få öva praktiskt på någon om så behövs (t.ex, teori/praktik av vitala parametrar, intervju, etiskt dilemma, mm.) Detta skulle förhoppningsvis även föra skolor och arbetsplatser närmare varandra och eventuellt öka arbetande vårdstuderande inom äldreomsorgen.

-Anne-