Masterutbildning i Global Health Care

I augusti inledde jag mina masterstudier i Global Health Care vid Arcada University of Applied Sciences. En spännande utbildning.

Utbildningen är ett samarbete med två andra skolor, Diak University of Applied Sciences och University of Eastern African Baraton. I början av september åkte vi till Kenya, Eldoret, för att ha två intensivstudieveckor tillsammans. En vecka har nu gått. Veckan som gått har varit lärorik och intensiv. Vi har haft intressanta föreläsningar i bland annat kris och katastrofarbete, teamarbete och så har vi förberett oss för projektarbete inkommande vecka. I morgon flyttar vi till Kendu Bay som ligger nära Viktoriasjön. Vi jobbar i team med olika projekt. Mitt team arbetar med ett första hjälp projekt i en integrerad skola för handikappade och friska barn. Vi kommer att intervjua lärarna som arbetar vid skolan för att få en uppfattning om vilken utbildning och praktisk färdighet de har i första hjälp för barn. Vi utarbetar sedan rekommendationer på basen av intervjuresultat och vetenskaplig research. Jag ser fram emot att se mera av den vackra naturen som finns i Kenya men också att få del av de levnadsförhållanden som den fattiga befolkningen och barnen lever i.

University of Eastern African Baraton.

Regnskogen Kakamega
Jag har också haft förmånen att tillsammans med några av mina studiekamrater besöka regnskogen Kakamega, i västra Kenya. I regnskogen finns över 300 olika fågelarter, runt 400 olika fjärilar, närmare 400 olika växter och träd och primater. Många av växterna är så kallade medicinalväxter som traditionsenligt används för att bota till exempel malaria, förkylning och luftvägsbesvär. I strålande solsken kunde vi ta oss upp till toppen, Livhanda Hill 1700 m.ö.h., tillsammans med en underbart kunnig botanisk guide.

På återhörande!

Gun Lindman
Sjuksköterska, Hälsovårdare och Masterstuderande i Global Health Care