Lycka

Lycka för många barn, på ett barnhem på Filippinerna, kostar endast 100€.

Närvårdarstuderande Linda Lundberg och Hanna Holmström, båda från Åland har haft möjlighet att göra sin inlärning i arbete på Filippinerna.

De vill båda sända ett stort TACK till Sjuksköterskeföreningen på Åland som gav ett bidrag på 100€ för material till barnen på barnhemmet i Cordova på Filippinerna där vi gjorde praktik! För pengarna köpte de dockor, spel, kritor, jojon, såpbubblor, hopprep och bollar.

Pengarna räckte även till att 4 ggr i olika grupper åka till ett hotell och simma i en pool och att sista kvällen bjuda på popcorn o chips till alla barn!

Sjuksköterskeföreningen i Finland vill även TACKA Linda och Hanna för ett utmärkt initiativ samt modig kreativitet. Ett TACK går även till SF på Åland för ett bidrag som gick till rätta händer.

Små vardagliga gärningar, kan bli stor glädje och fest!  ♥♥♥

 

-sandra-