Ledaren ViF 1/2022

Kära medlemmar,

Nu har vi röstat i välfärdsvalet, och som bäst fördelas de viktiga arbetsuppgifterna bland de invalda.

Just nu känns det som om alla har flera frågor än svar. Vi påverkas alla av hur de nya välfärdsområdena förverkligas i praktiken, men oss sjukskötare berör förändringarna speciellt mycket. Vi påverkas både som privatpersoner och inom arbetslivet. Över 200 000 människor får en ny arbetsgivare, av dessa är en stor del sjukskötare. Förutom privatpersoner påverkas de nästan 900 föreningarna och stiftelserna som är registrerade som tjänsteproducenter inom småbarnpedagogiken och social- och hälsovård.

Därför är det betydelsefullt att många sjukskötare och också läkare blev invalda i välfärdsområdesfullmäktige. Av sammanlagt 1379 ledamöter arbetar 349 personer inom vård och omsorg enligt statistikcentralen.

Förväntningarna är höga; social- och hälsovården ska bli effektivare, billigare, bättre och tillgänglig för alla oberoende var man bor. De invalda jobbar för att alla ska få vård på sitt modersmål, på svenska, och att vi ska få vård i rätt tid nära hemmet. Kanske egenläkarsystemet, om det införs, kunde garantera kontinuitet i vården.

Frågan om vem som ska leda vårdarbetet är ännu obesvarad. Vårdledare har inte ens fått möjlighet att påverka det förberedande arbetet, men bör nog senast nu tas med i påverkan. Jag är övertygad om att vårdledarna vet hur frågan om att hålla sjukskötarna kvar i branschen ska lösas. Vården behöver ledas av vårdare. Jag litar på att de invalda som fått vårt förtroende förstår att lyssna och att konsultera sakkännare.

Själv tycker jag att det gäller nu eller aldrig – den här reformen behöver alla sjukskötares hjälp för att lyckas! Om Du inte har svaren, har Du absolut frågorna som leder till de rätta lösningarna. Ställ frågorna till de som är invalda, de fick Ditt mandat – fortsätt att påverka genom dem!

Vad förväntar Du dig av Ditt välfärdsområde?

Bästa medlem, året som börjat påverkas fortsättningsvis av coronapandemin. Våra studiedag blev än en gång inhiberade och fullmäktige hålls än en gång digitalt. Men, styrelsen och sekretariatet tänker positivt och är i full gång med att planera aktiviteter där vi får träffas – på riktigt!

Jag önskar er alla en skön vår.

Annika von Schantz, ordförande för SFF
(texten är ledaren i Vård i fokus 1/2022)