Ledare VIF1/2023

I år firar vi Sjuksköterskeföreningen i Finlands 125-årsjubileum. Vi inleder med förenings- och fullmäktigemöte i mars på hotell Kämp i Helsingfors. Då presenteras historiken som skildrar föreningens historia från slutet av 1800-talet fram till 2020-talet. Föreningen har tagit fram en fin jubileumsmugg som medlemmarna också kan köpa på mötet i mars samt under året. Både boken och muggen är den perfekta presenten åt dig själv, dina kolleger och dina vänner!

I oktober blir det studiedag med efterföljande jubileumsmiddag på Scandic Grand Marina i Helsingfors. För dig som inte har möjlighet att delta i festligheterna på plats, finns en digital utställning som presenterar några utvalda kolleger och deras arbete under årens gång. Den digitala utställningen kommer att vara tllgänglig bl.a. på sociala medier.

Vad har hänt då under 125 år? I april 1900 krävde föreningen bättre lön för sjukskötarna. Senaten ansåg att kravet var fullständigt obefogat. Idag, över 120 år senare, är lönefrågan fortfarande aktuell. Arbetsförhållandena har naturligtvis blivit bättre, men inte bra, och arbetet har utvecklats från kall till profession. Tekniken har utvecklats med stormsteg och är till stor hjälp inom vården. Senaste nytt inom datatekningen är artificiell intelligens som kan skapa texter. Dikten nedan är skriven av ChatGPT med utgångspunkt i vår historik. Man kan inte ens ana vad de följande 125 åren kan medföra.

Idag kämpar vi sjukskötare fortsättningsvis för bättre lön, bättre arbetsförhållanden och för att få den uppskattning vi förtjänar. Vi känner stor tacksamhet för våra forna kolleger och ser med tillförsikt mot framtiden. Gemenskapen inom professionen både hemma i Finland och internationellt är vår styrka. Sjuksköterskeföreningen har alltid funnits till för sina medlemmar, nu och i framtiden.

Kära medlem, jag önskar dig ett fint jubileumsår!

Annika von Schantz
ordförande