Ledare VIF 3/2022

Då man slår på nyheterna i media är nyheterna alarmerande. Strejkhot och personalbrist gäller i vår bransch. De offentliga medlen räcker inte till. Prioritering behövs på alla nivåer. Det gäller att tänka om för att resurserna ska kunna fördelas på rätt sätt. En ny arbetsfördelning behövs, att tänka om vem gör vad.

Många sjukskötare har drabbats av burnout, utbrändhet. Ett nyare fenomen är boreout, uttråkning, då man inte mera har framtidstro eller tro på att allt blir bättre. Den som känner sig uttråkad på arbetsplatsen byter bransch. Det här har många sjukskötare gjort under det senaste året.

Just nu, under sensommaren, finns det trots allt små tecken på återvändning till sjukskötararbetet. Kärleken till vårt yrke är stark. Starkare än summan av fördelar inom andra branscher. Kärleken till yrket, till teamet och till gemenskapen vinner. Sjukskötaryrket är inte som andra yrken. Jag påstår att kärlek till branschen är avgörande. Det finns faktorer som är viktigare än pengar (jag vill naturligtvis att lönen skall vara rättvis, det skall synas i lönen att ansvaret är stort). Att man mår bra på sin arbetsplats är centralt för att man skall orka. Välmående är grundpelaren för en bra arbetsplats. Naturligtvis skall arbetet vara intressant, tryggt och säkert. Välmående föds och lever i den vardagliga gemenskapen. Var och en av oss ansvarar för att stämningen på arbetsplatsen är god.

Människan är en helhet, en blandning av vem man är privat och vem man är på jobbet. Människans helhet består av livets olika roller. Vilka faktorer kan du påverka, vilka kan du bestämma om?  Lägg energi på det du kan både påverka och bestämma över!

Livets väv, det vi bär på i livets ryggsäck, fungerar som livets trampolin då man möter misslyckande och tråkiga saker i livet. Av lyckliga stunder och då man fått uppleva en känsla av att ha lyckats vävs en positiv väv. Lycka består inte av enskilda saker, utan av föds i olika positiva sammanhang. Det är viktigt att känna igen sina känslor och att sätta ord på sina känslor.  Lycka är en cirkel, man både ger och tar emot.

I Butan mäts den nationella framgången i hur lyckligt folket är. Medborgarna får bl.a. svara på frågan:  Har du någon att gå till om du skulle ha stora problem, vet du att den personen skulle hjälpa dig? På vems lista är du?

Min åsikt är att vi sjukskötare kan både påverka och bestämma om väldigt mycket på vår arbetsplats och i vår arbetsgemenskap. Dessutom finns vi nog på andra människors lista över vem man kan vända sig till då man har problem. Många andra människor vet att vi sjukskötare skulle hjälpa.

Jag önskar er, kära medlemmar en glad höst. Var måna om er själva och varandra,

Annika von Schantz, ordförande för SFF
(texten är ledaren i Vård i fokus 3/2022)