Ledare ViF 2/2021

Att ha bondförnuft och att stå stadigt med båda fötterna på jorden är något vi alla behöver ha då världen omkring oss är kaotisk. Det är också egenskaper som vi har nytta av i livet, var vi än befinner oss.

Annat vi har nytta av i livet är förmåga att lyssna, leda sig själv, att utnyttja sin skapande förmåga, att ha social kompetens och förmåga till empati. Konsten att vara närvarande i situationen kräver vilja och koncentration. Då man visar omtanke och tillit ökar viljan att lyckas tillsammans. De här egenskaperna kallas för metafärdigheter och är nyttiga både på arbetsplatsen och på fritiden. Metafärdigheter stöder substanskunnandet och orkandet då omvärlden känns jobbig och bidrar till att också på långsikt orka jobba med krävande arbetsuppgifter. Metafärdigheterna i kombination med kollegialt stöd av kamraterna och stöd av förmannen är det finaste som finns. Jag önskar att alla sjukskötare skall få uppleva en sådan arbetsplats.

Glädje i arbetslivet får vi också i mötet med patienten och på fritiden i mötet med en annan människa. Att möta en annan sätter alltid ett spår i den andras upplevelse av dagen. Ett litet leende, en vänlig blick är en bekräftelse på att man blivit sedd och bekräftad. Det kan vara det enda mötet med en annan människa den dagen, det är av stor betydelse.

Jag ser dig, ser du mig?

Då vi ser varandra bekräftas vi som jämlika människor. Vi sjukskötare är alltid också en människa i förhållande till patienten. Metafärdigheter är inte något svårt eller mystiskt man studerar eller avlägger examen i, det ingår i viljan att utveckla sig själv och att växa som människa.

De fysiska mötena har varit färre eller inga under coronapandemin. Små ljusglimtar kom senaste sommar. Inför sommaren som just nu är på kommande har vi större förväntningar. Andelen vaccinerade personer ökar stadigt och antalet insjuknade minskar i skrivande stund. Visst finns det moln på himlen så som vaccinmotstånd och virusmutationer.

Jag vågar påstå att det som vi har lärt oss under pandemin är att det är en lyx att få träffa andra på riktigt, i samma rum utan ansiktsmask. Vi har visserligen lärt oss att träffas i rutan, arbetskamrater, kunder, släkt och vänner. Ingenting går ändå upp mot att få kramas och vara riktigt nära andra människor. Metafärdigheterna kommer allra bäst till nytta i det fysiska mötet med den andra. Men jag tror att vi har blivit bättre på att använda dem också i rutan. Vår fina förening har bjudit er alla till virtuella kaffepauser där alla blivit sedda.

Jag önskar er alla, kära medlemmar, en riktigt skön och trygg sommar.

Er ordförande,

Annika von Schantz

(texten är ledaren i Vård i Fokus 2/2021)