Ledare VIF 2/2023

Sjuksköterskeföreninges 125-års historik ”Profession och gemenskap” är äntligen klar och lanserad. Efter 125-år är föreningen fortfarande en aktiv och livskraftig förening som finns till för sina medlemmar.

Under dessa 125 år har det hänt mycket men grundtanken med föreningen lever starkt vidare.

Då vi inledde arbetet med historiken var målet klart. Historiken skulle vara en skildring av föreningen och dess medlemmar. Medlemmarna skulle stå i fokus och deras berättelser gå som en röd tråd genom hela boken. Historiken genomsyras av viljestarka och handlingskraftiga sjukskötare, med en vilja att skapa en gemenskap där professionen är den förenande nämnaren. I dagens värld lever samma anda kvar, arvet av våra forna kolleger är levande.

”Att föreningen nu står på en så mycket bredare bas, att intresset för densamma är i stadig tillväxt och att den kunnat utsträcka sin verksamhet så som den det gjort, härför hafva vi främst att tacka de första pioniererna för sammanslutning bland sjuksköterskorna, hvilka gåfvo sitt varma intresse och sin unga energi åt den nybildade sjuksköterskeföreningen.” (Epione 2/1908)

Sjukskötarna har alltid stått vid frontlinjen oberoende av krisernas namn, art eller natur. Sjukskötarna ställer alltid upp utan att tveka. Vi är en av samhällets grundpelare, och utan sjukskötare faller samhället. Sjukskötarna har genom tiderna strävat efter att bli sedda som yrkesgrupp och kämpat för att få den uppskattning de förtjänar. Än idag fortsätter kampen.

”Ytterst ogärna skulle vi tillgripa den yttersta utvägen, massuppsägning. Skall frågan kunna ordnas utan massuppsägning så måste det ske snabbt. Situationen börjar bli fullständigt ohållbar.” (Berrit Kihlman om strejkhotet i mars 1949. HBL 24.3.1949.)

Vår värld ter sig olika alla dagar och som sjukskötare anpassar vi oss och bär vårt ansvar. Som trygghet har vi en föreningen som starkt lever vidare och som med tillförsikt blickar mot framtiden. För att kunna förstå nutid och för att kunna planera för framtiden är det ytterst viktigt att känna till sin historia.

”Mod att stå för det vi tror på, mod att vara stolta över det vi är och det vi gör, och mod att ifrågasätta, men också kvarhålla värdefulla traditioner.” (Christel Roberts 2008)

(Detta blogginlägg är ledaren i Vård i fokus 2/2023. Texten är plock ur föreningens 125-års historik.)

Annika von Schantz
Ordförande

Sandra Alldén
Verksamhetsledare