Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf.

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf är en nationell patientförening vars uppgift är att fungera som stöd för gynekologiska cancerpatienter och deras anhöriga. Syftet med föreningen är att främja patienternas fysiska, psykiska och sociala livskvalitet samt rehabilitering.

Finland har inte tidigare haft en förening för gynekologiska cancerpatienter. Det här är något som både jag, Eva-Maria Strömsholm, och Marjo Sorsa lade märke till för några år sedan. Vi har båda drabbats av gynekologisk cancer. Vi visste båda att det skulle vara viktigt att ha en egen förening för just gynekologiska cancerpatienter, men vi hade inte tid eller styrka att göra något åt ​​saken för några år sedan. Sedan blev vi kontaktade från många olika håll, av patienter men även sjukskötare och läkare hörde av sig, om behovet av en förening för patienter med gynekologisk cancer i Finland. Hösten 2019 kom vi tillsammans fram till att det är dags att göra något åt ​​saken. Vi kontaktade professor Ulla Puistola och samarbetet startade snabbt och föreningen registrerades den 19 februari 2020.

I föreningens styrelse sitter personer som själva drabbats av gynekologisk cancer men också sjukskötare och läkare som är specialiserade inom olika områden. Föreningens leds av professor Ulla Puistola, viceordförande är Eva-Maria Strömsholm och sekreterare Marjo Sorsa.

Föreningen är också internationellt aktiv och medlem i många olika europeiska organisationer, tex. Engage, ECPC och den amerikanska WOCC. Även det nordiska samarbetet är viktigt för föreningen och detta samarbete kommer under kommande år att utvecklas.

När en människa får cancer är törsten efter information för henne och de närstående ofta stor. Information kan fås via sjukhuset och den vårdande enheten men även av personer som är i samma situation, dvs en annan cancerpatient. De som har upplevt samma kan dela sina egna erfarenheter om tex om hur man kan hantera eller leva med sjukdomen. Kamratstödet till patienter utvecklas och redan nu finns en grupp på Facebook för kroniskt sjuka patienter eftersom de har ett speciellt behov av stöd. Flera liknande stödgrupper kommer att bildas under 2021. I framtiden kommer det att ordnas expertföreläsningar och kamratstödsträffar för våra medlemmar runt om i Finland.

Föreningen publicerar informationsmaterial och broschyrer. En broschyr om psykosocialt stöd finns publicerad samt en broschyr: ”Mitä kysyä lääkäriltä”.

Föreningen har en funktionell och mycket omfattande webbsida på finska och svenska. Webbplatsen har mycket information om olika gynekologiska cancerformer, symtom, diagnos, behandling, biverkningar men också en stor helhet som behandlar livet efter cancer. Denna helhet består av rehabilitering, relationer, sexualitet och psykosocialt stöd samt kunskap om dessa frågor. På hemsidans blogg publiceras med jämna mellanrum viktig och uppdaterad information om olika teman och har också många olika experter som bloggar.

Föreningen är aktiv på sociala medier, t.ex. På Facebook, Twitter och Instagram

Föreningen Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland vill vara en förening som det är lätt att närma sig. Vi hoppas kunna ge information och stöd till patienter och anhöriga. Hittills har vi fått bra feedback från patienter, anhöriga, vårdpersonal och läkare. De säger alla att det är bra att en sådan förening äntligen finns i Finland. Dessutom har det kommit nya medlemmar hela tiden, vilket vi är tacksamma för. Medlemskapsavgiften för 2021 är 15 €. Man kan även bli stödmedlem eller företagsmedlem. Förhoppningen är att patienter och närstående hittar föreningen och samtidigt blir medlemmar.

Vi hoppas också att läkare, sjukskötare och i synnerhet cancersjukskötare ska veta att denna förening finns i Finland så att de i sin tur kan ge information direkt till de gynekologiska cancerpatienterna. Vi har en broschyr som är avsedd att ge mer information om föreningen till patienter som får gynekologisk cancer, den kan fås via oss.

Du hittar oss här:

E-post: info@gysy.fi
Webbplats: www.gysy.fi
Facebook: Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland eller Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat
Instagram: gysy.ry
Twitter: @gysysuomi

 

Eva-Maria Strömsholm
En av föreningens grundare samt viceordförande