SSN 100 år 8.9.2020

6 flygande svanar är logon för Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN) som grundades 8.9.1920. Danmark bjöd in till ett första möte i Köpenhamn. Representanter från Sverige, Norge, Danmark och Finland var på plats (se foto nedan). Finland representerades av Sonja Koreneff, Sjuksköterskeföreningen i Finland (SFF).

Under mötet beslöt man att bilda en nordisk sammanslutning med gemensamma möten som skulle hållas vart tredje år. Utöver dessa möten skulle en verkställande arbetskommitté sammankallas minst en gång i året. Under det första mötet, i september 1920 i Köpenhamn, beslöt man att varje sjuksköterskeorganisation i respektive land skulle arbeta för:

  • En sjuksköterskeutbildning med en längd på minst 3 år
  • Förkortad arbetsdag för alla sjukskötare
  • Enhetlig förbättring av löne- och arbetsvillkor för sjuksköterskorna

Till den verkställande arbetskommittén utsåg SFF: Sophie Mannerheim, Olga Lackström och Hjördis Eklund.

Foto: Översköterskan Sonja Koroleff (nedan till höger) representerade SFF vid Sjuksköterskornas Samarbete i Norden SSN:s konstituerande möte i Köpenhamn 1920. Sittande till vänster Henny Tscherning, Danmark. Stående Bertha Wellin, Sverige och Bergljot Larsson, Norge. (Källa: SFF´s arkivbilder.)

17­–21.6 1921 sammankom den verkställande arbetskommittén i Helsingfors. Under mötet godkändes bl.a. stadgarna för Sjuksköterskornas Samarbete i Norden. I Helsingfors förrättades även personval. Till ordförande valdes Charlotte Munck från Danmark, första viceordförande blev Bergljot Larsson från Norge och till andra viceordförande valdes Sophie Mannerheim från Finland.

Idag 100 år senare är SSN en paraplyorganisation för vårdorganisationer i de fem nordiska länderna samt Färöarna. In alles representerar dessa organisationer 340 000 sjukskötare. Finland representeras av Finlands Sjuksköterskeförbund som även bjuder in SFF att delta i samarbetet. Som ordförande fungerar Grete Christensen från Dansk Sygeplejeråd. SSN´s styrelse träffas ca 2 gånger i året och de olika nätverken oftare. I de olika nätverken arbetar man med aktuella nationella och internationella teman. (på engelska används namnet Nordic Nurses Federation, NNF)

Stort grattis till ett nordiskt samarbete sjukskötare emellan. Ett samarbete som redan pågått i 100 år och som fortfarande lever starkt vidare. Tillsammans är vi starkare! ❤️

Det första fotografiet är från trädgårdsfesten i Brunnsparken under den fjärde nordiska sjuksköterskekongressen i Helsingfors 1930. (Källa: SFF´s arkivbilder.)

-Sandra-

Historisk källa:
75 – SSY-SFF. Protokollen berättar. SSY-Sjuksöterskeföreningen i Finland. Frenckellska Tryckeriet Ab. Helsingfors, 1973.