Tre sjukskötarstudenter till ICN-kongressen i Montreal

Finlands Sjukskötare och Sjuksköterskeföreningen i Finland ger möjlighet att delta i ICN-kongressen i Montreal och studentevenemanget Student Assembly, som föregår kongressen. Under resan delar studenterna med sig av sina erfarenheter på sociala medier.

Jessica Hellqvist, tredjeårsstudent vid yrkehögskolan Arcada i Helsingfors, Siina Kuusisto, andraårsstudent vid Tammerfors yrkeshögskola och Maria Malmgren, andraårsstudent på den engelskaspråkiga linjen vid Laurea Tikkurila campus, valdes. Varmt grattis till de utvalda!

Jessica Hellqvist
  • Stipendiet verkade som en otrolig möjlighet att nätverka internationellt och att som ung student visa hur härligt det är att vara sjukskötare, sammanfattade Siina Kuusisto sina första tankar efter att hon blivit vald.
Siina Kuusisto

I urvalet ägnades särskild uppmärksamhet vid studenternas språkkunskaper, interaktions- och kommunikationsförmåga samt kunskap i sociala medier. Motivation för vårdarbete och sjukskötarens arbete beaktades också. Uttagningskommitteén hade dock ingen lätt uppgift.

  • Nästan alla ansökningar visar på de sökandes enorma entusiasm för kongressresan och internationellt nätverkande. Som tur är kan vi erbjuda dem som inte blev valda möjlighet att delta i arrangemangen för ICN-kongressen i Helsingfors 2025, säger Anne Pauna, verksamhetsledare för Finlands Sjukskötare och Sandra Alldén, verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland.
Maria Malmgren

I den finskspråkiga juryn ingick Finlands Sjukskötares kommunikationschef Eva Agge, verksamhetsledare Anne Pauna och Anna Suutarla, sakkunnig och ansvarig för internationella frågor. I Sjuksköterskeförenigens jury ingick Sandra Alldén, verksamhetsledare och Anne Nylund, verksamhetskoordinator.

  • Det är första gången som vi erbjuder våra studerandemedlemmar möjlighet att delta i den största världskongressen för sjukskötare och i studentevenemanget Student Assembly. Det stora antalet ansökningar visar att den här typen av verksamhet önskas, säger Anna Suutarla från Finlands Sjukskötare, sakkunnig och ansvarig för internationella frågor.

Vi samarbetade också för första gången med den svenskspråkiga Sjuksköterskeföreningen i Finland.  Ansökningarnas stora popularitet överraskade positivt båda föreningarna.

  • Vi kommer säkerligen att göra mer av den här typens samarbete, säger Sandra Alldén, verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Finlands Sjukskötare kommer att kontakta alla de sökande som uttryckt intresse att delta i studerandearbetet och arrangemangen för Helsingforskongressen.

  • Vi välkomnar alla att gå med i vårt studentnätverk. Vi hoppas att så många som möjligt av dem som ansökte om stipendie kan närvara under hösten 21–22.9 då Sjukskötardagarna (Sairaanhoitajapäivät) anordnas i Helsingfors. Evenemanget är gratis för våra studerandemedlemmar och det erbjuder en fantastisk möjlighet att nätverka nationellt med studenter inom området såväl som framtida kolleger, informerar Suutarla.

Atmosfären och stämningar från ICN-kongressen går att följa under hela kongressen på båda föreningarnas social medier 29.6–5.7.  Även mötet för de nationella sjukskötarorganisationerna och Student Assembly-evenemanget delges där.