SF på Åland 80 år

80 år av verksamhet firades 22.10 2022 där strax över 100 medlemmar deltog i vår galamiddag. Sorlet som kommer från samtalande i salen är öronbedövande men så glädjande på samma gång. Det visar att vi fortfarande trots hårt arbete och hög arbetstakt ändå kan och vill träffas, samtala samt bjuda in varandra i gemenskap.

Vår förening startades av 15 sjukskötare den 19 september 1942. Mitt under brinnande krig och oro i världen. 80 år har gått och vi ser att världen inte lärt sig så mycket sedan dess. Däremot har sjukskötaryrket ändrat.  Vi är mer teknologiska, vi vet mycket mer om medicin, kropp och psyket, vi jobbar på ett sätt som de som grundade vår förening troligen inte ens kunde drömma om. Vi har så många olika specialiteter, vi skolar oss mer än någonsin och patientflödet är ständigt ökande. Men ändå finns kärnan kvar. Vårdabetet: att arbeta med det vi har. De som grundade vår förening lade verkligen grunden för att vi kan arbeta som vi gör idag. De kämpade för vår profession, för vår kunskap och för skolning.

Deras arbete gör det viktigt att fortsätta samlas och utbyta kunskap, få nya kontakter och träffa gamla vänner. Koncept som grundade vår förening för 80 år sedan hade samma mål som vi fortfarande idag kan utgå ifrån.

Föreningen har arbetat med att lägga till i den historik som skrevs till 50 års jubileet. Texten har ännu inte hunnit bli riktigt färdig. Det filas lite till på den och vi hoppas den ska ge våra medlemmar en liten inblick i att vår förening är en gemensam punkt i tillvaron dit man kan komma och vara med vänner, få nya bekanta och söka kunskap över gränser. Föreningen är en bro ut från vår ö till fastlandet, till norden men också mellan olika arbetsgivare och generationer. ( i Vård i fokus 4/2022 kan man läsa utkast ur historiken)

Vi i styrelsen på Åland vill tacka alla som uppmärksammade vårt jubileum och hoppas vi och ni fortsätter se föreningen som en källa där du hittat gemenskap.