Nurses on the top of the world

Så kan man kort och koncist beskriva de sjukskötare som jobbar på ett Magnetsjukhus. Magnetstatus är ett kvalitetsprogram med syfte att befrämja konkurrensen om patienter och vårdpersonalen.

Magnetstatus utdelas av ANCC American Nurses Credentialing Center.
Idag finns det 422 Magnetsjukhus i världen. De flesta i USA men även i Australien, Canada, Libanon och Saudi Arabien. Magnetstatus fås för en begränsad tid på fyra år vilket betyder att man hela tiden måste jobba för att upprätthålla statusen.

Genom arbetet mot magnetstatus engagerar man personalen att ta del av beslutsfattningen i organisationen. Personalens kompetens och välbefinnande stärks. Fokus ligger på patientsäkerhet, patientnöjdhet och god samt jämlik vård.
Resan mot magnetstatus bygger på ett öppet och transparent ledarskap där alla är delaktiga. Ledarskapet bör vara gott på alla nivåer och alla skall ha lätt att nå sin ledare. Alla i personalen arbetar mot samma mål och med samma vision. Det är ett stort samarbete/teamarbete. Stoltheten att få jobba mot magnetstatus och på ett Magnetsjukhus är påtaglig. Magnetsjukhus kan stoltsera med kunnig och nöjd personal som vill stanna kvar och jobba på respektive sjukhus. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom sjukhuset stärks och man förutsätter och välkomnar innovationer som befrämjar patientens och personalens välbefinnande. För hela personalen klargör man att förändringar och utveckling görs tillsammans, detta innebär att alla känner sig delaktiga. Magnet är en resa emot säker och kvalitativ vård. Magnet är att positivt påverka vården vilket i sin tur ger bättre resultat. Magnet = to positivly influnse the care

9000 vårdare från 21 olika länder träffades i oktober i Atlanta för den årliga ANCC National Magnet Conference. Temat var World-Class Nursing. Innovative Patient care.  Nedan några viktiga uttalanden:

  • En god ledare lyssnar och lär, lyssnar och gör
  • Nursing need to have a global and united voice
  • Nursing is the same globaly
  • Nursing improves global heath
  • We are the world class nurses

Ordförande för ANCC, Dr Michael Evans, sade i sitt tal att tillit är det viktigaste ordet inom vården.
Ordförande för ANA (American Nurses Association) Pamela F. Cipriano påpekade att styrkan ligger i att vårdare kommer samman och jobbar mot samma mål. Att vårdare talar med samma röst för att bli hörda. Vårdare har lösningen till att göra vården bättre, andra bör lyssna: ”Do not allowed your voice to be silent EVER!”

Captain David Marquet som bl.a skrivit boken ”Turn the ship around”påpekade att ledare bör ge kontrollen till personalen. En god ledare skall koncentrera sig på att få personalen att tänka inte göra. Det kan inte vara en person som tänker och ger order, utan hela personalen skall vara med.
Personalens uppgift är inte att göra vad någon säger! Utan att tänk efter!!
Man får inte gå till jobb och vara rädd att göra fel. Det skall vara OK att göra fel. Ledaskapet skall vara öppet och tillåtande. En ledare skall kunna säga JAG VET INTE! De är de viktigaste orden, en ledare kan säga. Det leder till öppnare gemenskap och en personal som vågar fråga.

För att en arbetsplats skall fungera måste alla veta sitt jobb och sin uppgift och göra det utan att få order. I arbetsvardagen bör man söka efter de situationer då man ger order och ändra de situationerna. Beslutsfattningen skall ske bland de som utför den specifika uppgiften eftersom det är de personerna som vet vad som är pågång.

Under en föreläsning tog man fasta på förändringar på arbetsplatsen. För att förändringar skall lyckas måste man se till att alla vet varifrån man startar och vart man är påväg. Sjukskötare bör få möjlighet att jobba med det de är utbildade till.  Vårdare bör känna att de har en röst och att de blir hörda.

Under välkomst partyt hade vi möjlighet att besöka ett av de största och finaste akvarium i världen och även Coca Cola museet samt Center for Civil and Human Rights.

”This country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a good place for all of us to live in” -T. Roosevelt-

Konferenser i USA är stora, ljudliga och innovativa. Det är ballonger, serpentiner och konfetti ”all night long”. Som nordbo känns det aningen överflödigt och det engelska ordet overwhelming förklarar enhel del.  I USA får man diplom för ”allt”. Och sjukhusen jobbar hårt för att få dessa. Under dagarna var det enhel del utmärkelser.

Föreläsningarna var intressanta och jag beundrar amerikanernas outtröttliga innovationer och positiva. Ledarskap var en av de röda trådarna under dagarna. Ledarskapets och teamwork är av största betydelse under färden till magnetstatus. Vårdorganisationer är mycket långsamma gällande förändring men styrkan ligger i teamets styrka. Vårdarna är ”limmet” i vårdorganisationer. ”Nurses are the glue.”

Ser med tillit framemot finska sjukhus färd mot magnetstatus.

You don´t havet to get magnet you havet o get excellence!