Styrelsemedlem Annika Kvist-Östman

Den sjunde styrelsemedlemmen som presenterar sig är Annika Kvist-Östman, SF i Vasa. Mitt namn är [...]

Styrelsemedlem Ann-Maj Johansson

Den sjätte styrelsemedlemmen som presenterar sig är Ann-Maj Johansson, SF i Åbolands representant. Mitt namn [...]

Styrelsemedlem Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen

Den femte styrelsemedlemmen som presenterar sig är Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, SF i Östra Nylands representant. Mitt [...]

Soliga hälsningar från Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland

Det har blivit en tradition nu, sedan några år, att ordna en friluftseftermiddag på olika [...]

Arbete – pensionärsarbete

Efter en tid som pensionär blev jag erbjuden att börja arbeta igen. Efter att ha [...]

Styrelsemedlem Helena Strandholm-Finne

Den fjärde styrelsemedlemmen som presenterar sig är Helena Strandholm-Finne, SF i Sydösterbottens representant. Mitt namn [...]

Queen Silvia Nursing Award 2017

Den 23 december, på H.M. Drottning Silvias födelsedag, meddelades det att Katri Sajama är Queen Silvia [...]

Styrelsemedlem Karla Wendt

Den tredje styrelsemedlem som presenterar sig är Karla Wendt, SF i Helsingfors. Sf i Helsingfors [...]

Styrelsemedlem Carola Sundberg

Följande styrelsemedlem som presenterar sig är Carola Sundberg, SF i Mellersta Österbottens representant. Då ska [...]

Styrelsemedlem Katarina Ekberg

Styrelsemedlemmarna i Sjuksköterskeföreningen i Finland rf har blivit ombedda att göra en presentation av sig [...]