Barnpraktik i Luleå

I december 2014 fick jag höra att jag fick en praktikplats på Sunderby sjukhus från slutet av mars till slutet av april. Sunderby sjukhus ligger mitt emellan Luleå och Boden. Platsen var på avd 44b, barn och ungdom.

Jag var därefter i kontakt med enhetschefen som skickade alla blanketter som behövs, bland annat ett kontrakt om arbetskläder och anvisningar om klädautomaten.
När jag första dagen kom till avdelningen kände jag mig hjärtligt välkommen. Min handledare var glad att få ha en studerande igen. Hon och avdelningschefen var ursprungligen från Finland. Eftersom avdelningschefen knappt jobbat i Finland efter att han blivit färdig sjukskötare var han väldigt intresserad av att höra skillnader mellan svensk och finsk sjukhusvård, enligt dem är den finska sjukskötarutbildningen mycket uppskattad i Sverige.

På avdelning 44b fanns allt som allt 16 sängplatser, på helgerna 12. Ett rum med två patientsängar men resten med en patientsäng. Alla rum hade en föräldrasäng per patient. En förälder skulle stanna hos barnet hela tiden.

Sjukskötare eller barnsjukskötare (sjukskötare som är specialiserad på barnsjukvård) jobbade i par med en barnskötare (på andra avdelningar heter det undersköterska). I regel skötte barnskötaren om barnens mat, kläder och sängkläder också vid behov föräldrarnas mat ifall de var i isolerade p.g.a. influensa. Sjukskötaren tog hand om olika vårdåtgärder ex medicin och kanylering, rapporterade och organiserade vården och vid behöv hjälpte barnskötaren. Grundvården sköttes för det mesta av föräldrarna.

På avdelningen sköttes alla sorters sjukdomar från krupp till cancer. Barnen och föräldrarna blev väl omskötta, de gav ett intryck av lugn och trygghet.

Det fanns ingen hierarki i sjukhuset, läkarna satt i samma kaffebord med skötarna och deltog i diskussionerna. Teamarbete fungerade utan problem och även som studerande hade man en röst. Jag fick aldrig en känsla av att någon såg ner på mig utan kände mig likvärdig med andra.

Praktiken var väldigt lyckad och jag lärde mig en massa, personalen på avdelningen var väldigt empatisk och trevlig. Vem vet om man i framtiden kommer att jobba där!

Fanny Sjögård
Akutvårdsstuderande på Arcada