Föreningen utlyser två gånger årligen tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar. Studerandestipendierna beviljas för någon form tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas endast en gång under studietiden, men vid avslag kan en ny ansökan inlämnas.

För att kunna bli beviljad ett studerandestipendium ska man ha varit studerandemedlem i minst ett år.

Till stipendieansökan ska ett officiellt studieprestationsutdrag bifogas. Kostnadsspecificeringen på ansökningsblanketten ska fyllas i noggrant.

Studerandestipendierna beviljas på våren och på hösten. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april eller senast den 31 oktober. Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter sista inlämningsdag.

Ansökningarna nedan ska fyllas i elektroniskt. Öppna blanketten i Adobe Reader.
Kontonummer skrivs i IBAN-format: FI00 0000 0000 0000 00.
Skriv ut ansökningen, underteckna den och posta den till föreningen. Bilagor kan dock sändas i elektronisk form till info@sffi.fi

Stipendieansökningsblankett, studerandestipendier (PDF)