Stipendier för studerandemedlemmar

Föreningen utlyser två gånger i året tio stipendier på 500 euro för studerandemedlemmar. Stipendiet beviljas för någon form av tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas endast en gång under studietiden, men vid avslag kan man ansöka pånytt. Studerandestipendium kan sökas retroaktivt inom 12 månader. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

För att beviljas stipendium förutsätts:

  • studerandemedlem i minst ett år
  • officiellt och undertecknat studieprestationsutdrag
  • Kostnadsspecificering

Studerandestipendierna kan hållas på våren och på hösten. Ansökningstiderna är årligen: 1.3–30.4 och 1.9–31.10. Ansökan skall göras i den elektroniska portalen.

Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter sista inlämningsdag.