Stipendier för studerandemedlemmar

Föreningen utlyser två gånger i året tio stipendier på 500 euro för studerandemedlemmar. Stipendiet beviljas för någon form av tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas endast en gång under studietiden, men vid avslag kan man ansöka pånytt. Studerandestipendium kan sökas retroaktivt inom 12 månader. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

För att beviljas stipendium förutsätts:

  • studerandemedlem i minst ett år
  • officiellt och undertecknat studieprestationsutdrag
  • Kostnadsspecificeringen på ansökningsblanketten ska fyllas noggrant

Studerandestipendierna beviljas på våren och på hösten. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april eller den 31 oktober. Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter sista inlämningsdag.

Skicka en ansökan

Ansökningarna nedan ska fyllas i elektroniskt.
Skriv ut ansökningen, underteckna den och posta den till föreningen. Bilagor kan dock sändas i elektronisk form till info@sffi.fi

Stipendieansökningsblankett, studerandestipendier (PDF)

Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan