Rekreationsstipendier

Föreningen delar årligen ut rekreationsstipendier till medlemmar som till exempel på grund av utmattning är i behov av rekreation. Syftet är att bidra till att bevara och stärka arbetsförmågan hos medlemmar. Även pensionerade medlemmar kan ansöka om rekreationsstipendie. Ett rekreationsstipendium kan beviljas samma person vart femte år.

Ansökan formuleras fritt med en kort beskrivning av varför stipendiet behövs och till vad det skulle användas. Kom ihåg att underteckna ansökan samt skriva kontaktuppgifter (även e-post) och kontonummer.

Av den sökande krävs fem års medlemskap och aktiv verksamhet i föreningen. Observera att våren 2024 krävs endast ett års medlemskap. Stipendierna beviljas ur Marjatta och Hans Ahlströms understödsfond och kan fritt användas av stipendiaten för ändamål som har positiv effekt på arbetsförmågan.

Rekreationsstipendierna utannonseras på denna webbsida, i tidskriften Vård i fokus och på föreningens kanaler för sociala medier. Sista ansökningsdag varierar från år till år.

Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan.