Rekreationsstipendier

Under 2023 lediganslår föreningen 24 rekreationsstipendier på 600 € (12 på våren och 12 på hösten). Undantagsvis krävs endast 1 års medlemskap av den sökande. För övrigt som nedan.

Föreningen delar årligen ut rekreationsstipendier till medlemmar som till exempel på grund av utmattning är i behov av rekreation. Syftet är att bidra till att bevara och stärka arbetsförmågan hos medlemmar. Även pensionerade medlemmar kan ansöka om rekreationsstipendie. Ett rekreationsstipendium kan beviljas samma person vart femte år.

Ansökan formuleras fritt med en kort beskrivning av varför stipendiet behövs och till vad det skulle användas. Kom ihåg att underteckna ansökan samt skriva kontaktuppgifter (även e-post) och kontonummer.

Av den sökande krävs fem års medlemskap och aktiv verksamhet i föreningen. Stipendierna beviljas ur Marjatta och Hans Ahlströms understödsfond och kan fritt användas av stipendiaten för ändamål som har positiv effekt på arbetsförmågan.

Rekreationsstipendierna utannonseras i Vård i Fokus. Sista ansökningsdag varierar från år till år.

Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan.