Rekreationsstipendier

Föreningen delar årligen ut rekreationsstipendier till medlemmar som är i behov av rekreation. Syftet är att bidra till att bevara och stärka arbetsförmågan hos medlemmar. Även pensionerade medlemmar kan ansöka om rekreationsstipendie. Ett rekreationsstipendium kan beviljas samma person vart femte år.

Ansökan formuleras i den elektroniska portalen. Ansökningstiden är årligen:
1.3–30.4 och 1.9–31.10.

Av den sökande krävs fem års medlemskap och aktiv verksamhet i föreningen. Observera att 2024 krävs endast ett års medlemskap. Stipendierna beviljas ur Marjatta och Hans Ahlströms understödsfond och kan fritt användas av stipendiaten för ändamål som har positiv effekt på arbetsförmågan.

Rekreationsstipendierna utannonseras på denna webbsida, i tidskriften Vård i fokus och på föreningens kanaler för sociala medier. Frågor kan riktas till info@sffi.fi

Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan.