Studieresa 2024

Sjuksköterskeföreningen arrangerar den 26–27 april 2024 en studieresa till Stockholm. Studieresan är ämnad för föreningens medlemmar.

För dej som kommer med på studieresan 🌸

Program

26.4.2024
kl. 13.00– professionella studiebesök (ett besök per deltagare). Deltagarna tar sig själv, på egen bekostnad, till platsen för studiebesöket. Alternativen är Ersta sjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.
kl. 16.00– 18.00 incheckning på hotell och samvaro på eget initiativ.
kl. 18.00– middag på Wallmans Stockholm och showen ”The Vibe” (dryck ingår inte).

27.4.2024
kl. 10.00–12.00 Lena Skogholm föreläser om” Hjärnsmart liv och arbetsliv” på hotell Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1. Mötesrum 10. Mera information om Lena.
kl. 12.00 dagen avslutas.

Övernattning

Föreningen har reserverat hotellrum (ca 110 €/person) på hotell Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1. Hotellet ligger i centrala Stockholm. Hotellet bokas och betalas av deltagaren själv, via en länk som fås vid anmälan till studieresan.

Resor

Resorna till och från Stockholm bokas och betalas av deltagaren själv.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 220 € (faktureras) och inkluderar:

  • studiebesök (inkluderar ej transport)
  • middag (inkluderar ej dryck)
  • föreläsning

Övrig information

Deltagarna kan anhålla om stipendium för deltagaravgiften och resor enligt billigaste färdmedel. Övernattningen bekostar deltagarna själva. Deadline för anmälan gick ut 16.02.2024. Anmälan är bindande.