Utmärkelsen Syster Valborg

Sedan 1992 delar SF på Åland årligen ut utmärkelsen Syster Valborg. Då SF på Åland firade sitt 50-årsjubileum 1992 fick de i donation en docka ”Syster Valborg” av May Flodin. Donatorns önskemål var att ”Syster Valborg” årligen, som erkänsla, skall tilldelas en sjuksköterska, specialsjuksköterska, hälsosyster eller hälosyster-barnmorska som på ett medmänskligt, kärleksfullt och professionellt sätt under året utfört sitt arbete.

”Det är inte de teoretiska prestationerna som i första hand skall värderas utan sättet på vilket de teoretiska kunskaperna förverkligats i de dagliga människonära arbetssituationerna, det vill säga i vårdgärningarna, i människors möten, i vidrörandets dialekter, i tystnadens förståelse och i lidandets delaktighet… Vårdandets kärna är, har alltid varit och skall alltid förbli kärleken till medmänniskan”.

På den Internationella Sjukskötardagen 12.5.2022 delades utmärkelsen för år 2021 ut. Denna gång gick utmärkelsen till alla sjukskötare/hälsovårdare. Styrelsen ansåg att ALLA var värda ”Syster Valborg” efter det tuffa tiderna under pandemin.

SF på Åland