Styrelsemedlem Helena Strandholm-Finne

Den fjärde styrelsemedlemmen som presenterar sig är Helena Strandholm-Finne, SF i Sydösterbottens representant.

Mitt namn är Helena Strandholm-Finne. Jag bor i Sydösterbotten, Närpes, Yttermark. Till min familj hör make och 3 barn, numera utflugna ur boet, 2 barnbarn + 3 bonusbarn och 5 bonusbarnbarn. Till familjen hör också frassen Skrutte och till familjen hörde också engelskspringerspanieln Nisse t.o.m. 8.1 då vi måste ta det tunga beslutet att ta bort honom p.g.a. ålder och sjukdom. Nisse blev 14,5 år. Det känns tungt och tomt efter vår trogne följeslagare.

Mina fritidsintressen är motion i alla former beroende på årstid, utevistelse i allmänhet, sjunga i kör, skäriliv på sommaren och barnbarnen!

Jag representerar Sydösterbotten i Sjuksköterskeföreningens huvudstyrelse. Har varit med i styrelsen sen 2008 och sitter nu fjärde perioden. Jag tycker det känns tryggt och trevligt att komma till styrelsemöten. Jag upplever oss som en enda stor familj. Flera av ledamöterna har varit lika länge som jag, några har bytts ut så vi känner varandra rätt väl.  Det är roligt att få utbyta tankar och få nya idéer till respektive regionala föreningar och förstås att få nyttig info från huvudföreningens personal och ordförande. Alla är så duktiga på sekretariatet! Jag är kanske inte den som pratar mest på mötena men jag tänker desto mera. Jag är lugn och ganska tystlåten av mig.

Jag blev sjukskötare 1975 och jobbade ett år på Vasa centralsjukhus och sen fick jag en befattning som hemsjukskötare inom Kristinestads Hälsovårdscentral 1976, som teamledare för hemvårdspersonalen i Lappfjärdsteamet. Jag gick en delexamen inom inremedicinsk och kirurgisk sjukvård 1995, specialexamen i äldreomsorg med inriktning inom demensvård 2006, inom psykiatrisk vård 2008.

Efter specialexamen 2006 började jag bygga upp och startade minnesrådgivningsverksamheten inom Kristinestads Hälsovårdscentral. Före det deltog jag i flera projekt i Sydösterbotten (Sydinprojektet, Fyrklöverprojektet samt ett demensprojekt i Svenskfinland Kompetensnätverk inom demensvården) som alla hade som mål att utveckla demensvården. Jag började själv jobba som minnesskötare. Minnesskötarbefattningen fördes sen över till K 5.

2010 blev jag servicekoordinator inom vård och omsorgscentralen i Kristinestad samt också avdelningsskötare för alla tre teamen + akutteamet inom hemvården i Kristinestad. Denna tjänst har jag innehaft till min pensionering, i november 2017.Jag har jobbat för samma arbetsgivare i 41 år men haft olika arbetsuppgifter.

Jag blev medlem i Sjuksköterskeföreningen genast då jag blev färdig sjukskötare och aktiv styrelsemedlem i den regionala föreningen. Sekreterare blev jag 2009 och är det fortsättningsvis. Jag trivs med att vara aktiv medlem i både den regionala föreningen och huvudföreningens styrelse.

Jag hoppas att denna lilla text skall ge er en lite klarare bild av mig och mitt arbete.

Helena blev 23.3.2018 utnämnd till Jubileumssjukskötare 2018. Grattis! 🙂  (sekretariatets kommentar)

Tack för mig!