Röda Kors delegatarbete i Grekland

För närvarande erbjuder Finska Röda Korset tillsammans med Tyska Röda Korset hjälp till tre olika flyktingläger i norra Grekland, närmare bestämt i Kilkis. I detta och kommade blogginlägg berättar Gun Lindman om sina insatser där.

Jag har under många års tid funderat på delegatarbete för Röda Korset. Precis före jag vart färdig sjuksköterska 1985 stod jag med ansöknings pappret i min hand till Röda Korset. Men jag skickade aldrig in ansökan och tanken blev vilande. Sedan fick jag familj och två underbara barn vilket gav upphov till andra prioriteringar i livet.

Gun Lindman.

År 2010 skickade jag in ansökan till Röda Korset för internationellt delegatarbete. Jag blev antagen och 2011 gjorde jag IMPACT kursen, för att 2012 och 2013 fortsätta med flera kurser, bl.a. en utomordentligt bra säkerhetskurs och flera ”medical kurser”. Så det tog mig hela fem år innan jag äntligen kom på min första “mission”.

Flyktinglägren i norra Grekland

För närvarande erbjuder Finska Röda Korset tillsammans med Tyska Röda Korset hjälp till tre olika flyktingläger i norra Grekland, närmare bestämt i Kilkis. Röda Korset upprätthåller två Basic Health Clinics, en i Nea Kavala och en i Cherso. Röda Korset har också två mobila enheter som ger hjälp till flyktinglägret i Kordelio. I Nea Kavala befinner sig ungefär 2500 flyktingar, i Cherso ca 2000 flyktingar och i Kordelio runt 1300 flyktingar. De kommer i huvudsak från Syrien men även från länder som Irak och Kurdistan. För närvarande finns det ca 30000 flyktingar i norra Grekland.

Flyktinglägret i Cherso.

Basic Health Clinic

Basic Health klinikerna erbjuder primär hälso- och sjukvårdshjälp för de drabbade. Vi är ett internationellt team som jobbar tillsammans. Jag jobbar med delegater från t ex Tyskland, Island, Japan, Kanada, Hongkong, Estland, Norge och naturligtvis Finland. I teamet finns sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykosocialsupport delegat, tolkar, tekniker, logistiker, finans- och administrationsdelegat, och teamledare.

Dr Naswaan och jag i BHC i mottagningen i Cherso.

Arbetet

Den vanligaste åkomman är sår av olika slag. Hos barn förekommer en hel del brännskador på händer och fötter. Orsaken till detta är att flyktingarna gör upp eld i lägret för att laga mat och barnen springer lätt över den ännu inte avsvalnade veden med brännskador som följd. Patienter med ögoninfektioner och dehydrerade personer möter jag också dagligen, likaså många diabetespatienter.

Kutada 4 år gammal, har kommit många gånger till B HC för att få hjälp.

Till mina arbetsuppgifter hör bl.a. att sköta sår och brännskador, ge injektioner, blanda antibiotika, ge intravenös tillförsel av antibiotika och vätska, ge läkemedel via nebulisator, mäta saturation och blodsocker, ta blodtryck och pulskontroll. Med andra ord helt vanliga sjukskötaruppgifter. Jag försöker också tänka på den mentala hälsa och ge uppmuntran till de drabbade.

Tankar och känslor

Arbetet ger naturligtvis upphov till skiftande personliga tankar och känslor. Flyktingarna har gått och går igenom ett enormt lidande. Trots att jag är på plats och möter alla dessa människor dagligen, jag ser hur de lever och bor, är det nog ändå svårt att riktigt förstå deras situation, deras själsliga smärta och de levnadsförhållanden de är tvingade till.

Ibland blir det ett längre samtal med någon av de hjälpbehövande. De beskriver sin nöd och hopplöshetskänsla inför framtiden. Gravida kvinnor uttrycker speciellt sin oro och fruktan för deras hälsa och det kommande barnet. Alla flyktingar önskar naturligtvis hjälp för att komma bort från lägret och de lever på hoppet om att möta en bättre värld. Jag försöker lyssna och ta del av deras smärta men också förklara vilken Röda Korsets uppgift är. Självklart berörs jag djupt i själ och hjärta av det jag möter. Och situationen ger också upphov till tankar på ett världsligt plan. Varför ser vår värld ut på detta vis? Jag är tacksam för att kunna uppleva och jobba med detta och den erfarenhet det för med sig. Jag känner mig också mycket stolt över att jag representerar Finland och finska Röda Korset som gör ett utomordentligt arbete ute i världen bland hjälpbehövande människor. På återhörande om någon vecka!

Hälsningar från ett soligt och varmt Kilkis

Gun Lindman