Ledaren ViF 4/2021

Kära medlemmar

Vad får dig att trivas på jobbet och att välja att stanna kvar? I höst har uppmärksamheten riktats mot den stora mängden sjukskötare som funderar på att byta arbetsplats eller att lämna branschen helt. Mindre uppmärksamhet har riktats till faktorer som påverkar personal att stanna kvar på sin arbetsplats i jämförelse med faktorer som påverkar lämnande eller byte av arbetsplats. Stöd från förmän kan vara faktorer som är både skyddande och utgör en risk när det handlar om att stanna kvar på arbetsplatsen. Det finns naturligtvis också andra faktorer som påverkar sjukskötarnas beslut. Klart är att mera forskning behövs om de sjukskötare som stannar kvar på arbetsplatsen. 

Den här frågan diskuterades också på ICN-kongressen. Man vet att faktorer som att trivas på arbetsplatsen, vara stolt över sitt arbete och sin arbetsplats, ha goda jobbrelationer, känsla av att tillhöra ett team, få jobba självständigt med tydliga mål och att ha möjlighet att utvecklas som sjukskötare är viktiga saker. Forskning visar också att faktorer som påverkar orkandet i arbetslivet är att kunna dra tydlig gräns mellan arbete och fritid, att sköta sin hälsa, att minska stress genom regelbunden reflektion och att använda sig av avslappnande ritualer för att varva ner på kvällen innan man går och lägger sig samt att sova tillräckligt. 

Många av sjukskötare som nu är i tur att gå i pension är riktiga trogna arbetshästar. Det är inte ovanligt att de avtackas för trogen tjänst över fyrtio år på samma arbetsplats. De här sjukskötarna har vanligen haft viktiga ansvarsområden som de skött om i åratal. Deras kunnande är enormt, och mängden kunskap de tar med sig är ovärderlig. De har stått för trivseln på arbetsplatsen och varit mycket stolta över sitt arbete och arbetsplats. Du som nu känner igen dig får gärna skriva om din karriär i Vård i fokus, och berätta om vad som har påverkat ditt beslut att stanna länge på din arbetsplats.

Annika von Schantz, ordförande för SFF

(texten är ledaren i Vård i fokus 4/2021)